Terug naar diensten
Letselschade advocaat

Letselschade advocaat

Wil je weten wat een letselschade advocaat doet of wil je de hulp van zo’n advocaat bij jou in de buurt inschakelen? Op deze pagina krijg je antwoord op de volgende vragen:

Ben je op zoek naar een letselschade advocaat in jouw omgeving? MyGo helpt je graag. Met de MyGo Matchmaker vind je direct een gekwalificeerde letseladvocaat bij jou in de buurt.

letselschade advocaat

Wat is letselschade en welke soorten zijn er?

Letselschade is materiële en immateriële schade die je oploopt door letsel op lichamelijk of psychisch gebied. Met materiële schade worden alle kostenposten voor tastbare zaken bedoeld. Daarbij kan worden gedacht aan kosten voor de volgende dingen:

 • Medische behandelingen of een ziekenhuisopname
 • Vervoer van en naar doktersafspraken
 • Aanpassingen in huis
 • Huishoudelijke hulp
 • Een gedwongen verhuizing (als je bijvoorbeeld naar een gelijkvloerse woning moet verhuizen omdat je geen trap meer kunt lopen)
 • Een nieuw vervoermiddel (fiets, motor, auto)
 • Een rolstoel
 • Verminderde inkomsten
 • Studievertraging

Met immateriële schade worden de kosten voor psychische problemen bedoeld. De schadevergoeding voor immateriële schade wordt smartengeld genoemd. Er kan worden gedacht aan kosten voor de volgende zaken:

 • Een slaapstoornis
 • Een verkeerstrauma
 • Eenzaamheid (omdat iemand aan huis gekluisterd is en minder sociaal contact heeft)
 • Een angst voor honden
 • Algeheel verminderde levenslust

letselschade advocaat

Er zijn behoorlijk wat verschillende situaties waardoor letsel kan ontstaan. Doorgaans worden de volgende oorzaken onderscheiden:

 • Een verkeersongeval (auto-ongeluk, aanrijding met de fiets, ongeluk op motor of scooter)
 • Een aanval door een hond of een ander dier
 • Een bedrijfsongeval
 • Een ongeluk bij sport en spel
 • Schade door een gebrekkig product
 • Een ongeval in of om het huis
 • Schade door gebrekkige opstal (gebreken aan het wegdek of gebouwen)

Je kunt als slachtoffer een letselschade zaak laten opstarten, waarvoor je de hulp van een letselschadeadvocaat nodig hebt. De vereisten zijn dat er daadwerkelijk sprake moet zijn van letsel, dat een ander daarvoor aansprakelijk is, dat je schade hebt opgelopen door het letsel en dat de zaak nog niet verjaard is (niet ouder dan vijf jaar).

letselschade advocaat

Schadevergoeding letselschade aanvragen

De kosten die je moet betalen als gevolg van letsel dat je hebt opgelopen, kunnen behoorlijk hoog uitvallen. In veel gevallen is het echter mogelijk om een schadevergoeding voor de letselschade te claimen. Je moet dan kunnen aantonen dat de tegenpartij aansprakelijk is voor de schade.

Bij materiële schade krijg je met een schadevergoeding alle kostenposten vergoed, van de kosten voor medische behandelingen tot de kosten voor een letseladvocaat. Bij immateriële schade krijg je een bedrag dat als erkenning van je mentale problemen gezien wordt, bijvoorbeeld voor je slapeloosheid of pijn.

Als je besluit om de tegenpartij aansprakelijk te stellen voor de letselschade, moet je eerst zoveel mogelijk bewijs van de schade verzamelen. Denk daarbij aan foto’s, getuigenverklaringen, gegevens van de tegenpartij, een rapport van de psychische schade en een ingevuld schadeformulier. Vervolgens kun je de hulp van een letselschade advocaat inschakelen, die aan de hand van dat bewijs helpt bepalen of de tegenpartij inderdaad aansprakelijk kan worden gesteld. Daarop volgt een aangetekende brief naar de tegenpartij en diens (aansprakelijkheids)verzekering.

