Terug naar diensten
Business mediation

Business mediation

Wil je weten wat een mediator op het gebied van businessconflicten doet of wil je de hulp van een businessmediator inschakelen? Op deze pagina krijg je antwoord op de volgende vragen over het werk van een businessmediator:

Ben je op zoek naar een businessmediator in jouw omgeving? MyGo helpt je graag. Met de MyGo Matchmaker vind je direct een gekwalificeerde vakspecialist bij jou in de buurt.

Je kunt de MyGo Matchmaker zowel telefonisch als online gebruiken. Voor online, klik op de Matchmakerknop. Voor telefonisch, bel 085 106 1600.

Zakelijke mediation

Zakelijke mediation, ook wel businessmediation genoemd, is het verlenen van assistentie bij het oplossen van problemen binnen en tussen bedrijven. Daarbij is er sprake van een zakelijk geschil, zónder dat het om een arbeidsconflict gaat. De partijen gaan samen met een businessmediator om de tafel om de situatie te bespreken en tot een oplossing te komen.

Een businessmediator fungeert altijd als neutrale en onafhankelijke partij. Hij/zij begeleidt het gesprek, maar de partijen die een conflict met elkaar hebben zijn degenen die tot de oplossing moeten komen. Het kost vaak enkele bijeenkomsten om een oplossing te vinden die voordelig is voor alle partijen.

Businessmediation kan worden toegepast bij een grote variatie aan conflicten, waarbij er sprake is van een probleem omtrent communicatie, samenwerking of afspraken. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een conflict tussen eigenaren van een onderneming, tussen aandeelhouders en directie, tussen klant en leverancier of tussen koper en verkoper. Ook kan er iets misgaan bij de overname van een organisatie, een fusie van twee bedrijven of contractuele verplichtingen.

Deelname aan een businessmediatortraject is voor beide partijen vrijwillig en het traject kan op elk moment stopgezet worden. Alles wat tijdens de mediationbijeenkomsten besproken wordt, is strikt vertrouwelijk.

business mediation

Verschil businessmediation en arbeidsmediation

Zowel business- als arbeidsmediation hebben te maken met problemen op werkgebied, maar er zijn subtiele verschillen. Onder arbeidsmediation vallen alle conflicten die te maken hebben met arbeidsverhoudingen. Onder businessmediation vallen alle andere conflicten waarbij het niet om de privésfeer gaat.

Daarnaast gaat het bij arbeidsmediation om conflicten tussen één werknemer en werkgever of tussen twee werknemers, vaak werkzaam op dezelfde afdeling. Bij businessmediation zijn meerdere afdelingen van het bedrijf betrokken, waardoor het kan voorkomen dat de raad van toezicht of de ondernemingsraad deelneemt aan de mediation. Businessmediation kan bovendien ook worden toegepast bij conflicten tussen verschillende bedrijven.

Businessmediator

De belangrijkste taak van een businessmediator is om ervoor te zorgen dat de communicatie tussen de partijen goed verloopt. Hij/zij regelt de mediatorbijeenkomsten, zorgt voor verslaggeving van die bijeenkomsten, onderhoudt contact met beide partijen en verzorgt de benodigde documenten.

Tijdens mediationbijeenkomsten leidt een businessmediator het gesprek en zorgt hij/zij ervoor dat de belangen van beide partijen boven tafel komen. Hij/zij ziet erop toe dat beide partijen evenveel spreektijd hebben en hun kant van het verhaal kunnen vertellen. Ook zorgt een businessmediator ervoor dat alle relevante punten op een rij gezet worden en dat er afspraken gemaakt worden waar beide partijen achter staan.

Zoek je een businessmediator bij jou in de buurt die je kan helpen bij een conflict? Raadpleeg dan de MyGo Matchmaker door op de Matchmakerknop te klikken of te bellen naar 085 106 1600.

business mediation

Verloop businessmediationtraject

Als er sprake is van een zakelijk conflict bij verschillende afdelingen van een bedrijven of tussen meerdere bedrijven, kan daar een businessmediator voor worden ingeschakeld.  Het mediationtraject dat volgt, bevat altijd een aantal vaste stappen.

Nadat een van de partijen de businessmediator heeft gecontacteerd, vraagt de mediator toestemming aan de andere partij(en) en volgt een kennismakingsgesprek. Dat gesprek kan met alle partijen samen plaatsvinden, maar in veel gevallen wordt er per partij een gesprek ingepland.

Tijdens het kennismakingsgesprek maakt de business mediator duidelijk welke onderwerpen er tijdens het mediationtraject besproken zullen worden en wordt er stilgestaan bij de mediationovereenkomst. Nadat de partijen die overeenkomst hebben ondertekend, start het mediationtraject.

Tijdens de mediationbijeenkomsten kunnen alle partijen hun kant van het verhaal vertellen. Daarna volgt een onderhandelingsfase, waarin de partijen onder begeleiding van de businessmediator aan een oplossing gaan werken.

Als de partijen een gezamenlijke oplossing voor het conflict hebben gevonden, legt de mediator dat vast in een vaststellingsovereenkomst. Beide partijen ondertekenen de vaststellingsovereenkomst en het mediationtraject is afgerond.

Wil je meer weten over het mediationtraject? Op onze algemene pagina over mediation hebben we deze stappen uitgebreider beschreven.

business mediation

Kosten businessmediator

Voor een businessmediationtraject betalen beide partijen in principe de helft van het honorarium van de mediator plus eventuele reiskosten, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt. De mediator declareert op basis van het aantal gewerkte uren en het uurtarief wordt vermeld in de mediationovereenkomst.

Op onze pagina mediation vind je meer informatie over de eigen bijdrage bij mediationbijeenkomsten. Wil je de kosten voor verschillende mediationdiensten onder elkaar zien? Dan kun je terecht op onze pagina kosten mediation.

MyGo helpt je graag

Wil je contact opnemen met een businessmediator? Met de MyGo Matchmaker vind je zonder zoeken direct de best passende businessmediator bij jou in de buurt. De Matchmaker is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Telefonisch contact kan ook! Je kunt ons tijdens openingstijden bellen op 085 106 1600.