Duurzame dinsdag: Slim gebruikmaken van energie

Duurzame dinsdag: Slim gebruikmaken van energie

2 apr. '24 • Door MyGo redactie

Op dinsdag kun je op MyGo een duurzame dinsdag blog lezen, waar we nieuwe inzichten en praktische tips delen om ons leven en onze omgeving duurzamer te maken. Bij MyGo geloven we dat duurzaamheid niet alleen goed is voor de planeet, maar ook voor onszelf en de generaties na ons. Daarom vertellen we elke keer over een nieuw onderwerp om te verduurzamen, zodat we samen kunnen werken aan een gezonde, groene en duurzame toekomst. Lees vandaag alles waarom je slim gebruik moet maken van energie, en ontdek hoe jij kunt bijdragen aan een duurzame toekomst voor ons allemaal.

Het Nederlandse energienet vormt de ruggengraat van onze moderne samenleving, maar met de groeiende vraag naar duurzame energie en de opkomst van elektrische voertuigen wordt het steeds belangrijker om ons energiegebruik slim te beheren. In deze blog duiken we dieper in op hoe het energienet in Nederland werkt, en hoe flexibele energiecontracten en slim laden kunnen bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Hoe werkt het Nederlandse energienet?

Het Nederlandse energienet bestaat uit een complex netwerk van elektriciteitscentrales, transmissielijnen, distributiestations en meters die elektriciteit leveren aan huizen, bedrijven en industrieën in het hele land. Elektriciteit wordt geproduceerd door verschillende bronnen, waaronder fossiele brandstoffen, windenergie, zonne-energie en kernenergie. Deze elektriciteit wordt vervolgens getransporteerd via hoogspanningslijnen naar distributiestations, waar het wordt omgezet in een lagere spanning voor gebruik in huizen en bedrijven.

Flexibele energiecontracten

Flexibele energiecontracten bieden consumenten de mogelijkheid om hun energieverbruik aan te passen op basis van de beschikbaarheid en prijs van elektriciteit op het net. Met deze contracten kunnen consumenten profiteren van variabele tarieven die afhankelijk zijn van vraag en aanbod op de energiemarkt. Dit betekent dat consumenten kunnen besparen door energie te gebruiken tijdens daluren wanneer de vraag laag is en de energieprijzen dus ook lager zijn.

Slim laden van elektrische voertuigen

Voor het slim laden van elektrische auto's wordt gebruik gemaakt van geavanceerde technologie om het opladen van voertuigen te optimaliseren op basis van de beschikbaarheid van elektriciteit op het net. Met slim laden kunnen eigenaren profiteren van lagere tarieven tijdens periodes van lage vraag en overschotten aan hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie. Dit helpt niet alleen om de energierekening van consumenten te verlagen, maar draagt ook bij aan het balanceren van het energienet door de vraag te sturen naar momenten waarop er voldoende elektriciteit beschikbaar is.

Voordelen van flexibele contracten en slim laden

- Kostenbesparing: Consumenten kunnen profiteren van lagere energietarieven door hun energieverbruik af te stemmen op momenten van lage vraag en lagere prijzen.

- Duurzaamheid: Door slim laden te gebruiken tijdens perioden van overvloedige hernieuwbare energie, kunnen consumenten bijdragen aan het verminderen van de vraag naar fossiele brandstoffen en het bevorderen van duurzame energiebronnen.

- Netstabiliteit: Flexibele energiecontracten en slim laden helpen om het energienet in balans te houden door de vraag te sturen naar momenten van overvloedige energie en het vermijden van piekbelastingen.

Het Nederlandse energienet evolueert naar een meer flexibel en slim systeem dat consumenten in staat stelt om hun energieverbruik aan te passen op basis van de beschikbaarheid en prijs van elektriciteit op het net. Met flexibele energiecontracten en slim laden kunnen consumenten niet alleen kosten besparen, maar ook bijdragen aan een duurzamere toekomst door hun energieverbruik te optimaliseren en het energienet in balans te houden. Het is tijd om samen te werken aan een slimmer en duurzamer energienet voor een betere toekomst voor ons allemaal.

Hulp nodig? Ons service team staat voor je klaar!