letselschade advocaat

Wanneer er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden voor schadevergoeding, worden verschillende dingen in acht genomen. Hieronder staan ze voor je op een rij:

 • De oorzaak van het ongeval
 • De ernst van het letsel
 • Je eigen rol bij het ongeval
 • De revalidatieperiode
 • De mate waarin het letsel je levenslust vermindert
 • Je leeftijd

De onderhandeling over de schadevergoeding kan zonder strafzitting worden afgehandeld. Dat houdt in dat alles wordt geregeld door de officier van justitie. Kunnen beide partijen het echter niet eens worden over de schadevergoeding, dan kan er een rechtszaak over die onderhandeling worden gestart. De rechter beoordeelt dan het verzoek tot schadevergoeding.

Als het tot een rechtszaak komt, moeten er meerdere formulieren worden ingevuld. Het eerste is het Wensenformulier, waarop je moet invullen dat je een schadevergoeding van de verdachte wilt eisen. Daarnaast moet je je persoonlijke gegevens invullen op het formulier Gegevens slachtoffer. Beide formulieren ontvang je thuis en moet je binnen twee weken retour sturen. De volgende stap is het invullen van het formulier Verzoek tot schadevergoeding, wat uiterlijk twee weken voor de zitting bij het OM binnen moet zijn.

Na afloop van de zitting krijg je een brief thuisgestuurd waarin wordt vermeld wat er is besloten. Als de tegenpartij de schadevergoeding moet betalen, geeft het OM opdracht aan het Centraal Justitieel Incassobureau om het schadebedrag bij (de verzekeraar van) de tegenpartij te innen en het aan je uit te betalen.

Zoek je een letselschadeadvocaat bij jou in de buurt die je kan helpen bij het aanvragen van de schadevergoeding? Raadpleeg dan de Matchmaker.

letselschade advocaat

Wie moet de schadevergoeding voor letselschade betalen?

In het kader van letselschade is het bij wet bepaald dat de partij die aansprakelijk gesteld is verplicht is om de kosten voor onder andere de letselschade advocaten te betalen. In de meeste gevallen worden die kosten vergoed door verzekeraars, fondsen of vanuit sociale voorzieningen (waaronder de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Ziektewet). Hieronder hebben we de aansprakelijkheid bij verschillende soorten ongevallen voor je op een rij gezet.

Aansprakelijkheid bij een verkeersongeval

Bij een verkeersongeval is degene die het ongeval veroorzaakt doorgaans aansprakelijk. Erkent diegene de aansprakelijkheid niet, dan moet het slachtoffer bewijs verzamelen en aan de verzekeraar voorleggen om de aansprakelijkheid aan te tonen. Daarbij kan worden gedacht aan foto’s, maar ook aan een schadeformulier en een proces verbaal van de politie.

Een belangrijk punt om hier te noemen, is dat een zwakke verkeersdeelnemer nooit aansprakelijk kan worden gesteld. Bij een aanrijding tussen een automobilist en een voetganger zal de automobilist dus altijd aansprakelijk zijn.

Aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval

Bij een bedrijfsongeval is de werkgever vrijwel altijd aansprakelijk, omdat hij of zij een veilige werksituatie moet creëren. Is het zo dat de werknemer zelf roekeloos gedrag heeft vertoond en de veiligheidsvoorschriften heeft genegeerd, dan komt het heel soms voor dat de werknemer aansprakelijk wordt gesteld. De werkgever moet daar dan wel voldoende bewijs van kunnen laten zien.

letselschade advocaat

Aansprakelijkheid bij letselschade door dieren

In deze situaties is de eigenaar van het dier dat het letsel heeft veroorzaakt altijd aansprakelijk. Er is sprake van risicoaansprakelijkheid: ook al had de eigenaar het ongeluk onmogelijk kunnen voorkomen, de aansprakelijkheid ligt bij hem/haar.

