Terug naar blog
Stormschade en de verzekering

Stormschade en de verzekering

6 aug. '21 Door MyGo redactie

Stormschade in of rondom je woning is het hele jaar door mogelijk. Krijg je te maken met afgevallen dakpannen, losgekomen dakleer of schade door toedoen van rondvliegende takken? Dan mag je jezelf gelukkig prijzen dat je een opstalverzekering hebt afgesloten. Deze verzekering zorgt er namelijk voor dat gevolgschade in de meeste gevallen wordt vergoed. Daaraan zijn overigens wel enkele voorwaarden verbonden. Op welke momenten kan je een beroep doen op de verzekering in het geval van stormschade?

Wanneer heb je recht op een vergoeding bij stormschade?

Krijg je te maken met schade op het dak of zelfs in huis als gevolg van een storm, dan is het prettig om gebruik te kunnen maken van de verzekering. Voorwaarde is dat er een minimale windkracht heeft gestaan die voldoet aan de normen van een storm. Dit kan en zal de verzekeraar nagaan bij het KNMI. Volgens de norm voor een vergoeding vanuit de verzekering dient de windkracht tenminste 7 of hoger te zijn geweest.

Stormschade situaties

Bij schade als gevolg van storm kan je aan diverse situaties denken. Vaak zien we het volgende bij stormschade: 

  • Losliggende of afgewaaide pannen
  • Losgekomen bekleding van het dak, zoals loodslabben of bitumen banen
  • Lekkage naar aanleiding van de storm
  • Een omgevallen boom of vliegende takken hebben schade aangericht

Het kan per verzekering verschillen wat wel óf niet wordt vergoed binnen de opstalverzekering. Voordat je begint met het herstellen van de schade is het echter altijd aan te raden de verzekering te benaderen. Ook als je twijfelt over de omstandigheden waaronder schade is ontstaan. 

Stormschade in combinatie met eigen risico

Het eigen risico ligt bij schade ten gevolge van storm iets hoger dan je gewend bent, vaak op 2% van de totale herbouwwaarde. Dit percentage staat doorgaans gelijk aan een bedrag tussen de 225 en 455 euro. Dit is het bedrag dat je betaalt om het huis op dezelfde plaats en met dezelfde grootte te herbouwen. Wil je meer informatie over hoe hoog het eigen risico ligt bij jouw verzekeraar? Check dan de polisvoorwaarden. Zélfs bij een aantal weggewaaide dakpannen kan je gebruik maken van de verzekering. Maar met het oog op het eigen risico kan je ook overwegen herstel zelf te bekostigen.

Stormschade verzekeringssituatie per regio

De ene regio heeft vaker last van storm dan de andere. Dit kan gevolgen hebben voor het eigen risico. De verzekeraar kan dit staven aan gegevens van het KNMI, welke zijn verzameld over een langere periode van tijd. Wil je weten of jouw verzekering dit principe ook hanteert en of je in één van de risicogebieden woont? Bekijk dan de polisvoorwaarden van je eigen verzekering. 

Deze blog verscheen voor het eerst op 12 maart 2019 en werd op 6 augustus 2021 geactualiseerd met nieuwe informatie over stormschade en de verzekering.