InstallQ is het keurmerk dat de veiligheid van installaties in Nederland waarborgt. InstallQ beheert een groot aantal kwaliteitsregelingen voor de gehele installatiesector. Het keurmerk is ontstaan uit een fusie tussen Sterkin en KvINL en staat voor de kennis en kunde van installatiebedrijven. Bedrijven met het keurmerk zijn gecontroleerd op het gebied van vakbekwaamheidseisen en geldende normen.

Waarom een InstallQ-installatiebedrijf.

Met een InstallQ-installatiebedrijf kiest u voor een bedrijf met een erkenning of een certificaat. U weet nu zeker dat u heeft gekozen voor een bedrijf met kennis, kunde en veiligheid op een specifiek vakgebied en dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens geldende normen en eisen.

Het keurmerk dat ze dragen van InstallQ staat voor veilige installaties van goede kwaliteit op een groot aantal vakgebieden. Voldoet een bedrijf aan die kwaliteitsregelingen dan worden ze erkend door InstallQ.

Wanneer een installQ installatiebedrijf?

Heeft u problemen op het gebied van elektra, gas of water? Bijvoorbeeld door storingen aan installaties, gaslekkages, of moet u maatregelen nemen tegen koolmonoxide of legionella? Dan bent u bij een InstallQ installatiebedrijf aan het juiste adres.

Installateur is een vrij beroep. Dit betekent dat opleiding en ervaring niet vereist zijn. Iedereen kan zich installateur noemen. Des te belangrijker is het dat u kiest voor een erkend en gecertificeerd bedrijf. Nu weet u zeker dat de kennis en kunde op orde is. Met dit soort werkzaamheden gaat het vaak om uw veiligheid en wilt u de kans op fouten zoveel mogelijk uitsluiten.

InstallQ

Een conflict of incident?

U bent als eigenaar van de installatie altijd verantwoordelijk voor de kwaliteit van de installatie. Daarom ook is het raadzaam een bedrijf in te schakelen met een erkenning of certificaat. U kunt aan deze installateur vragen om een conformiteitsverklaring, dit toont aan dat de installatie conform bepaalde regels is aangelegd. Deze verklaring kan ook van pas komen bij conflicten of incidenten. Zelfs  uw gemeente kan om een dergelijk verklaring vragen. Bijvoorbeeld bij een vergunningsaanvraag.

Toch een klacht over een erkend installatiebedrijf?

Fouten maken is menselijk en ondanks dat u gekozen heeft voor een erkend bedrijf kan er iets misgaan. Uit de praktijk blijkt dat de u er meestal gewoon uitkomt met het installatiebedrijf. Lukt dit onverhoopt toch niet? Dan kunt u een klacht indienen bij de ConsuWijzer klachtenpagina. Als het bedrijf is aangesloten bij Techniek Nederland? Dan kan de klacht ingediend worden via degeschillencommisie.nl van Techniek Nederland. InstallQ kan niet voor u bemiddelen tussen u en de InstallQ-installateur.

Kies voor veiligheid, kies voor een erkende vakman met het InstallQ keurmerk.

Hulp nodig? Ons service team staat voor je klaar!