Terug naar prijzen
Kosten mediation

Kosten mediation

Heb je besloten een mediator in te schakelen en wil je weten wat dat kost? Op deze pagina krijg je antwoord op de volgende vragen over de kosten van een mediator:

Ben je op zoek naar een mediator bij jou in de buurt? MyGo helpt je graag. Met de MyGo Matchmaker vind je direct een gekwalificeerde vakspecialist bij jou in de buurt.

Je kunt de MyGo Matchmaker zowel telefonisch als online gebruiken. Voor telefonisch, bel 085 106 1600. Voor online, klik op de Matchmakerknop.

Tarieven mediation

Het uurtarief van een mediator is afhankelijk van het soort mediation waar je hem/haar voor inschakelt en het bedrijf waar hij/zij werkzaam is. Tarieven van mediators variëren van 130 tot 250 euro per uur, maar doorgaans wordt een tarief van 150 euro per uur gerekend.

Het uurtarief dat een mediator rekent, is in de meeste gevallen exclusief 21% btw. Ook kunnen daar nog reiskosten en kosten voor het huren van een kantoorruimte bij komen.

Mediatorkosten worden evenredig verdeeld over de partijen die de mediator ingeschakeld hebben, tenzij die partijen daar onderling andere afspraken over hebben gemaakt. In de tabel hieronder hebben we het uurtarief voor zes verschillende mediatordiensten voor je onder elkaar gezet.

Soort mediation

Gemiddelde kosten

Scheidingsmediation

€140 - €235 per uur

Familiemediation

€140 - €200 per uur

Erfenismediation

€140 - €200 per uur

Arbeidsmediation

€140 - €220 per uur

Businessmediation

€150 - €225 per uur

Omgangsbemiddeling

€115 - €160 per uur

Toevoeging bij mediationkosten

Om te voorkomen dat mensen van mediation afzien omdat de kosten te hoog zijn, heeft de overheid een subsidieregeling opgesteld. Afhankelijk van de hoogte van je inkomen krijg je een toevoeging, wat ook wel gesubsidieerde mediation wordt genoemd.

Voor de berekening van de toevoeging wordt altijd uitgegaan van je jaarinkomen van twee jaar geleden. Meer weten over de toevoeging? Op onze pagina mediation vind je meer informatie en een tabel met inkomenseisen.

Kosten mediation

Kosten mediation scheiding

Bij kosten scheiding via mediation is het als volgt: beide partijen betalen de helft van het honorarium van de scheidingsmediator, plus eventuele reis- en kantoorkosten. De enige uitzondering hierop is een situatie waarbij de partijen samen een andere verdeling van de kosten hebben afgesproken.

Een scheidingsmediator met een laag tarief rekent rond de 140 euro per uur voor zijn/haar diensten, waar de kosten bij een duurdere scheidingsmediator kunnen oplopen tot 235 euro per uur. Het uurtarief van een scheidingsmediator wordt vermeld in de mediationovereenkomst die beide partijen hebben ondertekend voordat het mediatortraject van start ging.

Wil je meer weten over scheidingsmediation? Voor extra uitleg over het beroep en over de verschillende diensten die een scheidingsmediator levert, kun je terecht op onze pagina scheidingsmediator.

Kosten familiemediation

De kosten voor familiemediation plus eventuele reis- en kantoorkosten worden in principe evenredig verdeeld over de betrokken familieleden, tenzij daar door hen andere afspraken over zijn gemaakt.

De tarieven van familiemediators variëren van 140 tot 200 euro per uur. Het uurtarief van een familiemediator wordt vermeld in de mediationovereenkomst die alle betrokken familieleden hebben ondertekend.

Meer informatie over familiemediation, de diensten die daaronder vallen en het verschil tussen familiemediation en therapie vind je op onze pagina familiemediation.

Kosten erfenismediation

De kosten die erfenis-/nalatenschapsmediation met zich meebrengt, zijn afhankelijk van de situatie. Hoe ingewikkelder de situatie, hoe meer mediationbijeenkomsten er nodig zijn om een oplossing te vinden.

Ook voor nalatenschapsmediation geldt dat de kosten voor de mediatordiensten en eventuele reis- en kantoorkosten evenredig worden verdeeld over alle betrokken partijen, tenzij die partijen dat anders hebben afgesproken.

Het uurtarief dat nalatenschapsmediators hanteren, varieert van 140 tot 200 euro per uur. Dat tarief wordt vermeld in de mediationovereenkomst die alle betrokken partijen hebben ondertekend.

Wil je meer weten over erfenismediation? Voor extra informatie over de inhoud en diensten van het beroep kun je op onze pagina erfenismediation kijken. 

Kosten mediation

Kosten arbeidsmediation

Bij arbeidsconflicten komt het vaak voor dat de werkgever, de ARBO-dienst of de verzekeraar de kosten voor een arbeidsmediator en eventuele reis- en kantoorkosten volledig voor eigen rekening neemt. Als dat niet het geval is, worden de kosten evenredig over de beide partijen verdeeld.

Het uurtarief van arbeidsmediators varieert van 140 tot 220 euro per uur. Arbeidsmediators declareren net als alle andere mediators op basis van het aantal gewerkte uren. Hun uurtarief wordt vermeld in de mediationovereenkomst die beide deelnemende partijen hebben ondertekend.

Op onze pagina arbeidsmediation vind je meer informatie over het beroep en de stappen die bij arbeidsmediation worden gezet om tot een oplossing te komen.

Kosten businessmediation

De kosten voor businessmediation plus eventuele reis- en kantoorkosten worden in principe evenredig verdeeld over de beide partijen, tenzij ze daar zelf andere afspraken over hebben gemaakt.  

Het uurtarief dat businessmediators hanteren, loopt uiteen van 150 tot 225 euro per uur. Hun uurtarief wordt altijd vermeld in de mediationovereenkomst, die beide partijen moeten hebben ondertekend voor er kan worden gestart met het mediationtraject.

Meer informatie over businessmediation, de diensten die daaronder vallen en het verschil tussen business- en arbeidsmediation vind je op onze pagina business mediation.

Kosten mediation

Kosten omgangsbemiddeling

De kosten voor omgangsbemiddeling plus eventuele reis- en kantoorkosten worden in principe evenredig verdeeld over de beide ouders, tenzij zij daar andere afspraken over hebben gemaakt. 

Het uurtarief dat mediators voor omgangsbemiddeling rekenen, varieert van 115 tot 160 euro per uur. Net als bij de overige mediatordiensten staat dat uurtarief vermeld in de door beide ouders ondertekende mediationovereenkomst.

Wil je meer weten over omgangsbemiddeling en de rol die een mediator daarbij speelt? Kijk dan op onze pagina omgangsbemiddeling.

MyGo helpt je graag

Met de MyGo Matchmaker vind je zonder zoeken direct de best passende mediator bij jou in de buurt. De Matchmaker is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Telefonisch contact kan ook! Je kunt ons tijdens openingstijden bellen op 085 106 1600.