Aansprakelijkheid bij letselschade door gebrekkige opstal

Als iemand een ongeluk heeft dat is veroorzaakt door gebrekkige opstal, dan is de eigenaar van de grond of het pand aansprakelijk. Gebeurt er een ongeluk op grond die geen particuliere eigenaar heeft (bijvoorbeeld als iemand over een stoepsteen struikelt en lelijk ten val komt), dan is de overheid aansprakelijk.

Aansprakelijkheid bij letselschade veroorzaakt door kinderen of producten

Ouders en voogden van kinderen tot en met 13 jaar zijn aansprakelijk als die kinderen letsel bij een ander veroorzaken. Tot de leeftijd van 15 jaar zijn de ouders ook aansprakelijk, tenzij ze kunnen aantonen dat ze alles gedaan hebben om het letsel te voorkomen. Is een kind ouder dan 16 jaar, dan wordt het zelf aansprakelijk gesteld voor letsel. Bij letsel door (het gebruik van) producten worden de importeur, de leverancier of de producent aansprakelijk gesteld.

Aansprakelijkheid bij letselschade door een medische fout

Alleen als medici verweten kan worden dat ze een verkeerde diagnose hebben gesteld of bijvoorbeeld verkeerde medicijnen hebben voorgeschreven, worden ze aansprakelijk gesteld. Is dat niet aan te tonen, dan word je zelf aansprakelijk gesteld.

letselschade advocaat

Wat doet een advocaat letselschade?

Letselschade advocaten helpen je om letselschade op de tegenpartij te verhalen. Ze luisteren eerst naar jouw kant van het verhaal en bekijken vervolgens het bewijs dat je aanlevert. Op basis daarvan kunnen ze een aansprakelijkstelling voor je opstellen. Als dat het geval is, onderteken je een machtigingsformulier zodat de zaak namens jou kan worden afgehandeld.

Als het zo is dat er geen overeenkomst kan worden bereikt over wie er aansprakelijk is, kan een letselschade advocaat een rechstzaak aanspannen en je daarin bijstaan. Hij of zij berekent dan de schadevergoeding waar je recht op hebt, onderhandelt namens jou met de verzekeraar van de tegenpartij en regelt de uitbetaling letselschade (eventueel via een voorschot).

Indien nodig kan een letselschade advocaat andere deskundigen inschakelen om het punt kracht bij te zetten, bijvoorbeeld medisch specialisten. Ook kan hij of zij je van juridisch advies voorzien en een second opinion voor je aanvragen.

Hoe hoog de totale letselschade vergoeding wordt, is per zaak verschillend en hangt van de schadeposten af. Met de hulp van een letselschade advocaat weet je zeker dat alle mogelijk schadeposten in het dossier worden gezet en je de hoogst haalbare schadevergoeding ontvangt.

Zoek je een letselschade advocaat bij jou in de buurt die je kan helpen bij het afhandelen van je letselschadezaak? Raadpleeg dan de online Matchmaker.

letselschade advocaat

Letselschade advocaat kosten

De tarieven van letselschade advocaten liggen doorgaans tussen de 210 en 280 euro per uur, exclusief 21% btw. Het is wettelijk bepaald dat degene die aansprakelijk is voor het letsel alle kosten dient te vergoeden, dus ook de kosten voor de letselschade advocaat. In de praktijk komt het er echter vaak op neer dat de verzekeraar van de tegenpartij de kosten dekt. Het kost het slachtoffer dus niets.

Een voorwaarde aan deze gang van zaken is dat de tegenpartij de aansprakelijkheid voor het alle schade en kosten toegezegd moet hebben of dat het in de rechtszaak bewezen moet zijn. Daarnaast moet het om redelijke kosten gaan: de kosten voor de letselschade advocaat moeten in verhouding staan met de omvang van de totale letselschade. Wordt er niet aan die twee eisen voldaan, dan is de kans groot dat het slachtoffer (een deel van) de kosten moet dekken.

MyGo helpt je graag

Heb je letselschade opgelopen en zoek je een letselschadeadvocaat bij jou in de buurt die je kan helpen? In de MyGo Matchmaker kun je offertes bij verschillende letselschadeadvocaten aanvragen, een online vragenformulier invullen en een terugbelverzoek indienen.