Direct hulp
Terug naar blog
Het belang van afwatering op plat dak

Het belang van afwatering op plat dak

8 dec. '21 Door MyGo redactie

Last van stilstaand water op een plat dak? Een goed dak dient waterdicht te zijn. Wanneer het regent is het belangrijk dat het regenwater efficiënt afgevoerd wordt. Als al het water op het dak blijft staan slijt de beschermlaag van het dak en door het gewicht kan het dak ook doorzakken. Zorg daarom altijd voor een adequate en correcte afwatering op alle plekken van het dak.

Natuurlijk voorkom je niet dat er zich plekken voordoen waar water blijft staan, maar als zich op dezelfde plek steeds diepere plassen voordoen, dan is er reden om nader onderzoek te doen naar de afwatering op het dak. Voorkomen is beter dan genezen, maar mochten toch plekken zichtbaar worden waar veelvuldig water blijft liggen, dan is het verstandig om een dakinspectie uit te laten voeren. Hier worden de elementen afwatering en kwaliteit van de dakbedekking langsgelopen.  

Problemen rondom de afwatering

Wanneer er grote plassen water op het dak blijven liggen is het van belang om te weten wat de oorzaak hiervan is. Er kunnen hiervoor een aantal oorzaken zijn:

Onderhoud afwatering

Wanneer je het dak nooit een onderhoudsbeurt geeft zal de afvoer kunnen verstoppen en kan het water al lange tijd niet goed afgevoerd worden. Hierdoor zal het water langer op het dak blijven staan dan nodig en dit kan weer zorgen voor lekkages. Als je het dak twee keer per jaar een onderhoudsbeurt geeft dan blijven het dak en de afwatering in de gewenste conditie.

Een verzakking op één of enkele plekken van het dak

Als het dak verzakt in het midden zal het water daar heen stromen, omdat dat dan het laagste punt is van het dak. Het water zal zich hier dan ophopen. Doordat water zich ophoopt, kan vocht in de onderliggende houten constructie trekken. Hier ontstaat niet alleen houtrot, maar mogelijk ook een lekkage. Een verzakking kan het gevolg zijn van achterstallig onderhoud of het verstrijken van de algemene levensduur van de dakbedekking.

Verstopte afvoer

Een verstopte afvoer zorgt ervoor dat water niet kan worden afgevoerd en zodoende op het dak blijft liggen. Dit kan eens te meer te maken hebben met achterstallig onderhoud, maar er is vaker sprake van een ophoping van organismen en vuil in de afvoer. 

Het afschot is niet goed

Bij platte daken moet er afschot zijn. Dit betekent dat het water een beetje schuin afloopt in de richting van de waterafvoer. Op deze manier wordt plasvorming op het dak voorkomen. Wanneer er onvoldoende afschot op het dak is, zal dit voor plasvorming zorgen. De hellingsgraad voor een effectieve afvoer van het water hoeft slechts 2% te zijn. De meeste platte daken kennen een lichte hellingsgraad van tussen de 2% en 5%. Uiteraard dient het afschot in de richting van de afvoer te lopen om het regen- of smeltwater effectief af te voeren. 

Gebrekkige afwatering; de gevolgen

Wanneer er voor een lange tijd een grote hoeveelheid water op het dak blijft staan kan dat consequenties hebben. Door gebrekkige afwatering ontstaan bijvoorbeeld mossen en algen, doorbuiging of verzakking en ten slotte vochtvorming en lekkage onder het dak. Mossen en algen zorgen middels het aantasten van de reguliere dakbedekking al voor een eerste aanzet richting lekkages of vochtschade. Hierbij ontstaan scheurtjes in de dakbedekking die mogelijk niet tijdig worden waargenomen.

Wil je dit voorkomen, dan is een periodieke dakinspectie of het aanleggen van hemelwaterafvoer verstandig. Wij raden aan dit in een droge periode van het jaar te doen, zodat je optimaal bent voorbereid op de periode van het jaar waarin het vaker dan eens regent. Krijg je ten tijde van regenachtig weer te maken met een plotselinge lekkage, dan is schade al onvermijdelijk en duurt het wellicht ook langer voordat een dakdekker langs kan komen voor herstel.  

Twijfels over de afwatering?

Blijft er zichtbaar water op het dak liggen of doen er zich kleine verzakkingen voor? Twijfel dan niet en schakel een dakdekker in. Door tijdig gebruik te maken van een dakdekkersbedrijf, voorkom je eventuele complicaties in de nabije toekomst. Zoek je een dakdekker uit de regio voor een dakinspectie? Maak dan gebruik van onze zoekfunctie!