Accountant

Zoek je een accountant voor het controleren van je jaarrekening of voor advies op financieel of bedrijfseconomisch gebied? De accountants van MyGo zijn je graag van dienst. Met de MyGo Matchmaker vind je gemakkelijk een goede AA- of RA accountant bij jou in de buurt.

De MyGo Matchmaker is zowel telefonisch als online te gebruiken. Voor telefonisch, bel 085 106 1600. Voor online, klik op de Matchmaker knop.

Inhoudsopgave

Meer informatie over de werkzaamheden van een accountant

Voor meer informatief over de werkzaamheden van onze accountants kun je doorscrollen op deze pagina. Voor specifieke gedetailleerde informatie kun je onze onderstaande artikelen raadplegen.

MyGo Accountant

Afbeelding 1: accountant in overleg

Accountant is een beschermde beroepstitel. Dat betekent dat je jezelf alleen accountant mag noemen wanneer je de daarvoor vereiste opleiding succesvol hebt afgerond. Bovendien hebben we in Nederland de landelijke beroepsvereniging (Koninklijke NBA) voor accountants. De NBA ziet onder andere toe op een goede beroepsuitoefening en draagt zorg voor de kwaliteit van de verschillende opleidingen in ons land.

Kies je voor een accountant van MyGo dan brengen we je in contact met een accountant die voldoet aan alle beroepseisen: professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vertrouwelijkheid, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

De informatie op deze op deze pagina is vooral bedoeld om je een indruk te geven wat onze accountants allemaal voor je zouden kunnen doen. We zullen hieronder even kort een aantal werkzaamheden aanstippen waarmee onze accountants je van dienst kunnen zijn.

Ben je al zover om prijzen te vergelijken of zelfs om een afspraak te maken dan kun je daar de MyGo Matchmaker voor gebruiken. Online via de matchmaker, of telefonisch via 085 106 1600.

Accountancy

Een accountant is in staat om vele rollen en functies te vervullen. Je zou een accountant kunnen zien als het financiële klankbord voor een ondernemer. Grofweg kun je de werkzaamheden onderscheiden in controlerende en adviserende taken. Zo kun je een accountant inschakelen voor het controleren van de jaarrekening maar ook voor advies op het gebied van subsidies of belastingen.

Accountantskantoor

MyGo kan je in contact brengen met een goede accountant bij jou in de buurt. De accountants die bij ons zijn aangesloten zijn openbare accountants die werken vanuit een accountantskantoor. Een openbare accountant opereert op basis van onafhankelijkheid. Voor accountants die zekerheid verschaffen bij financiële overzichten is een speciale verordening opgesteld die hun betrouwbaarheid en onafhankelijk waarborgt.

Inloopspreekuur

Ondernemers werken vaak jarenlang samen met hetzelfde accountantskantoor. Dat is ook niet gek. Vaak is er sprake van een vertrouwensrelatie. Je accountant kent je onderneming van binnen en van buiten en geeft je advies op allerlei gebieden.

Toch kan het goed zijn om eens een buitenstaander naar je financiële bedrijfsvoering te laten kijken. Dat voorkomt bedrijfsblindheid en zorgt mogelijk voor nieuwe visies.

Veel accountantskantoren hanteren vaste inloopspreekuurtjes waar je zonder afspraak kunt binnenlopen om kennis te maken en gratis advies in te winnen over jouw bedrijfssituatie. Ook voor specifieke informatie omtrent inloopspreekuren kun je de contactmogelijkheden van de Matchmaker gebruiken.

Papieren opgeborgen in mappen

Jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit een verslag waarin wordt teruggeblikt op de bedrijfsactiviteiten van het voorgaande jaar. En dan met name de financiële situatie van het bedrijf of de onderneming. In de meeste gevallen dient het jaarverslag als belangrijke leidraad voor toekomstige beslissingen.

