Direct hulp
Terug naar prijzen
Kosten notaris

Kosten notaris

Heb je besloten een notaris in te schakelen en wil je weten wat dat kost? Op deze pagina krijg je antwoord op de volgende vragen over de kosten van een notaris:

Ben je op zoek naar een notaris bij jou in de buurt? MyGo helpt je graag. Met de MyGo Matchmaker vind je direct een gekwalificeerde vakspecialist bij jou in de buurt.

Je kunt de MyGo Matchmaker zowel telefonisch als online gebruiken. Voor telefonisch, bel 085 106 1600. Voor online, klik op de Matchmakerknop.

Wat is het uurtarief van een notaris?

Het uurtarief van een notaris is afhankelijk van de werkzaamheden die je door de notaris laat uitvoeren en de firma waar hij/zij werkzaam is. Het gemiddelde uurtarief van een notaris is 105 euro per uur.

De uiteindelijke kosten die je aan de notaris betaalt, zijn vaak gebaseerd op hun tarieven per uur. Daar komen de overige kosten nog bovenop (bijvoorbeeld voor het gebruikte materiaal). In de tabel hieronder hebben we de uurprijs voor zes veelvoorkomende notarishandelingen onder elkaar gezet.

Handeling

Uurprijs

Koopcontract woning opstellen

€80-€120

Overdracht woning regelen

€90-€140

Hypotheekakte opstellen

€80-€120

Samenlevingscontract opstellen

€80-€120

Testament opstellen

€80-€120

BV oprichten

€90-€130

Kosten notaris

Waar zijn de kosten voor een notaris uit opgebouwd?

De kosten die een notaris rekent, zijn afhankelijk van verschillende factoren. Een notarisofferte moet altijd duidelijk maken welke werkzaamheden worden gezien als ‘gebruikelijk’ en welke onder de noemer ‘extra’ vallen. De volgende factoren hebben invloed op de uiteindelijke kosten die een notaris berekent:

Ureninschatting

De notaris maakt een inschatting van het aantal uur dat hij/zij aan de klus kwijt zal zijn. Daarin worden de eerste bespreking op kantoor, het opmaken en toezenden van de conceptakte en het tekenen van de akte meegenomen.

Registratiekosten

Een notaris moet diens handelingen altijd uitgebreid registreren. In sommige gevallen moet de notaris ook een inschrijving bij een instantie regelen (bijvoorbeeld een inschrijving in het huwelijksgoederenregister bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden). De tijd die hij/zij daaraan kwijt is, wordt gefactureerd.

Honorarium van de notaris

Afhankelijk van de mate van ervaring en de kwalificaties die een notaris heeft, kan hij/zij een bepaald bedrag voor diens werkzaamheden in rekening brengen. Hoe gespecialiseerder de notaris, hoe hoger de kosten. Ook worden er hogere kosten in rekening gebracht wanneer er sprake is van een spoedklus.

Bijdrage aan het kwaliteitsfonds notariaat

Voor elke akte die een notaris opstelt, wordt een bedrag betaald aan het kwaliteitsfonds. Vanuit dat fonds worden onder andere de kosten voor toezicht op het notariaat gedekt.

Eventuele extra werkzaamheden

Het kan voorkomen dat er aanpassingen moeten worden gedaan aan een akte, of dat er meer besprekingen moeten plaatsvinden dan vooraf was gepland. Ook kan het zo zijn dat de situatie waarin je je bevindt ervoor zorgt dat de notaris extra werkzaamheden moet uitvoeren. Daarvoor worden extra kosten berekend.

Overige kosten

Over de totaalprijs die een notaris hanteert, wordt altijd 21% btw berekend. Ook moet je bij afspraken die niet op het notariskantoor plaatsvinden altijd rekening houden met voorrijkosten.

Kosten notaris

Wat zijn de notaris kosten bij het kopen/verkopen van een huis?

Handeling

Kosten

Samenlevingscontract opstellen

€300-€700

Inschrijving koopovereenkomst regelen

 

 

€290

Koopcontract woning opstellen

€600-€1200

Notariële overdracht woning regelen

€800-€1600

 Een notaris kan akten voor je opstellen die je helpen bij het kopen of verkopen van een huis. Zo kan hij/zij een koopcontract voor een woning opstellen of de notariële overdacht van een woning regelen. We hebben de verschillende akten die een notaris in het kader van het kopen of verkopen van een huis kan opstellen hieronder voor je op een rij gezet.

