Terug naar diensten
Werkplekonderzoek

Werkplekonderzoek

Werkplekonderzoek arbodienstverlener

Een fijne en gezonde werkplekomgeving voor je werknemers is van belang voor je organisatie. Ben jij op zoek naar een arbodienstverlener die een werkplekonderzoek bij jouw bedrijf kan uitvoeren? Bel dan naar 085 106 1600 om je te laten matchen of gebruik onze MyGo Matchmaker om 24/7 te zien welke bedrijven in je regio deze dienst aanbieden.

Direct een arbodienstverlener nodig?

Klik op de Matchmaker of bel 085 106 1600

Kosten werkplekonderzoek

De kosten voor een werkplekonderzoek in je bedrijf lopen behoorlijk uiteen. Dit heeft te maken met  het soort werkplekonderzoek dat van toepassing is op je bedrijf en met het soort rapportage dat je daarbij wenselijk acht. Met betrekking tot de gemiddelde prijzen voor een werkplekonderzoek kun je denken aan kosten van rond de 350 à 650 euro.    

Om nauwkeurig te bepalen welk type werkplekonderzoek geschikt is voor je bedrijf en welke kosten hieraan verbonden zijn, raadt MyGo aan om verschillende offertes op te vragen en deze met elkaar te vergelijken. Kom je liever direct in contact met een arbodienst in je omgeving, dan kun je tijdens openingstijden bellen naar 085 106 1600.

WerkplekonderzoekWaarom werkplekonderzoek?

Als het gaat om het voortijdig voorkomen of oplossen van gezondheidsklachten van je werknemers kan een werkplekonderzoek van waarde blijken. Hier volgen een aantal directe en indirecte voordelen van een werkplekonderzoek:

 • Op de langere termijn kan de opvolging van het advies uit een werkplekonderzoek kostenbesparend werken, doordat ziekteverzuim hierdoor wordt teruggedrongen.
 • Door de adviezen uit het onderzoek adequaat op te volgen, kan de arbeidsproductiviteit van medewerkers verhoogd worden.
 • Als werknemers naderhand constructief geïnstrueerd worden om zelfstandig hun werkplek en gedrag aan te passen, kunnen zij zich gezond en doelgericht op hun werkzaamheden focussen.

Wat is een werkplekonderzoek?

Een werkplekonderzoek bepaalt in hoeverre een of meerdere werknemers van je organisatie voldoende worden gefaciliteerd in de optimalisatie van hun werk- en omgevingsomstandigheden . Ook de werkhouding van je werknemers wordt hierin meegenomen. Bij een dergelijk onderzoek kijkt een arbodienst naar een aantal al dan niet aanwezige factoren:

 • Ergonomie op de werkplek
 • De fysieke belastbaarheid van je werknemers
 • Hoe jouw werknemers in psychische en sociale zin kunnen werken onder de huidige werk- en omgevingsomstandigheden
 • Veiligheid en voorzorgsmaatregelen

Wanneer deze factoren zorgvuldig zijn onderzocht, volgt hierop een deskundig advies. Het doel van een werkplekonderzoek is om een zo goed mogelijke werkomgeving en -beleving te realiseren voor je bedrijf en je werknemers. 

Met de MyGo Matchmaker vind je direct de beste arbodienstverlener in jouw omgeving.

Klik op de Matchmaker of bel gratis 085 106 1600

Soorten werkplekonderzoeken

Er bestaat voor verschillende soorten bedrijven een werkplekonderzoek op maat. Denk bijvoorbeeld aan een werkplekonderzoek van een:

 • Kantoorwerkplek
 • Thuiswerkplek
 • Bouwplaats
 • Productievloer in een fabriek
 • Keuken in een restaurant

Het soort werkplekonderzoek dat aansluit op je specifieke wensen is dan ook afhankelijk van het type werkplek(ken) dat je bedrijf heeft. Daarbij kun je dan weer onderscheid maken tussen een 'werkplekonderzoek beeldscherm' of een 'werkplekonderzoek fysiek'. Ten slotte zijn de verschillende werkplekonderzoeken onder te verdelen in specifieke beroepstakken, zoals de horeca, industrie, transport, enzovoort.

Werkplekonderzoek

Werkplekonderzoek: waarmee rekening houden?

Voordat je een werkplekonderzoek laat uitvoeren binnen je organisatie, is het raadzaam om jezelf van tevoren een aantal essentiële vragen te stellen. Deze kunnen je helpen bepalen welk type werkplekonderzoek nodig is en welke arbodienst de expertise en certificering hiervoor in huis heeft. Deze vragen luiden:

 • Welk doel heb je met een werkplekonderzoek binnen je bedrijf?
 • Welk type werkplekonderzoek kan jou helpen om dit doel te behalen?
 • Biedt de bewuste arbodienst het type werkplekonderzoek aan dat goed aansluit op je wensen?
 • Hoeveel werknemers en daarmee werkplekken wil je laten onderzoeken?
 • Welke informatie en actuele gegevens van jouw bedrijf en medewerkers zijn aanwezig en mogen gedeeld worden ten gunste van het uit te voeren werkplekonderzoek?
 • Heb je een formele toezegging dat de betreffende arbodienst discreet met je bedrijfsgegevens zal omgaan voordat je deze met hen deelt?
 • Voldoet de arbodienst in kwestie aan de wettelijke vereisten van de Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten?
 • Heeft de arbodienst ervaring met bedrijven in jouw branche?
 • Biedt de arbodienst die je voor ogen hebt een helder overzicht van de kosten die zij rekenen voor het type werkplekonderzoek dat jij wenst?
 • Communiceert de arbodienst vooraf op een professionele en daarmee betrouwbare manier wat hun werkwijze is?
 • Is voor beide partijen helder wat de voorwaarden van de samenwerking zijn?
 • Zijn er goede reviews over de arbodienst te vinden op internet?
Snel een arbodienstverlener in jouw omgeving nodig?
Gebruik de MyGo Matchmaker, of bel gratis met 085 106 1600.

MyGo helpt je verder

De MyGo Matchmaker kan je eenvoudig helpen om een duidelijk overzicht te vinden van deskundige arbodiensten in je omgeving. De online Matchmaker is hiervoor altijd en overal beschikbaar. Tijdens openingsuren kun je natuurlijk ook bellen naar 085 106 1600 om doorverbonden te worden met een arbodienst die mogelijk meteen kan voorzien in al je wensen.