Terug naar diensten
Volmacht notaris

Volmacht notaris

Wil je meer weten over een notariële volmacht en ben je benieuwd wat de notaris daarbij voor je kan doen? Op deze pagina krijg je antwoord op de volgende vragen over een volmacht en de rol van de notaris:

Ben je op zoek naar een notaris in jouw omgeving? MyGo helpt je graag. Met de MyGo Matchmaker vind je direct een gekwalificeerde vakspecialist bij jou in de buurt.

Je kunt de MyGo Matchmaker zowel telefonisch als online gebruiken. Voor telefonisch, bel 085 106 1600. Voor online, klik op de Matchmakerknop.

Wat is een volmacht?

Iedereen die meerderjarig is, kan iemand anders de bevoegdheid geven om namens hem of haar handelingen te verrichten. Daarbij gaat het onder andere om het ondertekenen van formulieren of het betalen van rekeningen. Vaak wordt een volmacht afgegeven voor een periode in iemands leven waarin hij/zij (tijdelijk) niet in staat is eigen beslissingen te nemen, bijvoorbeeld wanneer iemand een ongeluk heeft gehad of lijdt aan dementie. Degene die de bevoegdheid afgeeft is de volmachtgever; degene die de bevoegdheid krijgt is de gevolmachtigde.

Volmacht notaris

Soorten volmacht: bij de notaris of zelf regelen

Binnen de algemene categorie ‘volmacht’ zijn er twee soorten: een notariële en een onderhandse volmacht. Bij beide soorten zijn er meerdere mogelijkheden. We hebben alles hieronder voor je op een rij gezet.

Notariële volmacht: bij de notaris

Onderhandse volmacht: zelf regelen

Algehele/algemene volmacht

Algehele/algemene volmacht

Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht

 

Bankvolmacht

Notariële volmacht: bij de notaris

Een notariële volmacht wordt, zoals de naam al zegt, opgesteld door een notaris. De notaris controleert of je aan de belangrijkste voorwaarde voldoet, namelijk dat je nog wilsbekwaam bent op het moment dat je de akte ondertekent. Zo wordt voorkomen dat daar later discussie over kan ontstaan. Vervolgens bewaart de notaris de akte voor je en krijg je er afschriften van. Je kunt er voor kiezen je bank of je huisarts afschriften te laten ontvangen, zodat zij ook van je voorkeuren afweten.

Je kunt zowel een algehele/algemene volmacht als een bijzondere volmacht bij de notaris laten opstellen.

Onderhandse volmacht: zelf regelen

Het is niet verplicht om een volmacht op te laten stellen door een notaris, je kunt het ook zelf doen. Dat wordt een onderhandse volmacht genoemd. Er kleeft echter wel een nadeel aan: het kan zo zijn dat de bank die akte niet erkent en dat de vertrouwenspersoon die je hebt aangesteld je zaken niet mag waarnemen. Bij een notariële volmacht gebeurt dat niet, omdat je daarmee een juridische akte verkrijgt.

Je kunt een algehele/algemene volmacht, een bijzondere volmacht en een bankvolmacht opstellen zonder de hulp van een notaris. Voor een bankvolmacht heb je echter wel hulp van de bank nodig. 

Algehele/algemene volmacht

Een algehele/algehele volmacht kun je laten opstellen bij een notaris, maar je kunt het ook zelf regelen. Een algehele/algemene volmacht omvat alle rechtshandelingen van de volmachtgever. De gevolmachtigde persoon mag bijvoorbeeld niet alleen de bankrekeningen van de volmachtgever inzien, maar ook diens huis verkopen, leningen afgeven en schenkingen doen. De enige uitzonderingen daarop zijn de zaken waarvan schriftelijk is vastgelegd dat ze niet onder het volmacht vallen.

Bijzondere volmacht

Een bijzondere volmacht kun je laten opstellen bij een notaris, maar je kunt het ook zelf regelen. Bij een bijzondere volmacht verkrijgt de gevolmachtigde rechten over één specifiek aspect van het leven van de volmachtgever. De gevolmachtigde mag bijvoorbeeld alleen beslissingen nemen over de medische behandeling van de volmachtgever, maar niet over wat er met diens huis moet gebeuren. Er moet bij zo’n volmacht schriftelijk duidelijk worden vastgelegd dat er sprake is van een specifiek doel.

