Terug naar prijzen
Kosten kinderopvang | 2022

Kosten kinderopvang | 2022

Heb je besloten om je kind(eren) een aantal uren of dagen per week naar de opvang te brengen en wil je weten wat dat gaat kosten? Op deze pagina vind je het antwoord op de volgende veel gestelde vragen:

Ben je op zoek naar de aanbieder van kinderopvang die perfect op je wensen aansluit? MyGo helpt je graag. Met de MyGo Matchmaker vind je direct een geschikt kinderopvangcentrum bij jou in de buurt.

Je kunt de MyGo Matchmaker zowel telefonisch als online gebruiken. Voor telefonisch, bel 085 106 1600. Voor online, klik op de Matchmakerknop.

Kosten kinderopvang | 2022

Wat kost kinderopvang?

De term kinderopvang is een verzamelnaam voor de mogelijkheden die je hebt om je kind(eren) te laten opvangen. De leeftijd van kinderen en de tijden waarop de opvang nodig is bepalen van welke soort opvang er gebruik gemaakt kan worden. Onder de noemer kinderopvang vallen de volgende soorten:

 • Kinderdagverblijf (ook wel dagopvang genoemd)
 • Gastouderopvang
 • Peuterspeelzaal (ook wel peuteropvang genoemd)
 • Buitenschoolse opvang (voor-/naschoolse opvang)
 • Tussenschoolse opvang

Hoeveel kost kinderopvang nu precies? Er wordt bij kinderopvang altijd met uurtarieven gewerkt en de facturatie vindt maandelijks plaats. Hieronder hebben we de gemiddelde tarieven voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en tussenschoolse opvang voor je in een tabel gezet. De tarieven voor gastouderopvang vind je hier; op deze pagina vind je de tarieven van buitenschoolse opvang.

Soort kinderopvang

Tarieven 2022 (per uur per kind)

Kinderdagverblijf

€8 - €10,75

Peuterspeelzaal

€8,50 - €10,40

Tussenschoolse opvang

€2,15 - €3,30

Kosten kinderopvang | 2022

Toeslag bij kinderopvang

In veel gevallen heb je bij kinderopvang recht op kinderopvangtoeslag, waarmee een groot deel van de kosten voor kinderopvang gedekt wordt. De eigen bijdrage die je dan voor de kinderopvang moet betalen, is het bedrag dat overblijft na aftrek van de kinderopvangtoeslag. In de tabel hieronder vind je de maximum uurtarieven waarover je kinderopvangtoeslag kunt ontvangen.

Soort kinderopvang

Maximum uurtarief voor toeslag 2021

Kinderdagverblijf/peuterspeelzaal

€8,46

Gastouderopvang

€6,49

Buitenschoolse opvang

€7,27

Tussenschoolse opvang

Geen kinderopvangtoeslag mogelijk

Aan kinderopvangtoeslag zijn wel meerdere regels verbonden. Op hoeveel toeslag je recht hebt hangt bijvoorbeeld af van het aantal kinderen dat je hebt, het benodigde aantal uur opvang en je belastbaar inkomen. Hieronder hebben we een overzicht gemaakt van de overige voorwaarden waar jij en je eventuele toeslagpartner aan moeten voldoen:

 • Je moet de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebben
 • Je moet werken, studeren, een verplichte inburgeringscursus volgen of een traject volgen dat de kans op werk vergroot
 • Je moet een schriftelijke overeenkomst met het kinderopvangcentrum of gastouderbureau hebben
 • Het kinderopvangcentrum dat je hebt gekozen moet erkend zijn door de gemeente en ingeschreven staan in het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen)
 • Je kunt kinderopvangtoeslag krijgen voor maximaal 230 uur per kind per maand
 • Verlies je je baan, dan heb je daarna nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag en kun je vervolgens een beroep doen op subsidie van de gemeente

Kosten kinderopvang | 2022

Welke factoren bepalen de kinderopvang kosten?

De prijs voor kinderopvang wordt door behoorlijk veel factoren bepaald. Allereerst is het soort kinderopvang dat je kiest van belang: voor opvang bij een kinderdagverblijf betaal je bijvoorbeeld meer dan voor opvang bij een gastouder. Ook het aanbod in je omgeving en de locatie en grootte van het kinderopvangcentrum spelen een rol.

