Mediation

Wil je meer weten over mediation of ben je op zoek naar een mediator die je kan helpen bij problemen rondom een scheiding, omgangsbemiddeling, erfenis of arbeidsconflict? Op deze pagina krijg je antwoord op de volgende vragen over mediation:

Ben je op zoek naar een mediator in jouw omgeving? MyGo helpt je graag. Met de MyGo Matchmaker vind je direct een gekwalificeerde vakspecialist bij jou in de buurt.

Je kunt de MyGo Matchmaker zowel telefonisch als online gebruiken. Voor online, klik op de Matchmakerknop. Voor telefonisch, bel 085 106 1600.

Wat is mediation?

Mediation is het verlenen van assistentie bij het oplossen van problemen tussen meerdere partijen. Een mediator kan bijvoorbeeld hulp bieden bij een conflict tussen werkgever en werknemer of tussen familieleden. Binnen mediation kunnen de volgende soorten worden onderscheiden:

Mediators worden ingezet als beide partijen bereid zijn samen een oplossing te vinden voor hun probleem, zonder daarvoor naar de rechtbank te moeten. Vaak zijn mediators bekend met professionele communicatietechnieken die van pas komen tijdens gesprekken, waardoor ze de standpunten van de partijen kunnen vertalen naar hun belangen.

In tegenstelling tot een advocaat staat een mediator je niet eenzijdig bij en neemt hij/zij geen standpunt in binnen het conflict. Mediators zijn altijd onafhankelijke bemiddelaars. Alles wat tijdens mediationbijeenkomsten gezegd wordt, is strikt vertrouwelijk en blijft buiten andere dossiers.

Mediators doen zelf geen uitspraken over conflicten waarbij ze bemiddelen. Wel leiden ze het gesprek en zorgen ze ervoor dat iedereen voldoende aan het woord komt. Het einddoel van mediationbijeenkomsten is om tot de best passende oplossing te komen waar iedereen zich in kan vinden. Doorgaans zijn er drie tot zes gesprekken nodig om tot een oplossing te komen. Het is altijd mogelijk de mediation voortijdig af te breken.

Voordelen van mediation

Mediation is vaak goedkoper dan een rechtszaak en leidt doorgaans sneller tot een oplossing. Bij een rechtszaak wordt er bovendien vaak een oplossing gevonden waarbij één partij in het ongelijk gesteld wordt. Bij mediation is dat niet het geval: daar wordt gezocht naar een oplossing die voor beide partijen goed uitpakt. In ruim driekwart van de gevallen zijn beide partijen tevreden over die oplossing.

Nadeel van mediation

Het inschakelen van een mediator is altijd vrijwillig, wat inhoudt dat beide partijen bereid moeten zijn die stap te zetten. Dit kan moeilijkheden opleveren, omdat het voor veel mensen een probleem is om hulp van buitenaf in te schakelen bij een conflict.

Man en vrouw met mediator

Hoe werkt mediation?

Bij een mediationtraject worden meerdere stappen doorlopen om tot de eindoplossing te komen. Hieronder geven we bij elk van die stappen een korte toelichting.

Kennismakingsgesprek en uitleg

Vaak neemt een van de betrokken partijen contact op met de mediator om te vragen op welke termijn hij/zij beschikbaar is en welke kosten er bij de mediation komen kijken. De mediator vraagt vervolgens toestemming voor mediation aan de andere partij(en) en er wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek.

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt duidelijk of de partijen en de mediator een match zijn en de samenwerking door kan gaan. Als dat het geval is, maakt de mediator duidelijk welke onderwerpen tijdens de mediationbijeenkomsten aan bod zullen komen.

Naast die uitleg zal de mediator stilstaan bij de mediationovereenkomst, een document waarin spelregels staan waar alle betrokken partijen zich aan moeten houden. Zo staat erin dat de partijen strikte geheimhouding in acht moeten nemen ten aanzien van alles wat er besproken wordt, maar ook dat de mediation altijd door elke partij beëindigd kan worden. Daarnaast legt de mediator daarin vast dat hij/zij onpartijdig te werk zal gaan en dat alle betrokken partijen actief mee willen werken aan een oplossing.