Samenlevingscontract opstellen

Als je samen met je partner een huis wilt kopen, wordt bij de bank vaak om een samenlevingscontract gevraagd. De notaris is de enige die beëdigd is om zulke rechtsgeldige aktes op te maken. Het laten ontbinden van een samenlevingscontract kan kosteloos, maar het laten opstellen ervan kost 180 tot 300 euro.

Koopcontract opstellen

Als je een woning wilt verkopen, heb je een notaris nodig om het koopcontract te laten opstellen. Het koopcontract wordt ook wel de koopovereenkomst of de koopakte genoemd. In dat contract staan alle afspraken die je maakt met de koper van het huis, waaronder de verkoopprijs en de overdrachtsdatum. Het laten opstellen van een koopcontract kost 600 tot 1200 euro.

N.B.: In Amsterdam heb je altijd een notaris nodig voor het opstellen van een koopcontract, maar in de rest van Nederland kan dat ook worden gedaan door een makelaar.

Woningoverdracht regelen

De overdracht van een verkochte of gekochte woning vindt altijd plaats op een notariskantoor. Beide partijen ondertekenen dan het koopcontract en de verkoper overhandigt de sleutels van de woning aan de koper. De notaris controleert daarbij of er geen beslag op de woning ligt en of de financiële kant van de overdracht in orde is. Het regelen van een woningoverdracht kost 800 tot 1600 euro.

Kosten notaris

Wat zijn de notaris kosten bij het opstellen van een hypotheek?

Handeling

Kosten

Leveringsakte opstellen

€670

Leveringsakte + hypotheekakte opstellen

€1295

Hypotheekakte opstellen

€500-€1200

Hypotheekakte opstellen met doorhaling van één hypotheek

€790

(Tweede) startershypotheek aanvragen

€560

Hypotheekakte royeren

€90-€500

Akte van verdeling opstellen

€990

Akte van verdeling + hypotheekakte opstellen met doorhaling van één hypotheek

€1760

Een notaris kan een hypotheekakte voor je opstellen, die je nodig hebt voor het aanvragen van een hypotheek. In die akte staan alle gegevens en bepalingen van de hypotheek vastgelegd, waarmee notarieel wordt vastgesteld dat je je hypotheek zult aflossen. Een notaris is de enige die zo’n akte voor je kan opstellen.

Bij een hypotheekakte betaal je, naast notariskosten, ook voor de inschrijving van de akte bij het Kadaster, de overdrachtsbelasting en makelaarskosten. Het laten opstellen van een hypotheekakte kost 500 tot 1200 euro. Wil je de goedkoopste notaris voor je hypotheekakte vinden? Gebruik dan de MyGo Matchmaker.

Leveringsakte

Met het opstellen van een leveringsakte (ook wel transportaktegenoemd) zorgt de notaris ervoor dat de koper van een huis daadwerkelijk de nieuwe eigenaar van dat huis wordt.

Het ‘los’ laten opstellen van een leveringsakte kost gemiddeld 670 euro, maar in veel gevallen worden de leveringsakte en de hypotheekakte tegelijk opgesteld. Dat kost gemiddeld 1295 euro.

Royementskosten

De verkoper van een huis betaalt de notaris de kosten voor het beëindigen van de hypotheek die op dat huis zit. De kosten voor een royement zijn lager dan de kosten voor een hypotheekakte. Royementskosten variëren van 90 tot 500 euro.

Extra kosten

De bank levert hypotheekstukken, die nodig zijn voor het afsluiten van een hypotheek, aan de notaris. Dit gebeurt vaak pas laat in het proces, soms enkele dagen voordat de hypotheekakte wordt getekend. Een notaris kan daar extra kosten voor in rekening brengen, die je verplicht bent te betalen.

Kosten notaris

Wat zijn de notaris kosten bij het opstellen van een testament?

Handeling

Kosten

Levenstestament opstellen

€250-€900

Levenstestament met partner opstellen (twee testamenten)

€550-€1200

Tweetrapstestament opstellen

€330-€1220

Testament alleenstaande met kinderen opstellen

€270

Testament alleenstaande zonder kinderen opstellen

€270

Testament gehuwden met kinderen opstellen (twee testamenten)

€400

Testament gehuwden zonder kinderen opstellen (twee testamenten)

€400

Testament geregistreerde partners met kinderen opstellen (twee testamenten)

€400

Testament geregistreerde partners zonder kinderen opstellen (twee testamenten)

€400

Testament samenwonenden met kinderen opstellen (twee testamenten)