Bankvolmacht

Een bankvolmacht stel je in principe zelf op, met hulp van de bank. Met een bankvolmacht machtigt de volmachtgever iemand om zijn of haar bankrekening te beheren en betalingen te doen. Deze volmacht wordt vastgelegd met formulieren van de bank en moet voldoen aan de regels die de bank stelt. Belangrijk om hierbij te vermelden, is dat de bank geen toezicht houdt op hoe het bankvolmacht verloopt nadat het is opgesteld.

Volmacht notaris

Wat is het verschil tussen een notariële volmacht en een levenstestament?

Een notariële volmacht en een levenstestament lijken op elkaar, maar het verschil is dat je in een levenstestament ook persoonlijke wensen kunt opnemen. Je kunt daarin bijvoorbeeld aangeven wie er voor je kinderen of huisdieren gaat zorgen en wie de leiding over je bedrijf krijgt. Bij een notariële volmacht geef je alleen toestemming om namens jou (rechts)handelingen te verrichten.

Hoe gaat het (laten) opstellen van een volmacht in z’n werk?

Een volmacht moet een schriftelijk document worden, ongeacht of je een volmacht bij de notaris laat opstellen of dat zelf doet. Dat document moet een ingangsdatum, een handtekening van de volmachtgever en een duidelijke beschrijving van het doel van de volmacht bevatten. Ook moet erin staan welke handelingen de gevolmachtigde wel en niet mag verrichten, of hij/zij alleen of samen met anderen moet handelen en aan wie hij/zij zich eventueel moet verantwoorden. 

Waar moet ik rekening mee houden bij het (laten) opstellen van een volmacht?

Er komt veel kijken bij het (laten) opstellen van een volmacht. Daaronder vallen ook punten waar je rekening mee moet houden, in het bijzonder erkenning en toezicht.

Erkenning

Het is belangrijk dat banken en verzekeringsmaatschappijen de volmacht erkennen. Veel handelingen in het kader van een volmacht gaan immers via die partijen. Het kan zijn dat ze de volmacht alleen willen erkennen als je gebruikmaakt van hun volmachtformulieren. Het is verstandig om daar bij voorbaat naar te informeren, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Toezicht

Het is aan te raden ervoor te zorgen dat de gevolmachtigde onder toezicht staat van de notaris of een andere instantie. Dit is automatisch het geval als de gevolmachtigde is benoemd door de rechter, maar in alle andere gevallen moet je dat zelf regelen. Met toezicht wordt voorkomen dat de gevolmachtigde misbruik maakt van de verkregen bevoegdheden en er als gevolg daarvan bijvoorbeeld financiële uitbuiting plaatsvindt.

Volmacht notaris

Wat kost het (laten) opstellen van een volmacht?

Als je kiest voor een onderhandse volmacht en dus zelf de volmacht opstelt, kost je dat alleen je eigen tijd en ben je er in principe geen geld aan kwijt. Kies je voor een notariële volmacht, dan betaal je voor de uren die de notaris eraan spendeert. Het is altijd lastig om een eenduidig notaristarief te noemen, omdat notarissen zelf mogen bepalen hoeveel ze per uur of per opdracht vragen. De kosten voor het laten opstellen van een volmacht door een notaris variëren van 100 tot 500 euro. Wil je weten wat de voordeligste notaris bij jou in de buurt is? Raadpleeg dan de MyGo Matchmaker.

Hoe wordt een volmacht beëindigd?

Een volmacht eindigt in principe als de volmachtgever overlijdt. Je kunt hem echter ook eerder laten eindigen, bijvoorbeeld als je slechts tijdelijk niet wilsbekwaam bent door een ongeluk. Als volmachtgever heb je altijd het recht de volmacht te wijzigen of te herroepen, tenzij je de volmacht onherroepelijk hebt laten maken toen je hem liet opstellen.

MyGo helpt je graag

Wil je contact met een notaris die jou helpt bij het opstellen, wijzigen of herroepen van een levenstestament? Met de MyGo Matchmaker vind je zonder zoeken direct de best passende notaris bij jou in de buurt. De Matchmaker is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Telefonisch contact kan ook! Je kunt ons tijdens openingstijden bellen op 085 106 1600.

Waarom MyGo?
  • Direct een specialist geregeld
  • Snel een offerte binnen
  • Alleen betrouwbare bedrijven!
Lees meer ...
Onze belofte aan jou:
  • Bedrijven die tijd hebben voor jouw klus
  • Direct hulp via ons service center
  • Nauwkeurige bedrijfsselectie
Hulp nodig? Max staat voor je klaar!

Hulp nodig? Ons service team staat voor je klaar!