Terug naar diensten

Agressie training

Training omgaan met agressie

Bij een agressie training, oftewel een training omgaan met agressie, leren medewerkers van een organisatie op de juiste manier om te gaan met agressie op de werkvloer. Dit kan gaan om zowel verbale als fysieke agressie, waaronder seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo’n training omgaan met agressie wordt standaard in groepsverband in de zakelijke omgeving gegeven.

Krijgen medewerkers van jouw organisatie zo nu en dan of juist regelmatig te maken met agressie op de werkvloer (van cliënten óf collega’s), dan kun je hen daarin bijstaan door een agressie training aan te bieden. Arbodienstverleners in jouw regio die agressie trainingen organiseren, vind je door te bellen naar 085 106 1600 of door jouw gegevens in te vullen in onze online Matchmaker.

Wat is het nut van agressie training?

Circa een kwart van alle werknemers is weleens op zijn of haar werk in aanraking gekomen met agressie of heeft hier zelfs vrijwel dagelijks mee te maken. Moeten omgaan met agressie, of dit nu om schelden, fysieke agressie of ander grensoverschrijdend of intimiderend gedrag gaat, kan werknemers langdurige angstklachten en andere psychiatrische problemen opleveren. Deze klachten kunnen hen gaan belemmeren in hun werk en in hun dagelijks leven.

Met een agressie training krijgen werknemers aangeleerd hoe zij kunnen omgaan met agressief gedrag, zodat de impact hiervan op hun welbevinden verminderd wordt en zij sterker in hun schoenen staan.

Bovendien zijn werkgevers verplicht risico’s op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in kaart te brengen en hier maatregelen tegen te treffen. Mochten werknemers van jouw bedrijf dus te maken krijgen met agressie, dan moet hiernaar worden gehandeld en moeten de gevolgen van deze agressie beperkt blijven. Onder andere een training omgaan met agressie kan hiertoe worden ingezet.

Alleen een agressie training volgen?

Hoewel we ons in dit artikel richten op trainingen omgaan met agressie die specifiek voor een bedrijf georganiseerd worden, is het ook mogelijk om zélf een agressie training te volgen. Deze trainingen worden echter op specifieke dagen georganiseerd door arbodienstverleners, op wiens website je je kunt inschrijven. In dat geval leer je persoonlijk hoe je kunt omgaan met agressie van collega’s of cliënten, maar bijvoorbeeld ook van familieleden of vreemden.

Kosten agressie training zakelijk

Wanneer je een agressie training voor op de werkvloer organiseert, betaal je over het algemeen niet per persoon, maar voor een bepaald aantal uren. Wel geven de meeste arbodienstverleners er de voorkeur aan dat je een offerte opvraagt, zodat zij hun tarief kunnen afstemmen op jouw specifieke wensen. Zulke offertes kun je opvragen via de MyGo Matchmaker.

Ben je toch benieuwd naar een schatting van de kosten van een training omgaan met agressie? Kijk daarvoor eens in onderstaande tabel.

Duur training omgaan met agressie Kosten
2 uur € 800 - € 1000 excl. btw
4 uur € 1000 - € 1200 excl. btw
8 uur € 1700 - € 2000 excl. Btw

Hoe ziet een agressie training eruit?

Standaard wordt een zakelijke training omgaan met agressie aangepast op het bedrijf waarvoor deze wordt georganiseerd, of dat nu in de zorg, de educatieve sector of bijvoorbeeld de verkoop is. Hierdoor zal een arbodienstverlener je ook pas bij het opvragen van de offerte kunnen vertellen hoe de dagindeling eruit zou komen te zien. Wel komen meestal de volgorde onderwerpen aan de orde bij een agressie training:

  • Het inschatten van situaties
  • Het gebruik van non-verbale communicatie om agressie te voorkomen of te de-escaleren
  • Het mentaal weerbaarder maken van de deelnemers
  • Het oefenen met rollenspellen waarin men leert omgaan met agressie

Waarop letten bij organiseren agressie training

Voordat je de training omgaan met agressie gaat organiseren, is het verstandig om jezelf een aantal vragen te stellen. Zo heb je de antwoorden paraat op de vragen die de meeste arbodienstverleners je zullen stellen wanneer je hun hulp wilt inschakelen.

  • Voor welke sector moet de agressie training worden georganiseerd? De meeste organisatoren van agressie trainingen hebben veel ervaring met allerlei sectoren, waardoor zij hun training daar uitstekend op kunnen aanpassen. Wel is het belangrijk om de sector en de specificaties van je bedrijf van tevoren te vermelden.
  • Hoeveel personen moeten/willen meedoen aan de agressie training? Agressie trainingen op locatie worden meestal georganiseerd voor relatief kleine groepen van 10 à 15 personen. Zo krijgen alle deelnemers voldoende aandacht en kan er op hun persoonlijke voortgang worden gefocust. Als je de training omgaan met agressie voor een grotere groep wilt organiseren, zul je dit moeten doorgeven aan de organisator. Potentieel kunnen er dan aanpassingen worden gedaan of kan worden besloten meerdere trainingsdagen te organiseren.
  • Hoelang moet de agressie training duren? Een agressie training kan tussen de 2 en 8 uur duren, waarbij de duur bepaalt hoe uitgebreid er op de verschillende onderwerpen kan worden ingegaan en hoeveel er geoefend kan worden met rollenspellen. Een mix van theorie en praktijk is hierbij het meest gewenst, aangezien het direct toepassen van geleerde kennis (actief leren) men helpt de stof beter te onthouden.

Agressie training organiseren? MyGo helpt!

Wil jij nu een training omgaan met agressie organiseren voor jouw werknemers en zoek je nog een arbodienstverlener die die taak op zich kan nemen? Bel dan naar 085 106 1600 om in contact gebracht te worden met een organisator van agressie trainingen of gebruik onze online Matchmaker om 24/7 offertes aan te vragen op basis van jouw wensen.