Direct hulp
Terug naar diensten
Huwelijkse voorwaarden notaris

Huwelijkse voorwaarden notaris

Wil je weten hoe huwelijkse voorwaarden, een samenlevingscontract en een geregistreerd partnerschap in hun werk gaan en welke rol een notaris daarbij speelt? Op deze pagina krijg je antwoord op de volgende vragen:

Ben je op zoek naar een notaris bij jou in de buurt? MyGo helpt je graag. Met de MyGo Matchmaker vind je direct een gekwalificeerde vakspecialist bij jou in de buurt.

Je kunt de MyGo Matchmaker zowel telefonisch als online gebruiken. Voor telefonisch, bel 085 106 1600. Voor online, klik op de Matchmakerknop.

Notaris huwelijkse voorwaarden

Aan het huwelijk of een geregistreerd partnerschap zijn een aantal regels verbonden door de wet. Als je van die regels af wilt wijken, kun je daar afspraken over maken en die afspraken laten vastleggen in huwelijkse voorwaarden.

Met huwelijkse voorwaarden leg je met je partner vast wat je wel en niet samen deelt. Het daarbij om bezittingen, schulden, erfenissen en giften. Bezittingen die tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstaan, kunnen dan toch van jezelf blijven.

Daarnaast kun je ervoor zorgen dat je onderneming van jou blijft. Je kunt zakelijk en privé gescheiden houden, zodat je partner beschermd is tegen eventuele schuldeisers van je onderneming. Mocht je uit elkaar gaan, dan hoef je de waarde van de onderneming niet te delen en kan de zaak blijven draaien.

Je laat de huwelijkse voorwaarden vastleggen bij de notaris in een akte. Dit kun je laten doen voordat je gaat trouwen, maar ook als je al getrouwd bent. De huwelijkse voorwaarden gelden vanaf het moment dat het huwelijk gesloten is of vanaf het moment dat je beiden de akte hebt ondertekend. De notaris zorgt ervoor dat de huwelijkse voorwaarden worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Die inschrijving is overigens niet verplicht.

Je kunt bij huwelijkse voorwaarden ook kiezen voor algehele gemeenschap van goederen (bezittingen, schulden, erfenissen en giften gemeenschappelijk). In Nederland geldt daarvoor de volgende regel: bij alle huwelijken die vóór 1 januari 2018 zijn gesloten, zijn de partners in algehele gemeenschap van goederen getrouwd tenzij anders aangegeven in de huwelijkse voorwaarden. Bij alle huwelijken die ná 1 januari 2018 zijn gesloten, zijn de partners automatisch getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen (bezittingen en schulden wel gemeenschappelijk, maar erfenissen en giften niet) tenzij anders aangegeven in de huwelijkse voorwaarden.

Huwelijkse voorwaarden notaris

Geregistreerd partnerschap notaris

Als je niet wilt trouwen maar je relatie toch officieel wilt maken, kun je kiezen voor een geregistreerd partnerschap. Het is bijna hetzelfde als een huwelijk: je moet eerst digitaal of persoonlijk aangifte van het partnerschap doen bij de gemeente, waarna je op het gemeentehuis in het bijzijn van getuigen een verklaring ondertekent. Er zijn echter ook een aantal verschillen tussen het huwelijk en een geregistreerd partnerschap, namelijk:

  • Je hoeft elkaar bij een geregistreerd partnerschap niet het jawoord te geven
  • Een geregistreerd partnerschap wordt in het buitenland niet altijd erkend
  • Je kunt een geregistreerd partnerschap laten beëindigen bij een notaris en hoeft daarvoor dus niet per se naar de rechter
  • “Scheiding van tafel en bed” (niet meer samenleven, maar ook niet scheiden) is bij een geregistreerd partnerschap niet mogelijk
  • Je kunt een geregistreerd partnerschap wel laten omzetten naar een huwelijk, maar andersom kan dat niet

Een geregistreerd partnerschap laat je net als huwelijkse voorwaarden vastleggen bij een notaris in een akte. De voorwaarden van het geregistreerd partnerschap gelden vanaf het moment dat de akte ondertekend is. Als er later in het geregistreerd partnerschap voorwaarden bijkomen, zijn die pas vanaf dat moment van kracht.

