Terug naar diensten
Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Wil je je kind(eren) onder werktijd laten opvangen en ben je daarom op zoek naar een kinderdagverblijf? Op deze pagina geven we je meer informatie over kinderdagverblijven en krijg je antwoord op de volgende vragen:

Wil je direct contact met een kinderdagverblijf bij jou in de buurt? Raadpleeg dan de MyGo Matchmaker of neem telefonisch contact met ons op via 085 106 1600.

Kinderdagverblijf

Gastouder of kinderopvang

Er ontstaat vaak verwarring over de overeenkomsten en verschillen tussen verschillende soorten opvang van kinderen. Met name de begrippen gastouder en kinderdagverblijf  (ook wel creche of kinder creche genoemd) worden vaak door elkaar gehaald. Daarom lichten we de overeenkomsten en verschillen tussen die twee soorten kinderopvang hieronder kort toe.

Allereerst wordt er bij zowel kinderdagverblijven als gastouderopvang gewerkt met strenge kwaliteitsregels die zijn opgenomen in de Wet kinderopvang. Kinderdagverblijven worden bovendien jaarlijks gecontroleerd door de GGD, gastouders steekproefsgewijs.

De groepen bij een kinderdagverblijf (maximaal 16 kinderen) zijn groter dan die bij een gastouder (maximaal 6 kinderen). Gastouderopvang is geschikt voor kinderen tot 13 jaar, een kinderdagverblijf voor kinderen tot 4 jaar. Bij kinderdagverblijven wordt meer aandacht aan voorbereidingen voor de basisschool besteed dan bij gastouderopvang.

Zowel bij een kinderdagverblijf als bij een gastouder krijgen kinderen persoonlijke begeleiding, maar bij een kinderdagverblijf zien kinderen meer verschillende gezichten. Dit heeft een voordeel en een nadeel: ze leren beter socialiseren, maar zullen zich tegelijkertijd minder snel aan iemand hechten.

Bij een gastouder komen kinderen vaak in een meer huiselijke setting terecht dan bij een kinderdagverblijf. Wel is er bij een kinderdagverblijf meer controle, omdat daar altijd met het vier-ogenprincipe gewerkt wordt (medewerkers mogen nooit alleen verantwoordelijk zijn voor een groep kinderen).

Als een personeelslid bij een kinderdagverblijf ziek is, wordt er vervanging geregeld. Gastouders werken bij ziekte vaak door, omdat ze anders niet worden doorbetaald en dus geen inkomen hebben. Wel is gastouderopvang vaak een stuk goedkoper dan een kinderdagverblijf. In beide gevallen is kinderopvangtoeslag mogelijk als de opvang geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Kinderdagverblijf

Peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal, ook wel peuteropvang genoemd, is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De focus ligt op de ontwikkeling van de sociale, emotionele, cognitieve en motorische vaardigheden van kinderen door ze veel samen te laten spelen. Voor kinderen die een (taal)achterstand hebben, wordt een VVE-programma (Voor- en Vroegschoolse Educatie) aangeboden.

Het verschil tussen een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf is de tijd die kinderen er kunnen doorbrengen. Bij een kinderdagverblijf kan een kind de hele dag worden opgevangen, bij een peuterspeelzaal enkele dagdelen per week. Peuterspeelzalen zijn in schoolvakanties en tijdens feestdagen bovendien gesloten, kinderdagverblijven meestal niet.

In de meeste gevallen kun je gemeentelijke subsidie of kinderopvangtoeslag krijgen voor de peuterspeelzaal. Ook is er een speciale subsidie voor kinderen die aan het VVE-programma meedoen. Je betaalt echter wel altijd een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Flexibele kinderopvang

Veel kinderdagverblijven bieden naast reguliere opvang ook flexibele opvang aan, waarbij je geen vaste dagen hoeft te reserveren waarop je kind naar de opvang komt. Je spreekt dan bijvoorbeeld alleen met het kinderdagverblijf af dat je een aantal dagdelen per maand afneemt.

Er zit wel een voorwaarde aan flexibele kinderopvang verbonden: je moet vaak een aantal weken van tevoren doorgeven om hoeveel dagdelen het gaat en kunt niet elke dag zelf beslissen of je kind dan naar de opvang kan. Ook moet je rekenen op een hoger uur- of maandtarief dan bij de reguliere vorm van kinderopvang.

Kinderdagverblijf

24 uurs kinderopvang

Flexibele opvang kan ook betekenen dat een kinderdagverblijf 24/7 kinderopvang aanbiedt, waarbij je je kind(eren) er dus ook ’s nachts en in het weekend heen kunt brengen. Dit is vooral geschikt voor ouders met een eigen bedrijf of met wisselende roosters, omdat ze bijvoorbeeld in de horeca of de zorg werken.

Wil je direct contact met een kinderdagverblijf dat 24 uurs opvang aanbiedt? Raadpleeg dan de MyGo Matchmaker om een geschikt kinderdagverblijf bij jou in de buurt te vinden. Telefonisch contact kan ook: je kunt ons bereiken op 085 106 1600, waarna wij je doorverbinden met een kinderdagverblijf.

