Terug naar diensten
Levenstestament zonder notaris

Levenstestament zonder notaris

Wil je een levenstestament laten opmaken en ben je benieuwd wat de notaris daarbij voor je kan doen? Op deze pagina krijg je antwoord op de volgende vragen over een levenstestament en de rol van de notaris:

Ben je op zoek naar een notaris in jouw omgeving? MyGo helpt je graag. Met de MyGo Matchmaker vind je direct een gekwalificeerde vakspecialist bij jou in de buurt.

Je kunt de MyGo Matchmaker zowel telefonisch als online gebruiken. Voor telefonisch, bel 085 106 1600. Voor online, klik op de Matchmakerknop.

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een notariële volmacht waarin je een vertrouwenspersoon benoemt (ook wel gevolmachtigde genoemd) die voor jou mag handelen. In de meeste gevallen gebeurt dat als je niet meer zelfstandig beslissingen kunt nemen of dingen niet meer kunt overzien als gevolg van een ongeluk, een beroerte of dementie.

Je legt in het levenstestament je wensen vast op het gebied van medische behandelingen en financiën. Zo kun je vastleggen onder welke voorwaarden er een schenking gedaan mag worden, aan wie een lening mag worden verstrekt, welke medische behandeling je wel of juist niet wilt en wat er moet gebeuren als je dementie krijgt. Ook kun je een euthanasieverklaring, een donorcodicil en uitvaartwensen in je levenstestament laten opnemen. Je kunt in plaats van één ook meerdere vertrouwenspersonen benoemen, waarbij je de ene persoon de medische volmacht geeft en de andere de financiële volmacht. 

Bij het opstellen van een levenstestament kun je afspraken maken over toezicht op de taakuitvoering. Dit kun je doen door in het levenstestament te laten opnemen dat de aangewezen vertrouwenspersoon in bepaalde situaties met anderen moet overleggen. Ook kun je laten vastleggen dat hij/zij slechts periodiek inzicht heeft in je inkomsten en uitgaven.

Een levenstestament wordt, als je daar toestemming voor hebt gegeven, geregistreerd in het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Alleen notarissen kunnen dat register inzien, maar er kan wel door anderen worden nagevraagd of iemand een levenstestament heeft laten opstellen.

Het is niet zo dat je partner of je kinderen automatisch bevoegd zijn om jou te vertegenwoordigen: als er geen volmacht is benoemd, is er niemand die namens jou dingen kan beslissen. Banken stellen vaak echter wel de eis dat er notarieel een volmacht is vastgelegd in een levenstestament voor het verrichten van overschrijvingen. De rechter moet dan duidelijk maken aan wie die rol toegekend wordt.

levenstestament zonder notaris

Verschil levenstestament en regulier testament

In een regulier testament leg je vast wat er met je nalatenschap moet gebeuren na je overlijden. Voor de uitvoering daarvan wijs je een executeur testamentair aan, die na je overlijden begint aan zijn of haar taken.

In een levenstestament regel je zaken voor wanneer je nog wel in leven bent, maar zelf niet meer kunt beslissen. Voor de uitvoering van die zaken wijs je gemachtigden aan, die daar meteen mee kunnen beginnen.

Wat is de rol van een notaris bij een levenstestament?

In principe kun je zelf een levenstestament opstellen. Dat wordt een onderhandse akte genoemd. Daar zit echter een risico aan: het kan zijn dat de bank die akte niet erkent en dat de vertrouwenspersoon die je hebt aangesteld je zaken niet mag waarnemen. Het is daarom verstandiger je levenstestament te laten opstellen bij een notaris, wat een notarieel levenstestament wordt genoemd.

De notaris controleert of je aan de belangrijkste voorwaarde voldoet, namelijk dat je nog wilsbekwaam bent op het moment dat je de akte ondertekent. Zo wordt voorkomen dat daar later discussie over kan ontstaan. Vervolgens bewaart de notaris de akte voor je en krijg je er afschriften van. Je kunt er voor kiezen je bank of je huisarts afschriften te laten ontvangen, zodat zij ook van je wensen afweten.

Een levenstestament wijzigen of herroepen

Het kan gebeuren dat je wensen of omstandigheden in de loop der tijd veranderen, waardoor je levenstestament daar niet meer op aansluit. Het is mogelijk om een levenstestament te laten wijzigen of volledig te herroepen. Daarvoor moet je een nieuwe notariële akte laten opmaken bij de notaris. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat je op het moment van de wijziging of herroeping nog altijd wilsbekwaam bent.

levenstestament zonder notaris

Wat zijn de kosten van een levenstestament?

De kosten van het opstellen, wijzigen en herroepen van een levenstestament verschillen per notaris. Iedere notaris rekent daar andere tarieven voor, die behoorlijk uiteenlopen. Wil je alle opties en de prijzen daarvan in één overzicht bekijken? Kijk dan op de pagina kosten notaris.

MyGo helpt je graag

Wil je contact met een notaris die jou helpt bij het opstellen, wijzigen of herroepen van een levenstestament? Met de MyGo Matchmaker vind je zonder zoeken direct de best passende notaris bij jou in de buurt. De Matchmaker is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Telefonisch contact kan ook! Je kunt ons tijdens openingstijden bellen op 085 106 1600