Terug naar diensten
Mediation erfenis

Mediation erfenis

Wil je weten wat een mediator regelt bij een erfenis of wil je de hulp van een nalatenschapsmediator inschakelen? Op deze pagina krijg je antwoord op de volgende vragen over het werk van een nalatenschapsmediator:

Ben je op zoek naar een nalatenschapsmediator in jouw omgeving? MyGo helpt je graag. Met de MyGo Matchmaker vind je direct een gekwalificeerde vakspecialist bij jou in de buurt.

Je kunt de MyGo Matchmaker zowel telefonisch als online gebruiken. Voor online, klik op de Matchmakerknop. Voor telefonisch, bel 085 106 1600.

Erfenismediation

Erfenismediation, ook wel nalatenschapsmediation genoemd,  is het verlenen van assistentie bij het oplossen van problemen omtrent een erfenis. De partijen die een conflict met elkaar hebben, zijn vaak familieleden. Erfenismediation is dan ook een aparte tak bij familiemediation.

Er zijn twee soorten erfenismediation: pre-nalatenschapsmediation en post-nalatenschapsmediation. In het eerste geval kan degene die gaat overlijden onder begeleiding van een nalatenschapsmediator afspraken maken en regelingen treffen met familieleden. In het tweede geval is er een familielid overleden en gaan de overige familieleden onder begeleiding van een nalatenschapsmediator met elkaar in gesprek over de afwikkeling van (een probleem rondom) de erfenis.

Bij een erfenis gelden de volgende regels: als er een testament van de overledene is, wordt de erfenis verdeeld over de erfgenamen die in dat testament staan. Als er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Meestal zijn dat de partner en kinderen. Als de overledene geen partner en/of kinderen (meer) had, worden diens ouders, broers en zussen de erfgenamen.

Een erfenis kan alleen worden verdeeld als alle erfgenamen daarmee instemmen. Als er bovendien wordt besloten om erfenismediation toe te passen, moeten alle betrokken partijen daartoe bereid zijn voor er een traject gestart kan worden.

Bij erfenismediation worden gesprekken gevoerd onder begeleiding van een nalatenschapsmediator, waarbij alle betrokken partijen leren hun problemen te bespreken zonder daarbij elkaars belangen uit het oog te verliezen. Het doel van de mediationbijeenkomsten is om tot een oplossing te komen die voor alle betrokken partijen voordelig is.

De nalatenschapsmediator heeft bij mediationbijeenkomsten alleen een begeleidende rol: de betrokken partijen onderhandelen zelf over een oplossing. Daarbij ziet de nalatenschapsmediator erop toe dat de standpunten van de betrokken partijen correct worden vertaald naar hun belangen en zorgt hij/zij ervoor dat het behoud van de familiebanden centraal staat. 

Zoek je een mediator bij jou in de buurt die je kan helpen bij problemen omtrent een erfenis? Raadpleeg dan de MyGo Matchmaker door op de Matchmakerknop te klikken of te bellen naar 085 106 1600.

Mediation erfenis

Verloop traject erfenismediation

Nadat een nalatenschapsmediator is ingeschakeld, wordt het mediationtraject altijd volgens een vast plan doorlopen. Hieronder hebben we dat plan voor je samengevat. Wil je meer weten over het verloop van een mediationtraject? Kijk dan op onze pagina mediation.

Nadat een van beide partijen de nalatenschapsmediator heeft gecontacteerd, vraagt de nalatenschapsmediator toestemming aan de andere betrokken partijen. Daarop volgt een kennismakingsgesprek. Het is mogelijk een kennismakingsgesprek te voeren met alle betrokken partijen tegelijk, maar er kunnen ook losse gesprekken worden ingepland.

Tijdens het kennismakingsgesprek maakt de nalatenschapsmediator duidelijk  welke onderwerpen er tijdens het mediationtraject besproken zullen worden. Er wordt tevens stilgestaan bij de mediationovereenkomst, die alle betrokken partijen moeten ondertekenen voor er met het mediationtraject kan worden begonnen. 

Tijdens de mediationbijeenkomsten kunnen beide partijen hun kant van het verhaal vertellen. Daarna volgt een onderhandelingsfase, waarin de partijen onder begeleiding van de nalatenschapsmediator aan een oplossing gaan werken. Als de partijen een oplossing voor het conflict hebben gevonden, legt de nalatenschapsmediator dat vast in een vaststellingsovereenkomst. Alle betrokkenen ondertekenen die overeenkomst en het mediationtraject is afgerond.

Mediation erfenis

Kosten mediation erfenis

De kosten die erfenismediation met zich meebrengt, zijn afhankelijk van de situatie. Hoe ingewikkelder de situatie, hoe meer mediationbijeenkomsten er nodig zijn en hoe hoger de kosten worden.

De nalatenschapsmediator declareert op basis van het aantal gewerkte uren en vermeldt zijn/haar uurtarief in de mediationovereenkomst. In principe worden de kosten voor de nalatenschapsmediator verdeeld onder alle betrokken partijen, tenzij zij daar met elkaar andere afspraken over hebben gemaakt.

Afhankelijk van je inkomen kun je een deel van de mediationkosten vergoed krijgen door de raad van Rechtsbijstand. Op onze pagina mediation vind je meer informatie over die vergoeding en over de eigen bijdrage bij mediationbijeenkomsten. Voor specifieke uurtarieven kun je terecht op onze pagina kosten mediation.

MyGo helpt je graag

Wil je contact met een nalatenschapsmediator? Met de MyGo Matchmaker vind je zonder zoeken direct de best passende nalatenschapsmediator bij jou in de buurt. De Matchmaker is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Telefonisch contact kan ook! Je kunt ons tijdens openingstijden bellen op 085 106 1600.