Terug naar diensten
Buitenschoolse opvang (bso)

Buitenschoolse opvang (bso)

Wil je je kind(eren) voor of na schooltijd laten opvangen en ben je daarom op zoek naar buitenschoolse opvang? Op deze pagina geven we je meer informatie over buitenschoolse opvang en krijg je antwoord op de volgende vragen:

Wil je direct contact met een bso bij jou in de buurt? Raadpleeg dan de MyGo Matchmaker of neem telefonisch contact met ons op via 085 106 1600.

Voorschoolse opvang

Als je met je werk of studie moet beginnen voor de basisscholen opengaan, biedt voorschoolse opvang de oplossing. Je kunt je kind(eren) er in de meeste gevallen vanaf 7 uur ’s ochtends langsbrengen. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat de kinderen nog even kunnen ontspannen en brengen ze vervolgens op tijd naar school. Ontbijt moet echter wel thuis geregeld zijn, want dat zit niet bij de voorschoolse opvang in.

Buitenschoolse opvang (bso)

Naschoolse opvang

Ook als je studie- of werktijden langer doorlopen dan de openingstijden van de basisschool, kun je je kind(eren) laten opvangen. Bij naschoolse opvang wordt er eerst een rustmoment met eten en drinken ingebouwd voor de kinderen. Daarna kunnen ze kiezen uit verschillende activiteiten, zoals koken, sporten, lezen of knutselen. In veel gevallen kunnen kinderen tot half 7 ’s avonds bij de naschoolse opvang terecht.

Wat zijn de voordelen van buitenschoolse opvang?

Buitenschoolse opvang biedt verschillende voordelen, zowel voor jou als voor je kind(eren). Het grootste voordeel is dat je zeker weet dat er gedurende je werktijden goed voor je kind(eren) gezorgd wordt, omdat er op de bso alleen medewerkers met alle benodigde kwalificaties werken. Daarnaast wordt de algehele ontwikkeling van kinderen op de bso gestimuleerd aan de hand van het gevarieerde activiteitenaanbod.

Een ander voordeel van buitenschoolse opvang is dat er altijd veel verschillende medewerkers aanwezig zijn, waardoor de opvang van de kinderen niet afhankelijk is van één persoon. Kinderen leren bovendien om zowel met leeftijdsgenoten als met volwassenen om te gaan en om zelfstandig keuzes te maken.

Wil je direct contact met een geschikte bso bij jou in de buurt? Raadpleeg dan de MyGo Matchmaker. Als je liever telefonisch contact wilt kan dat ook: je kunt bellen naar ons nummer 085 106 1600, waarna wij je met een bso doorverbinden.

Buitenschoolse opvang (bso)

Buitenschoolse opvang kosten

De kosten voor buitenschoolse opvang worden per uur per kind berekend en verschillen per soort opvang. De facturatie vindt doorgaans maandelijks plaats en als je een bso-contract wilt stopzetten, moet je rekening houden met een opzegtermijn van een maand. Hieronder hebben we de gemiddelde tarieven van verschillende soorten bso voor je in een tabel gezet.

Soort buitenschoolse opvang

Tarieven 2021 (per uur per kind)

Voorschoolse opvang

€7,60 - €9,10

Naschoolse opvang

€7,45 - €9,40

Vakantieopvang

€8,50 - €9,40

Flexopvang

€8,60 - €9,60

Er zijn verschillende factoren die bepalen hoeveel je uiteindelijk voor buitenschoolse opvang betaalt. Zo is het van belang hoeveel weken opvang per jaar je wilt boeken. Bij veel bso’s kun je kiezen tussen verschillende pakketten, waarbij geldt: hoe meer weken opvang, hoe lager de uurprijs. Ook het aantal kinderen dat je naar de opvang brengt en de locatie van de opvang spelen een rol (in grote steden liggen de tarieven doorgaans hoger).

Buitenschoolse opvang (bso)

Kinderopvangtoeslag buitenschoolse opvang

In veel gevallen heb je bij buitenschoolse opvang recht op kinderopvangtoeslag. In 2021 is het maximale bso-uurtarief waarover je kinderopvangtoeslag kunt ontvangen €7,27. De eigen bijdrage die je dan moet betalen is het uurtarief dat na aftrek van de kinderopvangtoeslag overblijft.

Aan kinderopvangtoeslag zijn wel meerdere regels verbonden. Je moet allereerst werken, studeren, een verplichte inburgeringscursus volgen of een traject volgen dat de kans op werk vergroot. Ook heb je alleen recht op kinderopvangtoeslag als je kind naar een geregistreerde opvang gaat en kun je de toeslag voor maximaal 230 uur per kind per maand aanvragen.

Hoeveel toeslag je krijgt wordt bepaald door het aantal kinderen, het benodigde aantal uur opvang en je belastbaar inkomen. Verlies je je baan, dan heb je daarna nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag en kun je vervolgens een beroep doen op subsidie van de gemeente.

Waarmee rekening houden bij kiezen buitenschoolse opvang?

Als je besluit om buitenschoolse opvang in te schakelen voor de opvang van je kind(eren) voor of na schooltijd, is het handig om een aantal dingen helder te hebben. Stel jezelf daarom de volgende vragen voor je met een bso in zee gaat:

  • Is er te allen tijde voldoende bekwaam personeel aanwezig en hangt er een goede sfeer bij de bso?
  • Spreekt het pedagogisch beleid van de bso je aan? Ben je het eens met de manier waarop groepen worden samengesteld, het maximum aantal kinderen per groep en de manier waarop er door de medewerkers met de kinderen wordt gecommuniceerd?
  • Communiceren de pedagogisch medewerkers met jou (en eventueel met je partner) op een manier die je bevalt?
  • Is duidelijk hoe je door de bso op de hoogte zult worden gehouden van de ontwikkeling van je kind(eren)? Wordt er bijvoorbeeld een logboek bijgehouden?
  • Spreken het voedingsplan en de aangeboden activiteiten van de bso je aan?
  • Zijn de locatie van de bso en de regelingen omtrent haal- en brenguren, vakantieperiodes en ziekte gunstig voor jou?
  • Is duidelijk wat voor kosten je bij de bso maakt, waar die kosten uit zijn opgebouwd en wat voor subsidies en toeslagen je kunt aanvragen?
  • Hebben andere ouders goede ervaringen met de bso?

MyGo helpt je graag

Wil je contact met een bso waar je je kinderen voor of na schooltijd met een gerust hart naartoe kunt laten gaan? Met de MyGo Matchmaker vind je zonder zoeken direct een geschikte bso bij jou in de buurt. De Matchmaker is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Telefonisch contact kan ook! Je kunt ons tijdens openingstijden bellen op 085 106 1600.