Alle betrokken partijen moeten de mediationovereenkomst ondertekenen. Daarna kan er officieel met het mediationtraject worden gestart. Aan de partijen wordt het verzoek gedaan om  de benodigde informatie te verzamelen en mee te nemen naar het eerste officiële gesprek.

Mediationbijeenkomsten

Tijdens de mediationbijeenkomsten zal de mediator de partijen verzoeken hun kant van het verhaal te vertellen. Met behulp van verschillende gesprekstechnieken zal de mediator proberen het gesprek van het verleden naar het heden te sturen.

Na afloop van elke bijeenkomst vat de mediator samen wat er besproken is en wat de voortgang is. In de loop van het mediationtraject wordt zo duidelijk hoe de partijen tegen het conflict aankijken en met welke zaken er in de toekomst rekening moet worden gehouden.

Onderhandelingsfase

De onderhandelingsfase kan al tijdens het eerste gesprek aanbreken, maar meestal gebeurt dat later in het mediationtraject. De partijen gaan binnen deze fase constructief aan oplossingen werken, begeleid door de technieken van de mediator.

Vaststellingsovereenkomst en afronding

Als de partijen een gezamenlijke oplossing voor het conflict hebben gevonden, legt de mediator dat vast in een vaststellingsovereenkomst. Daarin staan ook alle afspraken die gemaakt zijn tijdens het mediationtraject. Alle betrokken partijen ondertekenen de vaststellingsovereenkomst en het mediationtraject is afgerond.

Zoek je een mediator bij jou in de buurt die je kan helpen bij een conflict? Raadpleeg dan de MyGo Matchmaker door op de Matchmakerknop te klikken of te bellen naar 085 106 1600.

Hulp van een mediator

Wat is een toevoeging bij mediation en hoe krijg ik die?

Iedereen heeft recht op begeleiding van een mediator bij het oplossen van een conflict. Om te voorkomen dat de kosten van mediation ervoor zorgen dat mensen ervan afzien, heeft de overheid daar een subsidieregeling voor opgesteld. Afhankelijk van je inkomen krijg je een toevoeging, wat ook wel gesubsidieerde mediation wordt genoemd.

De toevoeging wordt toegekend door de raad van Rechtsbijstand. Je kunt de toevoeging aanvragen via de mediator, die namens jou een verzoek bij de raad indient. Je betaalt zelf een klein deel en de mediator ontvangt de rest van de raad. Hoe hoger je inkomen, hoe hoger het bedrag dat je zelf moet betalen.

De tabellen hieronder laten de inkomenseisen en de eigen bijdragen voor mediation zien. Er wordt voor die berekening altijd uitgegaan van het jaarinkomen van twee jaar geleden. Voor meer informatie over de kosten van mediation kun je terecht op onze pagina kosten mediation.

Eigen bijdrage mediation tot vier uur

Fiscaal jaarinkomen (peiljaar 2018)

Eigen bijdrage

Alleenstaand

 

t/m €19.800

€55

€19.801-€27.900

€55

>€27.900

Geen toevoeging mogelijk

Gehuwd/samenwonend/eenoudergezin

 

t/m €27.500

€55

€27.501-€39.400

€55

> €39.400

Geen toevoeging mogelijk

Eigen bijdrage mediation meer dan vier uur

Fiscaal jaarinkomen (peiljaar 2018)

Eigen bijdrage

Alleenstaand

 

t/m €19.800

€55

€19.801-€27.900

€109

>€27.900

Geen toevoeging mogelijk

Gehuwd/samenwonend/eenoudergezin

 

t/m €27.500

€55

€27.501-€39.400

€109

> €39.400

Geen toevoeging mogelijk

MyGo helpt je graag

Wil je contact met een mediator? Met de MyGo Matchmaker vind je zonder zoeken direct de best passende mediator bij jou in de buurt. Daarnaast kun je in de Matchmaker al je vragen stellen en offertes van meerdere mediators opvragen. De Matchmaker is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Telefonisch contact kan ook! Je kunt ons tijdens openingstijden bellen op 085 106 1600.