Onze accountants kunnen zowel een jaarrekening voor je opstellen als deze voor je controleren. Het doel van zo’n controle is om zekerheid te verschaffen over de getrouwheid ervan. Zo kunnen de ondernemingsleiding, banken, aandeelhouders, beleggers, subsidieverstrekkers, crediteuren en anderen de jaarrekening gebruiken om hun toekomstig handelen op te baseren.

Jaarrekening opstellen

Hoewel het opstellen van een jaarrekening voor eenmanszaken en vof ’s niet verplicht is kiezen ondernemers er toch vaak voor om dit wel te doen. Het geeft je in een aantal pagina’s een goede kijk op de bedrijfsprestaties van het afgelopen jaar. Zo’n overzicht is ook voor een kleinere ondernemer waardevol.

Voor grotere ondernemingen als bv’s en nv’s is het wel verplicht om jaarlijks een jaarrekening op te laten stellen en deze af te dragen bij de KVK. De controle van de jaarrekening dient tevens door een accountant te worden gedaan.

Doorgaans geldt dat hoe groter de onderneming hoe meer informatie er in de jaarrekening wordt opgenomen. In de basis bestaat zo’n verslag uit de volgende elementen:

 • De balans (de huidige financiële situatie).
 • Winst- en verliesrekening (een overzicht van de inkomsten en uitgaven).
 • De toelichting (onder meer het aantal werkzame personen en betalingen aan de directie).
 • Een accountantsverklaring (het oordeel van de accountant over de jaarrekening).

cijfers berekenen met rekenmachine

Accountantsverklaring

De accountantsverklaring is als het ware de bezegeling van de controle van de jaarrekening. Maar het kan ook op basis van andere financiële overzichten worden gegeven. Het staat voor de getrouwheid van de cijfers in het financiële overzicht. Er bestaan drie verschillende vormen van een accountantsverklaring:

 • De controleverklaring
 • De beoordelingsverklaring
 • De samenstellingsverklaring

Ze staan hierboven gegroepeerd op volgorde van de zekerheid. De controleverklaring biedt de meeste zekerheid. Het moet de gebruiker een getrouw beeld geven van de situatie bij de onderneming.

Bij de beoordelingsverklaring heeft de accountant niet alles gecontroleerd. Op basis van de stukken die hij wel heeft ingezien moet hij een inschatting maken hoezeer de jaarrekening een representatief beeld geeft van de werkelijke situatie. Als zodanig biedt de beoordelingsverklaring minder zekerheid dan de controleverklaring.

Bij een samenstellingsverklaring heeft de accountant niet uitgezocht of de jaarrekening juist en volledig is. Het is dus geen oordeel of conclusie over het financiële overzicht. Het is vooral een opdrachtomschrijving waarin de verantwoordelijkheden van de accountant en het bestuur staan beschreven. Een samenstellingsverklaring biedt dan ook de minste zekerheid van de drie soorten accountantsverklaringen. Overigens kun je voor alle drie terecht bij de accountants van MyGo.

Salarisadministratie

Een andere taak die je kunt uitbesteden aan een accountant is het bijhouden van je salarisadministratie. Met iedere wetswijziging en iedere nieuwe werknemer wordt de salarisadministratie tijdrovender en complexer. Door je salarisadministratie uit te besteden houd je zelf meer tijd over om te ondernemen.

Voorbeelden van taken die onze accountants jou uit handen kunnen nemen zijn onder andere de pensioenafdracht, de aangiften van de loonheffing, het doorvoeren van cao-wijzigingen en het doorvoeren van wetswijzigingen in de structuur van de organisatie. Dat aangevuld met advies op het gebied van loonmutaties, loonstroken, loonaangiftes en jaaropgaven.

Accountant aan het werk

Financiële administratie

De financiële administratie van je bedrijf kun je zowel aan een boekhouder als aan een accountant overlaten. Het voordeel van een accountant is dat deze meer mogelijkheden biedt. Een accountant kan zo nodig ook een accountantsverklaring afgeven en is staat om een adviserende rol aan te nemen bij complexe financiële situaties en gebeurtenissen. De adviezen en de controle van een accountant hebben bovendien juridisch meer waarde.

