Terug naar diensten
Huis kopen notaris

Huis kopen notaris

Wil je een huis kopen en wil je weten wat een notaris daarbij voor je kan doen? Op deze pagina krijg je antwoord op de volgende vragen over de rol van een notaris bij het kopen van een huis:

Ben je op zoek naar een notaris bij jou in de buurt? MyGo helpt je graag. Met de MyGo Matchmaker vind je direct een gekwalificeerde vakspecialist bij jou in de buurt.

Je kunt de MyGo Matchmaker zowel telefonisch als online gebruiken. Voor telefonisch, bel 085 106 1600. Voor online, klik op de Matchmakerknop.

Waarom notaris nodig bij huis kopen

Bij de koop van een huis wisselt dat huis van eigenaar, wat moet worden vastgelegd bij een notaris. Hij/zij onderzoekt of er nog een hypotheekakte op de woning zit en of er sprake is van beperkingen of bijzonderheden, waaronder het recht van overpad. Ook maakt hij/zij de koopakte, de akte van levering en de hypotheekakte in orde.

De koper mag kiezen welke notaris er ingezet wordt, omdat de koper de kosten van de notaris betaalt. Bij nieuwbouwwoningen is er vaak echter maar één notaris die de aktes voor het hele nieuwbouwproject maakt.

Als je een huis koopt met een partner, is het verstandig om daar afspraken over te maken in een samenlevingscontract of in huwelijkse voorwaarden. Ook daarvoor kan een notaris worden ingeschakeld. Je hebt dan zwart op wit wie welk deel van de hypotheek betaalt en wat er met het huis gebeurt als één van beide partners overlijdt. 

Huis kopen notaris

Voorlopig koopcontract notaris

De aankoop van een huis gebeurt altijd schriftelijk. De afspraken over de aankoop, waaronder de aankoopprijs en de opleverdatum, worden vastgelegd in een voorlopig koopcontract (ook wel koopakte of koopovereenkomst genoemd). Die benaming wordt gebruikt omdat de koper het huis op dat moment nog niet in handen heeft: dat is pas zo wanneer alles definitief wordt gemaakt bij de notaris. De afspraken in het voorlopig koopcontract zijn echter wel meteen bindend. Als koper heb je drie dagen bedenktijd.

Bij een nieuwbouwwoning krijg je niet alleen te maken met een koopcontract, maar ook met een aanneemovereenkomst. Daarin staat wat de aannemer gaat bouwen en wat de opleverdatum daarvan is.

In veel gevallen wordt het voorlopig koopcontract opgesteld door een makelaar of een adviseur, als onderdeel van de standaarddienstverlening bij de aankoop van een huis. Het kan echter ook door een notaris gedaan worden. Een koopcontract is een juridisch document en een notaris beschikt over de specifieke kennis die nodig is om daarmee te werken. Informatie over de kosten van het opstellen van een voorlopig koopcontract vind je op de pagina kosten notaris.

Een notaris is altijd onpartijdig en onafhankelijk. Hij/zij zorgt ervoor dat zowel de koper als de verkoper genoeg juridische informatie krijgt en precies weet wat er wordt afgesproken. Ook kan een notaris ervoor zorgen dat de ontbindende voorwaarden niet over het hoofd worden gezien.

Akte van levering en hypotheekakte notaris

De notaris stelt de akte van levering op (ook wel transportakte genoemd) bij de koop van een huis. Met die akte wordt de koper de eigenaar van het huis vanaf de datum waarop de woningoverdracht plaatsvindt. Er staat in wie het huis koopt en welke verdeling er gehanteerd wordt met betrekking tot de kosten (bijvoorbeeld een 50/50-verdeling als je samen met je partner een huis koopt).

Ook stelt de notaris de hypotheekakte op. Daarin is de overeenkomst tussen de koper en de hypotheekverstrekker uitgewerkt. De koper sluit een lening bij de hypotheekverstrekker af en geeft die verstrekker daarmee hypotheekrecht. Als de koper de afspraken niet nakomt, kan de hypotheekverstrekker de woning verkopen. De hypotheekverstrekker behoudt dat recht totdat de hypotheek in z’n geheel is afgelost en het huis is afbetaald.

Zowel de akte van levering als de hypotheekakte moeten worden ondertekend op de datum die in het koopcontract is vastgelegd. De akte van levering wordt ondertekend door beide partijen en de notaris; de hypotheekakte wordt ondertekend door de bank en de notaris. Vaak wordt er een medewerker van de notaris gemachtigd om namens de bank te tekenen. Wil je weten wat het laten opstellen van een akte van levering en hypotheekakte kost? Kijk dan op de pagina kosten notaris.

De notaris zorgt er na de ondertekening van de papieren voor dat de aankoopprijs wordt overgemaakt en dat het huis geregistreerd wordt bij het Kadaster . De koper is daarna officieel eigenaar van het huis.

