Dienstverleners en vakspecialisten, aangesloten bij het Keurmerk ConsuBeter committeren zich aan de onderstaande punten.


1. We bieden eerlijke dienstverlening

Wanneer we aan het werk gaan voor u, voeren we de gevraagde werkzaamheden uit zoals we deze zijn overeengekomen. Hierbij zetten we u niet voor het blok als er meer bij komt kijken dan gepland, maar bent u vrij om niet akkoord te gaan met het uitvoeren van de werkzaamheden. Enkel gemaakte kosten zullen dan in rekening gebracht worden, zoals uurloon, reeds ingezet materiaal en eventuele voorrijkosten.

Waar we materialen gebruiken, voldoen deze aan de kwaliteitsnormen die u redelijkerwijs kunt verwachten. Wanneer we gebruik maken van voorheen gebruikte materialen, functioneren deze naar behoren en stellen we u hiervan op de hoogte.

We houden ons aan alle geldende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, waar van toepassing bij de uitvoering van werkzaamheden voor u.


2. We communiceren open, duidelijk en volledig met de afnemer van onze diensten

Voorafgaand aan de werkzaamheden komen we duidelijk overeen wat uw hulpvraag is en met welke werkzaamheden u geholpen bent. We geven u een zo accuraat mogelijke inschatting van de verwachte kosten.

Wanneer tijdens de werkzaamheden blijkt dat er meer kosten gemaakt moeten worden, dan laten we dit u tijdig weten en stellen we u in staat hier al dan niet mee akkoord te gaan.

Indien u voorafgaand aan, of tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden vragen heeft, proberen we deze zo duidelijk mogelijk te beantwoorden.


3. We zijn transparant over de kosten van de dienstverlening

Voorafgaand aan de overeengekomen werkzaamheden geven we een inschatting van de kosten. Dit is een eerlijke inschatting op basis van bijvoorbeeld uurtarief, eventuele materialen, mogelijke voorrijkosten en andere kosten die gemaakt worden.

Wanneer we enkel ter plekke een inschatting van de kosten kunnen maken, staat het u vrij de werkzaamheid niet te laten uitvoeren wanneer deze kosten voor u te hoog blijken. U wordt dan enkel de kosten in rekening gebracht die redelijkerwijs gemaakt zijn tot dat punt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld voorrijkosten en uurtarief (vooraf gecommuniceerd).

We werken met marktconforme tarieven en we communiceren en we communiceren vooraf, indien van toepassing, eventuele afwijkende tarieven in bijvoorbeeld avonduren of weekenden.


4. We komen er samen uit

Ons vakwerk is tevens mensenwerk. Wanneer u niet tevreden bent over de kwaliteit van het door ons geleverde werk, proberen we er samen uit te komen. We staan altijd open voor dialoog en zoeken samen met u naar een oplossing.

Aangesloten bedrijven (12)

Hulp nodig? Ons service team staat voor je klaar!