Aangifte inkomstenbelasting

Als ondernemer is het gebruikelijk om je belastingaangifte niet zelf te doen. Je kunt dit laten verzorgen door een accountant. De aangifte voor een onderneming zit toch net even anders in elkaar dan een particuliere aangifte. De aangifte voor een ondernemer is veel bewerkelijker. De inkomsten staan immers vooraf niet vast. En er bestaan specifieke aftrekposten en fiscale regelingen die alleen voor ondernemers gelden.

Omdat een accountant de regelgeving van de belastingdienst als geen ander kent kunnen ze je maximaal laten profiteren van de bestaande belastingvoordelen. Bovendien ben je er zeker van dat de aangifte correct wordt ingevuld wanneer je dit door een accountant laat doen.

Consultancy

Naast de meer traditionele taken die hier boven beschreven staan gaat consultancy een steeds groter deel uitmaken van de dagelijkse bezigheden van accountants. Een accountant kan je dan ook op een breed terrein adviseren. Bijvoorbeeld op management- en organisatie niveau of op het gebied van financiële administratie en fiscale aangelegenheden.

Als ondernemer of consultant kun je profiteren van de brede financiële economische kennis van een accountant. Zo kunnen ze je attent maken op onbenutte mogelijkheden, behoeden voor slechte keuzes en bijsturen waar het de verkeerde kant op gaat.

De gebieden waarop een accountant je van deskundig advies kan voorzien zijn erg divers. Hieronder een kleine opsomming van de mogelijkheden:

 • Pensioenadvies
 • Belastingadvies
 • Fiscaal advies
 • Bedrijfsadvies
 • Dga advies
 • Duurzaamheidsadvies
 • Subsidie advies
 • Btw advies

Mappen gevuld met papier

Corporate finance

Corporate finance omvat eigenlijk alle handelingen en activiteiten die betrekking hebben op het totale kapitaal van een onderneming. Accountants kunnen een sturende rol vervullen bij de financiering van bepaalde activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding bij fusies en overnames of advies bij kapitaalmarkttransacties. Door hun kennis over wet- en regelgeving is een accountant altijd een toegevoegde waarde bij het structureren, voorbereiden en distribueren van aandelen.

Ook wanneer je in de schulden zit kan een accountant je helpen door te kijken naar de beschikbare mogelijkheden en herstructureringsadvies te geven. Zo kun je de winst verhogen om snel weer uit de schulden te zijn.

Fusies en overnames

Bij een fusie of overname komt ontzettend veel kijken. Daarom zou je kunnen overwegen het hele traject uit handen te geven aan een ervaren accountant. Een accountant biedt zekerheid, heeft een onafhankelijke kijk en behoedt je voor problemen.

Belangrijke onderdelen rond fusies en overnames waarbij een accountantskantoor je kan ondersteunen zijn:

 • Waardebepalingen (bedrijfswaarderingen geven richting bij het bepalen van de vraagprijs en bij het doen van een bod).
 • Aankoopbegeleiding (het in kaart brengen van ondernemingsrisico’s bij een overname).
 • Verkoopbegeleiding (het hele traject van advies over het beste verkoopmoment, het aantrekkelijk maken van je bedrijf voor potentiële kopers tot het zoeken naar een koper en hulp bij de onderhandelingen).
 • Overnamefinanciering (o.a. het beheren van de financieringsstructuur en toetsing van de haalbaarheid van de overname).

Bedrijfswaardering

Doordat er veel verschillen in regelgeving bestaan tussen het MKB en beursgenoteerde bedrijven loopt de bedrijfswaardering bij beide sterk uiteen. Bij beurgenoteerde bedrijven is veel meer informatie beschikbaar over transacties en is het makkelijker om te vergelijken met andere ondernemingen uit dezelfde branche. Bij MKB-waarderingen gaat het vaak om unieke individuele beoordelingen van de geldstromen en de invloed van family assets op de waarde van de onderneming.