Huis kopen notaris

Overdrachtsbelasting notaris

In de meeste gevallen moet de koper bij de aankoop van een huis overdrachtsbelasting betalen. Dat is vaak 2% van de waarde van de woning. Dat geld wordt betaald zodra de papieren voor de koopakte en de akte van levering zijn ondertekend. De notaris regelt de aangifte en zorgt ervoor dat de overdrachtsbelasting overgemaakt wordt naar de Belastingdienst.

Bij de koop van een nieuwbouwwoning hoeft geen overdrachtsbelasting te worden betaald. In plaats daarvan betaalt de koper 21% btw (21.000 euro belasting over elke 100.000 euro van de aankoopprijs). Die btw wordt door de notaris overgemaakt naar de verkoper.

Inschrijving bij het Kadaster notaris

De notaris kan ervoor zorgen dat het koopcontract bij het Kadaster ingeschreven wordt. Daarmee zorgt de notaris ervoor dat de verkoper het huis niet meer aan iemand anders kan verkopen en dat er geen beslag kan worden gelegd op het huis. Een voorwaarde voor die bescherming, is dat de overdracht van het huis uiterlijk zes weken na de inschrijving bij het Kadaster plaatsvindt. Het is niet verplicht een koopcontract bij het Kadaster te laten inschrijven.

Wat wel altijd gebeurt, is de inschrijving van zowel de akte van levering als de hypotheekakte nadat die allebei zijn ondertekend. De aktes worden daarmee opgenomen in de openbare registers van het Kadaster, waardoor iedereen kan zien dat de koper de nieuwe eigenaar van de woning is en een hypotheek heeft afgesloten.

Huis kopen notaris

Kosten notariswerkzaamheden bij kopen huis

Notariskosten bij de koop van een huis vallen onder de kosten koper, samen met de overdrachtsbelasting en kosten voor de makelaar. De notaris rekent kosten voor het opstellen van de koop-, leverings- en hypotheekakte, het opnemen van die aktes in het Kadaster, onderzoek dat voorafgaat aan het opstellen van die aktes en btw. Bij een bestaande woning heb je zowel een akte van levering als een hypotheekakte nodig en betaal je voor beiden; bij een nieuwbouwwoning heb je alleen een hypotheekakte nodig.

De kosten die betrekking hebben op de hypotheekakte, zijn aftrekbaar van de belasting. Dit geldt niet voor de kosten die betrekking hebben op de koopakte, de akte van levering en de inschrijving bij het Kadaster. Gemiddeld ben je zo’n 1000-1500 euro kwijt aan de werkzaamheden van een notaris bij de koop van een huis.

Als je een nieuwbouwwoning koopt, zijn de kosten anders. Je koopt de woning dan vrij op naam en betaalt geen notariskosten voor de overdracht. Wel betaal je een aanneemsom voor de bouw van het huis en de kosten van de hypotheekakte. De overdrachtsbelasting die je bij een bestaand huis zou betalen, wordt vervangen door 21% btw.

Wil je meer weten over de kosten van een notaris? Kijk dan op de pagina kosten notaris. Wil je een notaris bij jou in de buurt vinden die je kan helpen bij de koop van een huis? Raadpleeg dan de MyGo Matchmaker of bel naar 085 106 1600.

MyGo bespaartips kosten notariswerkzaamheden bij kopen huis

Het inschakelen van een notaris kan aardig in de papieren lopen. Er zijn echter meerdere dingen die je kunt doen om te besparen op notariskosten. We hebben ze hieronder voor je op een rij gezet. Wil je meer tips? Kijk dan op de pagina kosten notaris.

Controleren welke kosten aftrekbaar zijn van de belasting

Notariskosten voor het opstellen van de hypotheekakte, het afsluiten van een hypotheek, opstal, erfpacht en beklemming zijn aftrekbaar van de belasting. Niet aftrekbaar zijn de kosten voor de levering van een woning, het opstellen van een koopcontract, de overdracht van de woning en bijkomende Kadasterkosten. Het is verstandig dit te controleren voor je contact opneemt met de notaris.

Offertes met elkaar vergelijken

Sommige notariskosten staan vast, zoals de kosten voor het inschrijven van aktes bij het Kadaster, de btw, administratiekosten en de overdrachtsbelasting. Door van te voren een offerte aan te vragen bij meerdere notariskantoren, krijg je een beeld van wat verschillende notarissen bieden en welke kosten zij hanteren. Zo kun je zo onderbouwd mogelijk een keuze maken.

MyGo helpt je graag

Met de MyGo Matchmaker vind je zonder zoeken direct de best passende notaris bij jou in de buurt. De Matchmaker is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Telefonisch contact kan ook! Je kunt ons tijdens openingstijden bellen op 085 106 1600