€400

Testament samenwonenden zonder kinderen opstellen (twee testamenten)

€400

Aanvullend legaat opstellen

€190

Executeur benoemen

€190

Notariële volmacht toekennen

€350

Testament wijzigen

€430

Testament herroepen

€190

Twee testamenten herroepen

€290

Verklaring van Erfrecht opstellen

€290

Verklaring van Erfrecht Familie opstellen

€330

Verklaring van Executele opstellen

€230

Testament opvragen

€30

Boedelvolmacht toekennen

€25

Een notaris kan een testament voor je opstellen, waarin je kunt laten vastleggen wat er met je nalatenschap moet gebeuren na je overlijden. Ook staat daarin wie wat moet regelen en kun je je wensen voor je uitvaart in je testament laten opnemen.

Er zijn verschillende varianten van het testament. Zo kun je een testament voor een alleenstaande, gehuwden, geregistreerde partners en samenwonenden laten opstellen. Bij elk van die opties kun je bovendien aangeven of er kinderen in het testament moeten worden opgenomen. Ook kun je ervoor kiezen een tweetrapstestament te laten opstellen. 

De verschillende testamentopties lopen uiteen. Voor een testament voor een alleenstaande betaal je gemiddeld 270 euro, terwijl je voor de overige opties gemiddeld 400 euro kwijt bent.

Verklaring van erfrecht

Een notaris kan ook een verklaring van erfrecht opmaken, waarin wordt verklaard wie de overledene is, hoe de nalatenschap geregeld is en wie de erfgenamen van de overledene zijn. Vaak is zo’n verklaring noodzakelijk om partnerpensioen te kunnen regelen of banktegoeden vrij te geven.

Schenkingsakte

Naast een verklaring van erfrecht kan een notaris een schenkingsakte opstellen. Daarmee kan zowel een periodieke schenking als een schenking van een los bedrag worden vastgelegd. Het laten opstellen van een schenkingsakte kost gemiddeld 300 euro.

Kosten notaris

Wat zijn de notaris kosten bij een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden of een geregistreerd partnerschap?

Handeling

Kosten

Samenlevingscontract opstellen

€300-€700

Samenlevingscontract en twee testamenten opstellen

€450-€1200

Samenlevingscontract ontbinden

Gratis

Huwelijkse voorwaarden opstellen

€400-€1950

Huwelijkse voorwaarden herroepen

€500-€750

Geregistreerd partnerschap aanvragen

€400-€1950

Geregistreerd partnerschap ontbinden

€400-€1500

Hieronder geven we een korte uitleg over (de kosten die komen kijken bij) een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden en een geregistreerd partnerschap. Wil je daar meer over weten? Kijk dan op de pagina huwelijkse voorwaarden notaris.

Samenlevingscontract opstellen of ontbinden

Als je samen met je partner een huis wilt kopen, wordt bij de bank vaak om een samenlevingscontract gevraagd. Je kunt ook zo’n contract aanvragen met een familielid of een vriend. Met een samenlevingscontract kun je laten vastleggen wie welke spullen bezit,  hoe jullie de financiën regelen en wat er met het huis moet gebeuren als een van beiden overlijdt. Het laten opstellen van een samenlevingscontract kost gemiddeld 300 tot 700 euro.

Het is ook mogelijk een samenlevingscontract te laten ontbinden, als je bijvoorbeeld met iemand anders gaat wonen of als jij en je partner uit elkaar gaan. Het laten ontbinden van een samenlevingscontract is meestal gratis. Je hebt daar alleen kosten van als je besluit een mediator in te schakelen omdat je er samen niet uitkomt. Het gemiddelde tarief van een mediator is 150 euro per uur.

Kosten notaris

Huwelijkse voorwaarden opstellen of herroepen

Als je gaat trouwen, kun je kiezen tussen huwelijkse voorwaarden en trouwen in gemeenschap van goederen. Als je onder huwelijkse voorwaarden trouwt, leg je bij de notaris vast wie welke bezittingen heeft en welke bezittingen je met je partner deelt. Het laten opstellen van huwelijkse voorwaarden kost gemiddeld 400 tot 1950 euro.

Het is ook mogelijk de voorwaarden te herroepen, waarmee je eerder gemaakte afspraken intrekt. Vanaf dat moment is alles van jou en je partner samen. Het herroepen van huwelijkse voorwaarden kost gemiddeld 500 tot 750 euro.

