Terug naar blog
Warmte Koude Opslag

Warmte Koude Opslag

19 apr. '19 Door MyGo redactie

Een interessant alternatief voor de fossiele brandstof die we over het algemeen nog gebruiken is de Warmte Koude Opslag, kortweg de WKO installatie. Dit systeem gebruikt bodemenergie om ruimtes als gebouwen te verwarmen, dan wel te koelen. Hoe werkt een Warmte Koude Opslag in de praktijk?

Warmte Koude Opslag praktisch gebruik

De WKO installatie gebruikt dieper gelegen grondwater als energiefactor. Als het ware bestaat de WKO uit twee onderdelen; een ruimte voor warm water en een ruimte voor koud water. Daartussen zit een warmtewisselaar, welke in de zomer in winter een belangrijke functie heeft. Ten tijde van de winter wordt in de koude bron verwarming geïnjecteerd; in de zomer geldt dit andersom. Zo hoef je geen beroep te doen op de centrale verwarming.

Warmte Koude Opslag: wat betekent het?

WKO is een bodemenergiesysteem. Energie wordt opgeslagen in de bodem. In de bodem bevindt zich een aquifer, ofwel een waterhoudende zandlaag. Deze houdt de energie goed vast. Deze bron wordt te zijner tijd aangesproken in combinatie met de warmtepomp. Deze vorm van energiegebruik zorgt voor een besparing tot 60% op de verwarmingsenergie en zelfs tot 75% op de koelingsenergie. Dit maakt van de Warmte Koude Opslag een buitengewoon effectief en duurzaam systeem.

Warmte Koude Opslag voordelen

Veel grotere gebouwen, nieuwbouwprojecten, maar ook de glastuinbouwbedrijven maken gebruik van de Warmte Koude Opslag als energiebron. Dat is niet voor niks, er zijn bijzonder grote voordelen verbonden aan de WKO installatie. Welke voordelen zijn dit?

  • Een toekomstbestendig systeem: WKO voldoet aan de eisen voor Energielabel C. Dit is een verplicht label voor toekomstige bedrijfspanden.
  • Energieneutraal: men hoeft geen beroep meer te doen op fossiele brandstoffen. De techniek van warmte en koude uit de bodem is doorlopend aan te spreken.
  • WKO is zonder emissies, uitermate geschikt voor volledig elektrische gebouwen (tuinbouw)
  • Natuurlijk energiezuinig dankzij duurzame warmte en koude uit de bodem

Wat wel essentieel is, is dat u niet tracht te besparen op kwaliteit. Een goed systeem mag geld kosten en dat zal je naar verloop van tijd weer terugverdienen. Daarnaast dien je te beschikken over een vergunning om deze installatie aan te sluiten. Deze ontvang je van de provincie. Wist je overigens dat je subsidie kunt krijgen op de aanschaf van een WKO installatie. De Overheid stimuleert investeringen in duurzame energie en dus kan je eenvoudig dit WKO systeem aanschaffen én valt de terugverdienperiode korter uit.