Bij een bedrijfswaardering heeft een accountant vaak een richtinggevende functie. Hij voert een basiswaardering uit om de potentiele verkoper te ondersteunen bij de richting van het verkoopproces. Voor de details als het opstellen van een risicoprofiel en het maken van een cashflow projectie schakelt hij in een later stadium andere specialisten in. De accountant controleert vervolgens het waarderingsrapport en is in staat om er kritische vragen over te stellen. In die hoedanigheid kun je een accountant ook inschakelen voor een second opinion. 

Werken met rekenmachine en computer

Overige diensten accountants

Tot slot behandelen we hier nog een aantal diensten die in de rest van de tekst nog niet aan bod zijn gekomen. Ook bij de volgende taken kunnen de accountants van MyGo je assisteren.

Internationaal ondernemen

Als gevolg van de steeds verder gaande internationalisering werken bedrijven ook steeds vaker over de grens. Als je als ondernemer zaken doet in het buitenland kan een accountant je helpen met de wirwar aan regels die op de verschillende landen van toepassing zijn. Wetten en regels ten aanzien van bedrijven zijn namelijk overal anders en zijn constant aan verandering onderhevig. Een accountant maakt je hierin wegwijs en begeleid je bij jouw zaken over de grens.

Break even analyse

In moeilijke economische tijden is het als ondernemer maar de vraag of je kostendekkend kunt zijn. Met een break even analyse wordt een break even point vastgesteld en krijg je advies hoe je dit als ondernemer bereikt. Zo’n break even analyse is ook toepasbaar op moeilijke vraagstukken rond het doen van investeringen. Is het bijvoorbeeld rendabel om een nieuwe vestiging te openen of een nieuw product te lanceren?

Een break even analyse is vooral nuttig bij de lancering van een nieuw product of wanneer je de prijzen van een bestaand product besluit aan te passen. De analyse geeft een goed beeld hoeveel je moet verkopen om een bestaande winstmarge te behouden.

Financiële planning

Sta je wel eens bewust stil bij je toekomstige financiële positie? Weet jij hoe je netto pensioeninkomen zich verhoudt tot je huidige besteedbare inkomen? En wat als je onverwacht arbeidsongeschikt raakt of komt te overlijden?

Met financieel advies kun je inzicht krijgen in je toekomstige financiële positie. Een accountant kan een financieel plan opstellen. Op basis van je inkomen, de ontwikkeling van je vermogen en je toekomstwensen worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Zo kun je zien of je toekomstplannen realistisch zijn en of je nog veranderingen moet toepassen om ze te kunnen realiseren.

Liquiditeitsprognose

Ondernemers grijpen wanneer het slechter gaat meestal pas in wanneer er acute liquiditeitsproblemen ontstaan. Een liquiditeitsprognose is een middel waarmee je de liquiditeit van je onderneming kunt bewaken zodat je kunt ingrijpen wanneer het de verkeerde kant op dreigt te gaan.

Een liquiditeitsprognose is een schatting van de inkomsten en uitgaven van een specifieke periode (meestal een maand). Het stelt je in staat mogelijke tekorten tijdig te signaleren zodat je adequate maatregelen kunt nemen. Een liquiditeitsprognose geeft bij overschotten ook duidelijkheid over de manier waarop deze zijn ontstaan en hoe je er het beste mee om kan gaan.


Spreek direct een medewerker!
Waarom MyGo?
 • Direct een specialist geregeld
 • Snel een offerte binnen
 • Alleen betrouwbare bedrijven!
Lees meer ...
Onze belofte aan jou:
 • Bedrijven die tijd hebben voor jouw klus
 • Direct hulp via ons service center
 • Nauwkeurige bedrijfsselectie

Hulp nodig? Ons service team staat voor je klaar!