Voor een geregistreerd partnerschap geldt dezelfde regel als voor huwelijkse voorwaarden: is het partnerschap vóór 1 januari 2018 aangegaan, dan is er sprake van algehele gemeenschap van goederen (bezittingen, schulden, erfenissen en giften gemeenschappelijk) tenzij anders aangegeven bij het opstellen van partnerschap. Is het partnerschap ná 1 januari 2018 aangegaan, dan is er sprake van beperkte gemeenschap van goederen (bezittingen en schulden wel gemeenschappelijk, maar erfenissen en giften niet) tenzij anders aangegeven bij het opstellen van partnerschap.

Huwelijkse voorwaarden notaris

Notaris samenlevingscontract

In de Nederlandse wet is niets opgenomen voor samenwoners. Wil je toch afspraken maken op dat gebied, dan kun je een samenlevingscontract laten opstellen. Je kunt dat doen met je partner, maar ook met een vriend of een familielid. Daarbij geldt wel de regel dat je maar met één persoon tegelijk een samenlevingscontract mag hebben.

In een samenlevingscontract, ook wel een samenlevingsovereenkomst genoemd, kun je allerlei afspraken laten vastleggen. Zo kun je laten vastleggen welke spullen van jou persoonlijk zijn en wat van jullie samen is. Ook kun je afspraken maken over de financiën (boodschappen en vaste lasten) en wat er met het huis moet gebeuren als jullie uit elkaar gaan of het contract wordt beëindigd.

Het afsluiten van een samenlevingscontract is niet verplicht als je samenwoont, maar sommige banken willen een samenlevingscontract zien als je een hypotheek gaat afsluiten. Ook pensioenfondsen hebben een samenlevingscontract nodig om twee mensen als partner voor pensioen aan te kunnen melden.

Je kunt in een samenlevingscontract ook afspraken maken die gelden bij overlijden, een verblijfsbeding. Daarbij wordt afgesproken dat de spullen die van jullie samen zijn bij het overlijden in het bezit komen van de ander. De spullen die niet van jullie samen zijn, vallen dan binnen de erfenis van de overledene. Als je wilt dat die spullen ook naar de ander gaan, moet je dat laten vastleggen in je testament. 

Een samenlevingscontract laat je vastleggen bij de notaris in een akte. Daarmee voldoet het contract aan de eisen die de Belastingdienst stelt op het gebied van fiscaal partnerschap. Ook voldoet het aan de eisen die pensioenfondsen stellen voor partnerschapspensioen (wat je overigens zelf moet aanvragen bij het pensioenfonds). 

Huwelijkse voorwaarden notaris

Kosten huwelijkse voorwaarden, geregistreerd partnerschap en samenlevingscontract

De kosten voor het laten opstellen of ontbinden van huwelijkse voorwaarden, een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract liggen ver uiteen. Meerdere factoren spelen daarbij een rol, onder andere in welke plaats je iets laat opstellen of ontbinden en het tarief van de notaris die je inschakelt.

Voor het laten opstellen van huwelijkse voorwaarden en het aanvragen van een geregistreerd partnerschap ben je doorgaans meer kwijt dan voor het opstellen van een samenlevingscontract. Het ontbinden van een samenlevingscontract is het goedkoopst: daar hoef je alleen voor te betalen als je er samen niet uitkomt en de hulp van een mediator in moet schakelen.

Op onze pagina kosten notaris vind je een uitgebreid overzicht van de kosten die komen kijken bij huwelijkse voorwaarden, een geregistreerd partnerschap en een samenlevingscontract.

MyGo helpt je graag

Met de MyGo Matchmaker vind je zonder zoeken direct de best passende notaris bij jou in de buurt. De Matchmaker is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Telefonisch contact kan ook! Je kunt ons tijdens openingstijden bellen op 085 106 1600