Beroep van de week: BOEKHOUDER

Beroep van de week: BOEKHOUDER

6 jul. '22 • Door MyGo redactie

Iedere week zetten we op woensdag een beroep in de schijnwerper op het blog van MyGo. Wat houdt dit beroep exact in? Wat zijn de werkzaamheden? Welke opleiding heb je ervoor nodig? En wat weet je nog niet over dit beroep? Wij zetten het op een rij.

OMSCHRIJVING

Ieder bedrijf of instelling is verplicht om een administratie bij te houden. Een boekhouder, ook wel administrateur genoemd, registreert de inkomsten en uitgaven van deze onderneming of organisatie. Hier zit een bewaartermijn van zeven jaar aan vast. Een boekhouding is niet alleen handig om de eigen inkomsten en uitgaven te monitoren, deze dient ook om te bewijzen dat de aangiften voor de btw en inkomstenbelasting correct zijn, en of de instantie recht heeft op bepaalde aftrekposten. Veel ZZP’ers geven hun administratie uit handen aan een boekhouder, anderen doen alles zelf. Grotere bedrijven hebben een zelfstandige boekhouder in dienst of zelfs een hele afdeling administratie, waarbij de werknemers verschillende disciplines uitvoeren. Boekhouders werken nauw samen met de accountant. Die controleert de boekhouding.  

De werkzaamheden van boekhouders bestaan grotendeels uit het boeken en de verwerking van de financiële gegevens binnen een onderneming, zoals crediteurenbetalingen, debiteurenbeheer en het doen van belastingaangiftes. Ook boekt de vakspecialist facturen in en is deze verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening. Het is van groots belang dat een boekhouder nauwkeurigheid betracht, omdat bedrijven en organisaties zwaar op de cijfers leunen, bijvoorbeeld bij investeringen of het opstellen van bedrijfsplannen. De meeste administrateurs zijn werkzaam bij een kleiner of middelgroot bedrijf. ZZP’ers doen de boekhouding bij meerdere bedrijven. Om up-to-date te blijven van wijzigingen en andere actuele ontwikkelingen in sociale wetgeving, is bij- en nascholing voor een administrateur van groot belang voor een accurate uitvoering van diens werkzaamheden.

WERKZAAMHEDEN

De werkzaamheden van een boekhouder bestaan grofweg uit zes onderdelen. Dat begint met het bijhouden van de administratie. De boekhouder houdt nauwkeurig alle financiële transacties bij, boekt deze in en controleert ze op nauwkeurigheid. Hieronder vallen alle inkomsten en uitgaven. Het is belangrijk dat van beiden de facturatie op orde is. Sommige bedrijven of organisaties hebben ook met andere vermogensdocumenten te maken, zoals een effectenportefeuille, investeringen, voorraadadministratie, hypotheekgegevens, contracten en urenadministratie. Ook die dient de boekhouder te verwerken.  

Middels een online facturatieprogramma kunnen boekhouders hun facturen opstellen. Ze doen ook  de BTW-aangifte. Meestal gaat dat per kwartaal. Kleine ondernemers die relatief weinig facturen versturen, verzorgen dat meestal zelf. De aangifte inkomstenbelasting is voor veel ZZP’ers ingewikkelder. Veel van hen laten dat dan ook over aan een administrateur. Het opstellen van de jaarrekening, de balans, en de winst- en verliesrekening vallen ook onder de taken van de professional. Zo kan uit alle financiële transacties opgemaakt worden óf, en zo ja, hoeveel winst het bedrijf in het afgelopen kalenderjaar heeft gemaakt. Bij de afsluiting van het financiële boekjaar kan de boekhouder hiervoor een jaarrekening opstellen. Die bestaat veelal uit de balans en een verlies- en winstrekening. Soms wordt er ook een liquiditeitsprognose opgesteld voor het komende jaar. Voor meer ingewikkelde financiële vraagstukken wordt vaak een accountant ingehuurd.

OPLEIDING

In Nederland is in principe is iedereen vrij om zich boekhouder te noemen. Om deze reden is het aantal werknemers in deze beroepsgroep hier relatief groot. De meeste organisaties en bedrijven hanteren echter wel de nodige eisen, waaraan hun administrateur moet voldoen. Een gediplomeerd boekhouder dient de MBO-opleiding tot administrateur te hebben gevolgd op niveau 4, of een HBO-studie hebben gedaan. Wanneer de boekhouder een HBO-opleiding heeft afgerond, hoeft deze niet aan een bepaalde studierichting te voldoen. De boekhouder dient wel in het bezit te zijn van een Associatie Diploma Boekhouden en Moderne Bedrijfsadministratie. Het arbeidsmarktperspectief voor een administrateur in Nederland is gemiddeld. Voor wie zich wil omscholen tot boekhouder zijn er meerdere mogelijkheden. Bij veel specifieke vacatures worden omscholings-opleidingen aangeboden.

WIST U DAT?

… boekhouder (volgens een onderzoek) het ‘saaiste’ beroep ter wereld is?
De saaiste beroepen zijn fiscalist, boekhouder en data-analist. Tot die conclusie kwamen drie psychologen, die verbonden zijn aan de Universiteit van Essex. Zij voerden in maart 2022 diverse studies uit, waarin ze de saaiste beroepen benoemden, de specifieke kenmerken van saaie mensen, en de betekenis daarvan voor sociale interactie. In hoeverre boekhouders dit ook zo ervaren, maakte geen onderdeel uit van dit onderzoek.

… het gemiddelde salaris 3550 euro bedraagt?
Een boekhouder verdient een startsalaris van plusminus 1500 euro bruto per maand, gebaseerd op een 40-urige werkweek. Het salaris kan echter oplopen tot wel 5000 euro. Het aantal jaren praktijkervaring en kwalificaties zijn in grote mate van invloed op de vaststelling van het salaris. Het gemiddelde salaris ligt op 3550 euro.

… er ook boekhouders zijn die je per uur kunt inhuren?
Veel vakspecialisten werken niet in loondienst, maar als zelfstandig ondernemer. Zij vragen een uurtarief dat gemiddeld tussen de 50 en 125 euro ligt. De bedragen zijn afhankelijk van de mate van dienstverlening en consultancy. ZZP’ers kunnen veel baat bij hebben bij een externe boekhouder, vanwege hun grote kennis van de financiële en belastingtechnische (on)mogelijkheden van een ondernemer.

MYGO MATCHMAKER

Heef u een boekhouder nodig? Via de MyGo Matchmaker komt u heel gemakkelijk in contact met een beschikbare administrateur bij u in de regio. Neem gerust contact op voor een afspraak of vrijblijvende offerte. Ook de medewerkers van het servicecentrum staan graag voor u klaar.

Hulp nodig? Ons service team staat voor je klaar!