Andere belangrijke factoren zijn hoeveel kinderen je hebt en hoeveel uren/weken per jaar je van de opvang gebruik wilt maken. Ook kosten voor voorzieningen en diensten van de kinderopvangcentra spelen een rol: in sommige gevallen worden daar extra kosten voor gerekend. Kies je voor gastouderopvang, dan is het voor de prijs van belang of de opvang bij jou of bij de gastouder thuis plaatsvindt.

De mate van flexibiliteit van kinderopvangcentra is ook vaak terug te zien in de prijs: als je je kinderen uitzonderlijk vroeg of laat bij het kinderopvangcentrum kunt brengen of halen, wordt daar vaak een hoger uurtarief voor gerekend. Ook voor opvang in vakanties of het weekend en voor 24 uurs opvang betaal je doorgaans extra.

Tot slot zijn de kinderopvangtoeslag en eventuele subsidie van de gemeente van belang voor de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt hangt af van het soort kinderopvang, het aantal kinderen, het aantal uur en je inkomen.

Wat zijn de voordelen van kinderopvang?

Kinderopvang biedt diverse voordelen, zowel voor je kind(eren) als voor jezelf. Het zorgt er onder andere voor dat kinderen leren om vrienden te maken, op eigen benen kunnen staan en op creatief gebied gestimuleerd worden. Een uitgebreider overzicht van de voordelen die kinderopvang biedt, vind je op onze pagina kinderopvang.

Kosten kinderopvang | 2022

Hoe kun je besparen op de kosten van kinderopvang?

Hoewel je dankzij kinderopvangtoeslag vaak een deel van de kosten voor kinderopvang vergoed krijgt, kunnen de gemiddelde kosten voor kinderopvang maandelijks toch best hoog liggen. Wij geven je daarom enkele tips waarmee je kunt besparen op kinderopvang.

 • Vraag bekenden of ze (vaker) op je kinderen willen passen
 • Werk indien mogelijk vanuit huis, zodat je je werk met de opvang van je kinderen kunt combineren
 • Check alle opties bij jou in de buurt. In sommige gevallen kun je bijvoorbeeld ook bij het buurtcentrum terecht voor kinderopvang en betaal je daarvoor een stuk minder
 • Word lid van een oudernetwerk, waarbij ouders onderling afspreken om een aantal uren per week op elkaars kinderen passen
 • Word lid van een ouderparticipatiecrèche en begin samen met andere ouders een crèche. Jullie moeten een EHBO-diploma en een VOG hebben, maar je hoeft alleen te betalen voor het eten van de kinderen en de huur van een pand. Als de crèche bovendien in het LRKP staat, is het ook nog eens mogelijk om kinderopvangtoeslag aan te vragen
 • Kies voor gastouderopvang in plaats van een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang
 • Breng en haal je kinderen bij de opvang op de meest gunstige tijden, zodat je daarvoor niet hoeft bij te betalen
 • Vraag bij de opvang na of je verplicht bent opvanguren af te nemen tijdens schoolvakanties en of je korting kunt krijgen als je meerdere kinderen naar de opvang toe brengt
 • Vraag om een dossier waarin alle extra berekende kosten staan en bekijk welk van die zaken voor jouw kind daadwerkelijk relevant zijn, zodat je de overige opties kunt schrappen

Tot slot kun je prijzen van verschillende kinderopvangcentra met elkaar vergelijken om de optie te vinden die het beste binnen je budget past. In de MyGo Matchmaker kun je prijsopgaven of offertes aanvragen bij verschillende kinderopvangcentra. Wil je liever telefonisch contact? Dan kun je bellen naar ons nummer 085 106 1600, waarna wij je met een kinderopvangcentrum doorverbinden.

Kosten kinderopvang | 2022

Waar moet je rekening mee houden bij kinderopvang?

Voor je met een kinderopvangcentrum in zee gaat, zijn er een aantal dingen die je voor jezelf helder moet hebben. Zo is het handig om te bekijken of het pedagogisch beleid van het kinderopvangcentrum aansluit bij jouw ideeën over opvoeden, of duidelijk is hoeveel je precies zelf moet betalen en of veel andere ouders een positieve ervaring hebben met het kinderopvangcentrum. De volledige checklist vind je op onze pagina kinderopvang.

MyGo helpt je graag

Met de MyGo Matchmaker vind je zonder zoeken direct het best passende kinderopvangcentrum bij jou in de buurt. De Matchmaker is 24 uur per dag, 7 dagen per week online beschikbaar. Telefonisch contact kan ook! Je kunt ons tijdens openingstijden bereiken op het nummer 085 106 1600.