Terug naar diensten
Familiemediator

Familiemediator

Wil je weten wat een mediator op het gebied van familieconflicten doet of wil je de hulp van een familiemediator inschakelen? Op deze pagina krijg je antwoord op de volgende vragen over het werk van een familiemediator:

Ben je op zoek naar een familiemediator in jouw omgeving? MyGo helpt je graag. Met de MyGo Matchmaker vind je direct een gekwalificeerde vakspecialist bij jou in de buurt.

Je kunt de MyGo Matchmaker zowel telefonisch als online gebruiken. Voor online, klik op de Matchmakerknop. Voor telefonisch, bel 085 106 1600.

Familie mediation

Familiemediation is het verlenen van assistentie bij het oplossen van problemen tussen familieleden. Tijdens gesprekken over een familieconflict fungeert een familiemediator als neutrale en onafhankelijke partij. Het doel van gesprekken met een familiemediator is dat familieleden elkaar zo goed mogelijk begrijpen en dat er een oplossing wordt gevonden die voordelig is voor beide partijen.

Vaak stokt de communicatie tussen familieleden door een opstapeling van emoties, wantrouwen en onbegrip. Vooral het gebrek aan objectiviteit is in veel gevallen een probleem. Een familie mediator zorgt ervoor dat alle familieleden evenveel spreektijd hebben en alle relevante punten op een rij gezet worden. Tijdens het proces mediation familie leren partijen hun problemen te bespreken terwijl ze elkaars belangen respecteren. 

De onderwerpen van familieconflicten zijn divers. Er kan een familiemediatortraject worden opgesteld om te praten over verstoorde ouder-kindrelaties of over de verdeling van zorg, geld of nalatenschappen. Andere redenen zijn conflicten binnen een familiebedrijf, langslepende ruzies of oud zeer binnen een familie. Hoewel er binnen families ook vaak een conflict ontstaat over erfenissen, is daar een aparte mediatordienst voor. 

Bij andere vormen van mediation zijn vaak twee partijen betrokken, maar bij familieconflicten kunnen dat er veel meer zijn. Familiemediation kan bijvoorbeeld plaatsvinden tussen gezinsleden uit verschillende familietakken. Als het om een conflict binnen een familiebedrijf gaat, kan het zo zijn dat er partners van dat bedrijf bij betrokken zijn.

Deelname aan familiemediation is voor alle familieleden vrijwillig en kan op elk moment in het traject worden stopgezet. De familiemediator begeleidt het gesprek, maar de familieleden onderhandelen zelf over de oplossing voor hun conflict. Net als een advocaat familierecht heeft elke mediator beroepsgeheim. Alles wat tijdens de mediationbijeenkomsten wordt besproken, is strikt vertrouwelijk.

Het verschil tussen familiemediation en therapie

Familiemediation wordt vaak verward met therapie. Bij familiemediation wordt echter alleen gesproken over een specifiek conflict dat moet worden aangepakt. Het doel is het vinden van een snelle en efficiënte oplossing voor dat conflict. Bij therapie worden vaak diverse problemen besproken en ligt de focus meer op het algemene gevoel en het emotioneel welzijn van alle betrokken partijen.

Zoek je een familiemediator bij jou in de buurt die je kan helpen bij een conflict? Raadpleeg dan de MyGo Matchmaker door op de Matchmakerknop te klikken of te bellen naar 085 106 1600.

Familiemediator

Verloop familiemediationtraject

Nadat een van de familieleden de mediator familieconflict heeft gecontacteerd, vraagt de familiemediator toestemming aan de andere betrokkenen en volgt een kennismakingsgesprek.

Tijdens het kennismakingsgesprek maakt de familiemediator duidelijk welke onderwerpen er tijdens het mediationtraject besproken zullen worden en wordt er stilgestaan bij de mediationovereenkomst. Nadat alle betrokken familieleden die overeenkomst hebben ondertekend, start het mediationtraject.

Tijdens de mediationbijeenkomsten krijgt elk van de familieleden evenveel spreektijd om zijn/haar kijk op het conflict toe te kunnen lichten. Daarna volgt een onderhandelingsfase, waarin de familieleden onder begeleiding van de familiemediator aan een oplossing gaan werken.

Als de familieleden tot een gezamenlijke oplossing voor het conflict zijn gekomen, legt de familiemediator dat vast in een vaststellingsovereenkomst. Beide partijen ondertekenen de vaststellingsovereenkomst en het mediationtraject is afgerond.

Wil je meer weten over het verloop van een mediationtraject? Op onze algemene pagina over mediation hebben we deze stappen uitgebreider beschreven.  

Kosten familiemediator

De kosten voor een familiemediator worden in principe evenredig verdeeld over de betrokken familieleden, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt. De mediator declareert op basis van het aantal gewerkte uren en het uurtarief wordt vermeld in de mediationovereenkomst.

Wil je meer weten over de kosten die bij mediation komen kijken? Op onze pagina mediation vind je meer informatie over de eigen bijdrage bij mediationbijeenkomsten. Voor specifieke bedragen kun je terecht op onze pagina kosten mediation.

MyGo helpt je graag

Wil je contact opnemen met een familiemediator? Met de MyGo Matchmaker vind je zonder zoeken direct de best passende familiemediator bij jou in de buurt. De Matchmaker is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Telefonisch contact kan ook! Je kunt ons tijdens openingstijden bellen op 085 106 1600