Terug naar diensten
Gastouderopvang

Gastouderopvang

Wil je je kind(eren) laten opvangen in een huiselijke omgeving wanneer je zelf bezig gaat met je werk of studie en ben je daarom op zoek naar een gastouder? Op deze pagina geven we je meer informatie over gastouderopvang en krijg je antwoord op de volgende vragen:

Wil je direct contact met een gastouderbureau bij jou in de buurt? Raadpleeg dan de MyGo Matchmaker of neem telefonisch contact met ons op via 085 106 1600.

Gastouderopvang

Wat is gastouderopvang?

Een gastouder biedt opvang aan maximaal zes jonge kinderen (in de leeftijd van 0 tot 13 jaar). Die opvang kan bij de gastouder thuis of bij de kinderen thuis plaatsvinden. Als de gastouder zelf kinderen heeft die jonger zijn dan 10 jaar, worden die als onderdeel van de opvanggroep meegerekend. Ook mogen er in de groep van een gastouder maximaal vijf kinderen jonger dan 4 jaar, maximaal vier kinderen jonger dan 2 jaar en maximaal twee kinderen jonger dan 1 jaar zijn.

Ouders die gastouderopvang overwegen, kunnen contact opnemen met een gastouderbureau dat ze helpt om gastouders in de buurt te vinden. Het gastouderbureau heeft daarbij ook een kassiersfunctie, wat inhoudt dat de betaling via hen verloopt. Als er een gastouder is gekozen, moet er een contract worden afgesloten met het gastouderbureau en de gastouder zelf.

Zowel het gastouderbureau als de gastouder zelf moeten ingeschreven staan bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Het gastouderbureau moet bovendien een oudercommissie hebben en wordt jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. De gastouder zelf moet in het bezit zijn van een relevant diploma, een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen en een VOG (ook van eventuele volwassen huisgenoten). Gastouders worden steekproefsgewijs gecontroleerd door de GGD.

Gastouder of kinderopvang

Naast gastouderopvang zijn er diverse andere vormen van kinderopvang waar ouders voor kunnen kiezen. Zo kunnen hun kinderen ook worden opgevangen bij een tussenschoolse opvang, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal of een buitenschoolse opvang.

De vormen van kinderopvang die het vaakst met gastouderopvang worden verward, zijn de peuteropvang/peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf. Een peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar en wordt gezien als voorbereiding op de basisschool. Kinderen gaan altijd alleen dagdelen naar de peuterspeelzaal, geen hele dagen.

Een kinderdagverblijf is bedoeld voor kinderen tussen de 6 weken en 4 jaar. Kinderen kunnen daar de hele dag worden opgevangen. In tegenstelling tot gastouderopvang zijn er bij een kinderdagverblijf altijd meerdere begeleiders aanwezig. De momenten waarop kinderen kunnen worden gebracht en gehaald zijn vaak echter flexibeler bij gastouders. Meer informatie over de verschillen tussen kinderdagverblijven en gastouders vind je hier.

Gastouderopvang

Gastouder aan huis

Kinderen kunnen bij de gastouder thuis worden opgevangen, maar het is vaak ook mogelijk om te kiezen voor kinderopvang aan huis en de gastouder naar je huis te laten komen. Daarbij heb je twee opties: opvang aan huis voor je eigen kind(eren) en die van anderen of opvang aan huis voor alleen je eigen kinderen.

Beide vormen van een gastouder aan huis hebben voordelen. Als de gastouder opvang aan huis biedt voor je eigen kind(eren) en die van anderen, zijn de voordelen dat je je kind(eren) niet hoeft te brengen en te halen en dat kinderen uit verschillende gezinnen met elkaar kunnen spelen. Ook is het de betaalbaardere optie voor ouders met één kind of met een opvangvraag van vier of meer dagen per week.

Als de gastouder opvang aan huis biedt voor alleen je eigen kinderen, heb je een volledige privé-opvang en kun je afspraken met de gastouder maken over bijvoorbeeld het doen van boodschappen en het schoonmaken van het huis. Daarbij moet je wel opletten: voor die extra klussen kun je geen kinderopvangtoeslag aanvragen.

Kinderopvang thuis met een gastouder kent echter ook een aantal voorwaarden. Zo moet de gastouder minstens 10,50 per uur verdienen, moet het huis waar de opvang plaatsvindt goedgekeurd zijn door de GGD, mag de gastouder maximaal 12 uur achter elkaar werken en kunnen de ouders aansprakelijk worden gesteld voor bedrijfsongevallen.