Voordelen kinderdagverblijf

Kinderdagopvang biedt meerdere voordelen, zowel voor je kind als voor jezelf. Hieronder hebben we enkele van die voordelen voor je op een rij gezet, inclusief korte toelichting.

Ontwikkeling sociale vaardigheden

In het kinderdagverblijf doen kinderen sociale en cognitieve kennis op buiten hun vertrouwde omgeving. Aan de hand van allerlei activiteiten leren ze er omgaan met kinderen en met andere volwassenen. Ook leren ze dat de wereld verder reikt dan hun eigen huis en dat van hun familieleden.

Kinderen worden zelfstandig

Na verloop van tijd leren kinderen dat ze door hun ouders worden weggebracht en zichzelf bij het kinderdagverblijf moeten redden. Door die realisatie en door het contact dat ze bij het kinderdagverblijf met andere kinderen hebben, leren ze voor zichzelf op te komen en duidelijk te maken wat ze willen. Ze kunnen zich op het kinderdagverblijf zelfstandig ontplooien zonder dat hun ouders kritisch meekijken.

Kinderdagverblijf

Spelenderwijs ontwikkelen

Niet alleen op sociaal en cognitief gebied, maar ook op het gebied van emoties en motoriek leren kinderen veel bij een kinderdagverblijf. Pedagogisch medewerkers stimuleren kinderen onder andere aan de hand van spelletjes, muziek, dans en het voorlezen van verhaaltjes om motorisch en emotioneel behendig te worden.

Goede aansluiting op de basisschool

Het kinderdagverblijf speelt een belangrijke rol in de voorbereiding op de basisschool: de vaardigheden die kinderen er aangeleerd krijgen, komen van pas tijdens hun begintijd. Er ontstaat dan een doorgaande lijn van kinderdagverblijf naar basisschool, waardoor de overgang minder merkbaar wordt.

Meer tijd voor jezelf

Als je kind bij het kinderdagverblijf is, hebben jij en/of je partner tijd voor jezelf. Die tijd kun je in je werk steken zodat je geen inkomen verliest, maar je kunt er ook voor kiezen om meer tijd voor jezelf te nemen of belangrijke achterstallige zaken te regelen.

Kinderdagverblijf prijzen

Als je kind naar een kinderdagverblijf gaat, betaal je daar doorgaans een vast bedrag per uur voor. Hoe hoog dat bedrag is, hangt onder ander af van de grootte en de locatie van het kinderdagverblijf: een groot kinderdagverblijf in een grote stad rekent een hoger uurtarief dan een relatief kleine vestiging in een dorp.

Andere factoren die een rol spelen bij de prijs die je betaalt om je kind(eren) naar een kinderdagverblijf te laten gaan, zijn de toeslagen die je krijgt, de vraag naar kinderopvang in je buurt en het aantal kinderen dat je voor de opvang aanmeldt. In veel gevallen heb je recht op kinderopvangtoeslag. Uitgebreide informatie over de kosten van een kinderdagverblijf, inclusief de bedragen, vind je op onze pagina kosten kinderopvang.

Kinderdagverblijf

Waarmee rekening houden bij kinderdagverblijf?

Voor je de knoop doorhakt en je kind bij een bepaald kinderdagverblijf inschrijft, is het handig om een aantal dingen helder te hebben. Stel jezelf de volgende vragen voor je met een kinderdagverblijf in zee gaat:

  • Voldoet het kinderdagverblijf aan de richtlijnen van de GGD en heeft het een HKZ-certificaat?
  • Is er te allen tijde voldoende bekwaam personeel aanwezig en hangt er een goede sfeer in het kinderdagverblijf?
  • Spreekt het pedagogisch beleid van het kinderdagverblijf je aan? Ben je het eens met de manier waarop groepen worden samengesteld, het maximum aantal kinderen per groep en de manier waarop er door de medewerkers met de kinderen wordt gecommuniceerd?
  • Heeft het kinderdagverblijf een oudercommissie waar je terecht kunt met vragen en eventuele klachten?
  • Communiceren de pedagogisch medewerkers met jou (en eventueel met je partner) op een manier die je bevalt?
  • Is duidelijk hoe je door het kinderdagverblijf op de hoogte zult worden gehouden van de ontwikkeling van je kind(eren)?
  • Spreken het voedingsplan, de dagindeling, de aangeboden activiteiten en de hoeveelheid speelmaterialen van het kinderdagverblijf je aan?
  • Zijn de locatie van het kinderdagverblijf en de regelingen omtrent wendagen, haal- en brenguren, vakantieperiodes en ziekte gunstig voor jou?
  • Is duidelijk wat voor kosten je bij het kinderdagverblijf maakt, waar die kosten uit zijn opgebouwd en wat voor subsidies en toeslagen je kunt aanvragen?

MyGo helpt je graag

Wil je contact met een kinderdagverblijf waar je je kind(eren) met een gerust hart naartoe kunt brengen? Met de MyGo Matchmaker vind je zonder zoeken direct een geschikt kinderdagverblijf bij jou in de buurt. De Matchmaker is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Telefonisch contact kan ook! Je kunt ons tijdens openingstijden bellen op 085 106 1600.