Terug naar blog
Stadsverwarming: werking en voordelen

Stadsverwarming: werking en voordelen

3 jan. '19 Door MyGo redactie

Heb je al eens gehoord van de stadsverwarming? Veel mensen weten al één en ander over de werking van een centrale verwarmingsketel. Nu zullen we juist ingaan op een meer toekomstbestendig verarmingssysteem; stadsverwarming. Volledig in lijn met het gasvrije huishouden stappen steeds meer mensen over op stadsverwarming, ook wel het warmtenet of blokverwarming. Wat houdt dat precies in?

Werking van stadsverwarming

Binnen het systeem van stadsverwarming heb je zelf geen cv ketel meer in huis, maar maakt gebruik van verwarmd water dat diep onder de grond omhoog wordt gepompt. Ook kan het warme water voortkomen uit restwarmte die overblijft uit grootschalige industriële activiteiten, bijvoorbeeld het verbranden van afval. Van blokverwarming is sprake wanneer een woningcomplex of groep woningen is aangesloten op één collectieve ketel die alle huishoudens voorziet van warm water. De verwachting is dat in de toekomst steeds meer huishoudens worden aangesloten op stadsverwarming. Hoe werkt dit principe en wat zijn de voordelen? 

Stadsverwarming voordelen 

Laten we maar direct met de deur in huis vallen: Stadsverwarming is een stuk duurzamer dan gas. Dit komt vooral omdat restwarmte wordt gebruikt voor het opwarmen van water. Je kan hierbij denken aan een verwerkbedrijf van afval, welke onder hoge temperaturen afval verbrandt en waarbij veel warmte overblijft. Waar deze restwarmte normaal gesproken werd uitgestoten, wordt dit nu gebruikt om water op te warmen. Ook door middel van aardwarmte (water diep uit de grond) of zonnecollectoren is het mogelijk water te verwarmen, waardoor we in de toekomst minder afhankelijk worden van aardgas. Andere voordelen zijn een snellere verwarming van het water, een onbeperkte hoeveelheid water én je hoeft zelf geen cv ketel meer in huis te hebben. Klein nadeel is dat er minder keuzevrijheid bestaat in de markt van stadsverwarming, aangezien dit een nichemarkt is. 

Stadsverwarming aansluiten 

Het warme water wordt vanuit de warmtebron verspreid richting verdeelstations. Vanuit deze verdeelstations komt het water terecht bij de aangesloten huishoudens. Nadat het water is gebruikt wordt het water vanaf het huishouden teruggevoerd naar de verdeelstations, alwaar het al is afgekoeld en opnieuw wordt opgewarmd. Het afkoelen vindt overigens plaats door middel van een warmtewisselaar. Die cyclus van het verwarmen, toevoeren, afvoeren en afkoelen van het water blijft zich herhalen en dat heeft diverse voordelen. 

Wat doe ik bij een storing van de stadsverwarming?

Voorheen ervoer men bij een storing in de cv-ketel uitsluitend binnen het eigen huishouden problemen; bij storingen in de stadsverwarming zijn doorgaans meerdere huishoudens binnen hetzelfde warmtenet de dupe. Dit kan je eenvoudig checken via het storingsoverzicht van je leverancier. In bepaalde gevallen is het echter ook mogelijk dat de storing zich specifiek in het eigen huishouden voordoet; de installatie van de stadsverwarming is te vinden in de meterkast. Dit deel zit voorbij de hendels van de installatie. Radiatoren, de thermostaat of de vloerverwarming; het zijn voorbeelden van storingen in de stadsverwarming waar je als eigenaar van de woning zelf verantwoordelijk voor bent. Een erkende cv-monteur kan de storing dan voor je verhelpen. 

De kosten voor stadsverwarming

Bij stadsverwarming heb je geen mogelijkheden meer om jaarlijks over te stappen, aangezien het warme water afkomstig is van één warmtebron die lokaal te vinden is. Om de consument in deze markt te beschermen tegen hoge prijzen is tevens een wet aangenomen, waardoor je niet te maken krijgt met ongewoon hoge tarieven en ‘niet meer dan anders’ (NMDA) hoeft te betalen. Dit komt samen in de Warmtewet. In de praktijk betekent dit dat onder vergelijkbare omstandigheden je nooit meer hoeft te betalen dan iemand die gebruik maakt van aardgas. 

Meer weten over stadsverwarming?

Stadsverwarming is een duurzame vorm van verwarming, waarbij meerdere woningen worden gekoppeld aan een centraal warmtenet. Dit heeft diverse voordelen; voor mensen is het echter vaak nog onontgonnen terrein. Zit je nog met vragen omtrent de stadsverwarming? Lees dan gerust verder op Mygo.