Terug naar diensten
Omgangsbemiddeling

Omgangsbemiddeling

Wil je weten wat een mediator regelt bij omgangsbemiddeling of wil je de hulp van een mediator inschakelen? Op deze pagina krijg je antwoord op de volgende vragen over omgangsbemiddeling:

Ben je op zoek naar een mediator in jouw omgeving? MyGo helpt je graag. Met de MyGo Matchmaker vind je direct een gekwalificeerde vakspecialist bij jou in de buurt.

Je kunt de MyGo Matchmaker zowel telefonisch als online gebruiken. Voor online, klik op de Matchmakerknop. Voor telefonisch, bel 085 106 1600.

Mediator omgangsbemiddeling

Omgangsbemiddeling is een manier van overleg die gescheiden ouders helpt om tot een goede omgangsregeling met elkaar en met de kinderen te komen. Als de ouders niet samen uit die regeling komen omdat ze het bijvoorbeeld oneens zijn over de verdeling van de zorg of financiën, kunnen ze de hulp van een mediator inschakelen. Vaak is dat een scheidingsmediator of een familiemediator.

Een mediator is neutraal en onafhankelijk. Hij/zij zorgt ervoor dat beide ouders evenveel spreektijd hebben en dat alle relevante punten aan bod komen. De ouders zijn echter degenen die een oplossing voor het probleem moeten vinden: een mediator begeleidt hen bij de gesprekken, maar bepaalt niet voor hen wat er moet gebeuren.

Een voorwaarde voor elke vorm van mediation, zo ook in dit geval, is dat alle betrokken partijen ermee instemmen. Mediation is volledig op vrijwillige basis en kan op elk moment stopgezet worden. Een mediator heeft tevens een geheimhoudingsplicht: alles wat tijdens de mediationbijeenkomsten wordt besproken, is strikt vertrouwelijk.

Tijdens omgangsbemiddeling is er aandacht voor de centrale positie van het kind, de emotionele aspecten van de scheiding, de belangen van beide ouders en de (on)mogelijkheden in de praktijk. De ouders maken afspraken over de manier waarop ze met elkaar omgaan, hoe ze informatie over (gedragsveranderingen van) de kinderen aan elkaar doorgeven en wat er gebeurt als een van beiden zich niet aan de afspraken houdt.

Ook afspraken over de opvoedstijl, woonsituatie, school, vakantie en financiën worden bij de omgangsbemiddeling besproken. Alle afspraken worden vervolgens vastgelegd in een ouderschapsplan. Het opstellen van een ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor iedereen die kinderen jonger dan 18 jaar heeft. Meer uitleg over een ouderschapsplan, inclusief een uitgewerkt voorbeeld, vind je op onze pagina scheidingsmediator.

Omgangsbemiddeling

Rol van de kinderen bij omgangsbemiddeling

Omgangsbemiddeling is uiteindelijk altijd in het belang van de kinderen. Het is wettelijk vastgelegd dat kinderen contact met beide ouders moeten kunnen hebben.

Het wordt afgeraden jonge kinderen bij de omgangsbemiddeling te betrekken, maar vanaf 12 jaar mogen ze hun mening geven. De uiteindelijke keuzes worden desondanks gemaakt door de ouders, eventueel onder begeleiding van een mediator.

Forensische mediation

Bij zeer ernstige omgangsproblemen of andere hardnekkige problemen als gevolg van een scheiding wordt forensische mediation toegepast. De rechter benoemt daarbij een mediator om het omgangsprobleem op te lossen en informatie aan te leveren voor een gerechtelijke beslissing. Die mediator werkt voor de rechter, niet voor de ouders. Meer informatie over forensische mediation vind je op onze pagina scheidingsmediator.

Zoek je een mediator bij jou in de buurt die je kan helpen bij een probleem met omgangsbemiddeling? Raadpleeg dan de MyGo Matchmaker door op de Matchmakerknop te klikken of te bellen naar 085 106 1600.

Omgangsbemiddeling

Verloop mediationtraject omgangsbemiddeling

Nadat er een mediator is ingeschakeld om het proces van omgangsbemiddeling te begeleiden, wordt het mediationtraject altijd volgens een vast plan doorlopen. Hieronder hebben we dat plan voor je samengevat. Kijk voor meer informatie over het verloop van een mediationtraject op onze pagina mediation.

Nadat een van beide ouders de mediator heeft gecontacteerd, vraagt de mediator toestemming aan de andere ouder. Daarop volgt een kennismakingsgesprek. Het is mogelijk een kennismakingsgesprek te voeren met beide ouders, maar er kunnen ook losse gesprekken worden ingepland. Tevens kan er een kindgesprek worden gevoerd als de kinderen actief bij het proces betrokken willen worden.

Tijdens het kennismakingsgesprek maakt de mediator duidelijk welke onderwerpen er tijdens het mediationtraject besproken zullen worden en wordt er stilgestaan bij de mediationovereenkomst. Beide ouders moeten die overeenkomst ondertekenen voordat het mediationtraject officieel van start kan gaan.  

Er volgen één of meerdere mediationbijeenkomsten, waarbij beide ouders hun kant van het verhaal kunnen vertellen. De volgende stap is de onderhandelingsfase, waarin de ouders onder begeleiding van de mediator aan een oplossing gaan werken.

Als de ouders samen een oplossing voor het conflict hebben gevonden, legt de mediator dat vast in een vaststellingsovereenkomst. Beide ouders ondertekenen die overeenkomst en het mediationtraject is afgerond.

Omgangsbemiddeling

Kosten mediator omgangsbemiddeling

De kosten die omgangsbemiddeling met zich meebrengt, zijn afhankelijk van de situatie. Hoe ingewikkelder die situatie, hoe meer mediationbijeenkomsten er nodig zijn en hoe hoger de kosten.

De mediator declareert op basis van het aantal gewerkte uren en vermeldt zijn/haar uurtarief in de mediationovereenkomst. In principe worden de kosten voor de nalatenschapsmediator en bijkomende kosten (zoals eventuele reiskosten) verdeeld over beide ouders, tenzij ze daar onderling andere afspraken over hebben gemaakt.

Afhankelijk van je inkomen kun je een deel van de mediationkosten vergoed krijgen door de raad van Rechtsbijstand. Meer informatie over die vergoeding en over de eigen bijdrage bij mediationbijeenkomsten vind je op onze pagina mediation. Voor specifieke uurtarieven kun je terecht op onze pagina kosten mediation.

MyGo helpt je graag

Wil je contact met een mediator die je kan helpen bij omgangsbemiddeling? Met de MyGo Matchmaker vind je zonder zoeken direct de best passende mediator bij jou in de buurt. De Matchmaker is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Telefonisch contact kan ook! Je kunt ons tijdens openingstijden bellen op 085 106 1600

Waarom MyGo?
  • Direct een specialist geregeld
  • Snel een offerte binnen
  • Alleen betrouwbare bedrijven!
Lees meer ...
Onze belofte aan jou:
  • Bedrijven die tijd hebben voor jouw klus
  • Direct hulp via ons service center
  • Nauwkeurige bedrijfsselectie
Hulp nodig? Max staat voor je klaar!

Hulp nodig? Ons service team staat voor je klaar!