Vindt er bij je thuis gastouderopvang voor je eigen kind(eren) en die van anderen plaats, dan heeft de gastouder geen recht op doorbetaling bij ziekte. Is de opvang alleen voor je eigen kind(eren), dan heeft de gastouder recht op doorbetaling bij ziekte als hij/zij geen familielid is.

Gastouderopvang

24 uurs gastouderopvang

In sommige gevallen bieden gastouders 24 uurs opvang aan, waarbij ze kinderen op onregelmatige tijden in hun eigen huis of in dat van de gastouder opvangen. Die optie is vooral geschikt voor ouders met zeer onregelmatige werktijden of ouders met een vitaal beroep die ’s nachts ineens ingezet worden voor hun werk. Een belangrijke factor om rekening mee te houden bij deze vorm van gastouderopvang, is dat de kosten doorgaans hoger liggen.

Gastouder zoeken

Als je op zoek gaat naar een gastouder, is het eerst van belang om je wensen in kaart te brengen. Op welke dagen en tijden is de opvang nodig? Wil je dat er andere kinderen aanwezig zijn tijdens de opvang? Moet de opvang bij je thuis plaatsvinden of in het huis van de gastouder? Geef je de voorkeur aan een gastouder die een bekende of familielid van je is of maakt dat niet uit?

Vervolgens kun je via de MyGo Matchmaker contact opnemen met een gastouderbureau dat een geschikte gastouder voor je kan vinden. Als je dat liever telefonisch wilt doen kan dat ook: je kunt dan naar ons nummer 085 106 1600  bellen, waarna wij je met een gastouderbureau doorverbinden.

Gastouderopvang

Voordelen gastouderopvang

Gastouderopvang kent vele voordelen ten opzichte van andere vormen van kinderopvang. Het is allereerst kleinschalig, waardoor je kind meer individuele aandacht krijgt, minder prikkels ervaart en zich sneller aan de gastouder hecht. Ook zijn de breng- en ophaaltijden vaak flexibeler en heb je meer mogelijkheden om te overleggen en persoonlijke afspraken te maken.

Bij gastouderopvang draait je kind bovendien mee in een gezinssituatie, waardoor er niet veel verschil is tussen het ritme met de eigen ouders en met de gastouder. Bovendien is gastouderopvang goedkoper dan veel andere vormen van kinderopvang, omdat je alleen betaalt voor de uren opvang die je daadwerkelijk afneemt en meestal niet door hoeft te betalen bij ziekte of vakantie.

Gastouderopvang prijzen

Gastouders werken altijd volgens een uurtarief en bepalen zelf hoeveel dat uurtarief bedraagt. Er zijn verschillende factoren van invloed op dat tarief, onder andere het aantal kinderen dat wordt opgevangen en de leeftijd van die kinderen. Op onze pagina kosten gastouderopvang vind je meer informatie over de tarieven die gastouders rekenen. Ook geven we daar informatie over kinderopvangtoeslag bij gastouderopvang.

Gastouderopvang

Waarmee rekening houden bij gastouderopvang?

Als je besluit om een gastouder in te schakelen voor de opvang van je kind(eren), is het handig om een aantal dingen helder te hebben. Stel jezelf daarom de volgende vragen voor je met een gastouder in zee gaat:

  • Staan zowel de gastouder als het gastouderbureau geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen?
  • Kun je het rapport van de laatste GGD-controle bij de gastouder inzien voor je een samenwerking met hem/haar aangaat?
  • Heb je een goed gevoel bij de gastouder en de manier waarop hij/zij communiceert met jou en je kind(eren)?
  • Komt het pedagogisch beleid van de gastouder overeen met jouw ideeën van opvoeding?
  • Zijn de breng- en ophaaltijden van de gastouderopvang flexibel genoeg voor jouw wensen? Is er sprake van een minimum aantal af te nemen uren of dagdelen?
  • Hanteert de gastouder heldere tarieven en betalingsvoorwaarden? Is duidelijk wanneer er wel en niet moet worden doorbetaald?
  • Is duidelijk of er gerookt wordt bij de gastouder, of er huisdieren zijn, hoeveel andere kinderen er zijn, welke leeftijd die andere kinderen hebben en of er een tuin is?
  • Zijn er veel positieve reviews over de gastouder te vinden op het internet?
  • Als je een bekende op je kinderen wilt laten passen: heeft hij/zij een geldig diploma aan de hand waarvan hij/zij zich bij een gastouderbureau kan inschrijven?

MyGo helpt je graag

Wil je contact met een gastouderbureau dat een betrouwbare gastouder voor je kan kiezen? Met de MyGo Matchmaker vind je zonder zoeken direct een geschikt gastouderbureau bij jou in de buurt. De Matchmaker is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Telefonisch contact kan ook! Je kunt ons tijdens openingstijden bellen op 085 106 1600.