Geregistreerd partnerschap aanvragen of ontbinden

Als je niet wilt trouwen maar je relatie toch officieel wilt maken, kun je kiezen voor een geregistreerd partnerschap. Dit onderteken je net als huwelijkspapieren in het gemeentehuis in het bijzijn van getuigen, maar het partnerschap wordt niet altijd erkend in het buitenland. Het aanvragen van een geregistreerd partnerschap kost gemiddeld 400 tot 1950 euro.

Je kunt een geregistreerd partnerschap ook laten ontbinden. In tegenstelling tot het ontbinden van een huwelijk hoef je daarvoor niet naar de rechter, maar kun je dat bij een notaris laten doen. Het laten ontbinden van een geregistreerd partnerschap kost gemiddeld 300 tot 1500.

Wat zijn de notaris kosten bij het oprichten van een BV?

Handeling

Kosten

BV oprichten

€200-€400

Persoonlijke BV oprichten

€300

Holding en Werkmaatschappij oprichten (twee BV’s)

€620

Twee holdings en een Werkmaatschappij oprichten

€900

Coöperatie oprichten

€350

Stichting oprichten

€310

Vereniging oprichten

€310

Informele vereniging oprichten

€40

BV oprichten

Het oprichten van een BV moet altijd door een notaris gedaan worden. Hij/zij controleert daarbij alle betrokken personen, om te voorkomen dat er sprake is van fraude of oplichting. Ook verzorgt hij/zij de akte met alle benodigde statuten. Het oprichten van een BV kost gemiddeld 200 tot 400 euro.

Vereniging of stichting oprichten

Ook het oprichten van een vereniging of stichting moet via de notaris geregeld worden. Er moet een oprichtingsakte worden opgesteld, waarin de statuten van de vereniging of stichting komen te staan. Het oprichten van een vereniging of stichting kost gemiddeld 310 euro. Als het om een informele vereniging gaat, hoeft er geen notariële akte te worden opgesteld en zijn de kosten lager: gemiddeld kost dat 40 euro.

Kosten notaris

MyGo Bespaartips notariskosten

Het inschakelen van een notaris kan aardig in de papieren lopen. Er zijn echter meerdere dingen die je kunt doen om te besparen op notariskosten. We hebben ze hieronder voor je op een rij gezet.

Aktes zelf uitwerken

Het kan zo zijn dat je je in een situatie bevindt waarin je slechts gedeeltelijk de hulp van een notaris nodig hebt. Je kunt de akte dan zelf uitwerken, maar hem wel laten controleren door een notaris. Het bespaart de notaris tijd omdat hij/zij niet zoveel meer hoeft uit te werken; het bespaart jou geld omdat je niet het volle tarief hoeft te betalen. Bovendien heb je dan wel een rechtsgeldig document in handen.

Een informatief gesprek met een notaris aanvragen

Tijdens een informatief gesprek met een notaris kun je een goed beeld krijgen van de eventuele samenwerking. Je betaalt dan niet meteen het volle tarief en kunt eerst uitzoeken of je de akte door een notaris wilt laten opstellen of zelf aan de slag wilt gaan.

Naar aanvullende kosten vragen

Soms adverteren notarissen met een laag instaptarief. Het kan voorkomen dat daar nog extra kosten bijkomen. Vraag daar altijd naar voordat je aan een samenwerking met een notaris begint, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Controleren welke kosten aftrekbaar zijn van de belasting

Alle notariskosten die zijn gemaakt voor het afsluiten van een lening in verband met de aankoop, verbouwing of onderhoud van een huis zijn aftrekbaar van de belasting. Dat geldt bijvoorbeeld voor de kosten voor het opstellen van de hypotheekakte, het afsluiten van een hypotheek, opstal, erfpacht en beklemming.

Niet aftrekbaar zijn de kosten voor het opstellen van een samenlevingscontract, partnerschapsvoorwaarden en een testament. Ook de kosten voor de levering van een woning, de bijkomende kadasterkosten, het opstellen van een koopcontract en de overdracht van de woning zijn niet aftrekbaar van de belasting.

Offertes met elkaar vergelijken

Door van te voren een offerte aan te vragen bij meerdere notariskantoren, krijg je een beeld van wat verschillende notarissen bieden en welke kosten zij hanteren. Zo kun je zo onderbouwd mogelijk een keuze maken.

MyGo helpt je graag

Met de MyGo Matchmaker vind je zonder zoeken direct de best passende notaris bij jou in de buurt. De Matchmaker is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Telefonisch contact kan ook! Je kunt ons tijdens openingstijden bellen op 085 106 1600.