Terug naar blog
Beroep van de week: ONGEDIERTEBESTRIJDER

Beroep van de week: ONGEDIERTEBESTRIJDER

4 mei '22 Door MyGo redactie

Iedere week zetten we op woensdag een beroep in de schijnwerper op het blog van MyGo. Wat houdt dit beroep exact in? Wat zijn de werkzaamheden? Welke opleiding heb je ervoor nodig? En wat weet je nog niet over dit beroep? Wij zetten het op een rij.

OMSCHRIJVING

Een ongediertebestrijder (de naam zegt het al) bestrijdt dieren die te boek staan als ongedierte, ook wel plaagdieren genoemd. Tegenwoordig wordt het beroep ook wel ‘bestrijdingstechnicus’ of ‘plaagdierbeheerser’ genoemd. De specialist lost de plagen op met verjagingsmethoden, professionele vallen of speciaal gif. Om dit te mogen gebruiken moet de bestrijder gecertificeerd zijn. Tot plaagdieren behoren nagenoeg alle dieren die door mensen als vies of onprettig ervaren worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld muizen en ratten; die zijn vooral vervelend in huis, omdat ze op zoek gaan naar eten, en uitwerpselen achterlaten. Daarnaast worden insecten als bijen, wespen als vervelend ervaren. Ook houtwormen vallen onder deze categorie. Andere te bestrijden plaagdieren komen iets minder vaak voor, zoals kakkerlakken, mollen en slangen. 

WERKZAAMHEDEN

Een ongediertebestrijder komt op veel uiteenlopende locaties, en in verschillende situaties. Deze moet dus snel kunnen schakelen en flexibel om kunnen gaan met de diverse omstandigden. Eenmaal ter plaatse maakt de bestrijder een inschatting van de situatie. Hij of zij gaat op onderzoek uit, en doet wat testjes. Vervolgens maakt de specialist, in samenspraak met de eigenaar van de woning, een plan van aanpak. De primaire taak is daarbij om te zorgen dat het ongedierte definitief verdwijnt en niet meer terugkomt. Een ongediertebestrijder gebruikt hiervoor, afhankelijk van de plaag en de locatie, verschillende behandelmethodes. In veel gevallen worden bestrijdingsmiddelen gebruikt om de plaagdieren uit te roeien. De bestrijder haalt na de behandeling ook de gevangen of dode dieren weg, en reinigt de plaats, zodat de beestjes niet terug zullen keren.

Het type bestrijdingsmiddel dat wordt gebruikt, is veelal afhankelijk van het soort ongedierte dat de overlast veroorzaakt. Bij de bestrijding van de meeste plaagdieren worden vallen of gif gebruikt. Gif is er in de vorm van korrels, spray, poeder en gas. Deze zogenaamde biociden kennen echter grote nadelen. Het is dieronvriendelijk, omdat het ongedierte een langere lijdensweg kent. Gif heeft bovendien schadelijke gevolgen voor de omgeving en het milieu. Het gebruik van gif kan daarom het beste worden overlaten aan een deskundige. Vallen zijn er in meerdere soorten en maten. De meeste zijn gemaakt om de dieren te doden, zoals klap- en knijpvallen. Kantel- en kooivallen kunnen de diertjes juist levend vangen. Hoewel dat laatste diervriendelijk klinkt, levert de vangst vaak zoveel stress voor het diertje op, dat het na de vrijlating nauwelijks overlevingskansen heeft. Experts raden daarom aan om alleen vallen te gebruiken die het dier direct doden.

OPLEIDING

Er bestaat geen specifieke (MBO)-opleiding voor ongediertebestrijder. Wel worden er diverse cursussen aangeboden. Veel ongediertebestrijders zijn hovenier. Zij zijn specialist als het gaat om ongedierte in de tuin. Ook zijn er veel ZZP’ers die deze functie uitoefenen. Die specialiseren zich veelal op plaagdierbestrijding in huis. Tijdens de cursus wordt er onderwezen over het inspecteren van omgevingen, het opzetten van een bestrijdingsplan, de advisering, en de diverse methodes van het vangen van ongedierte. Ook zijn er cursussen die speciaal gericht zijn op een bepaald type plaagdier. Tijdens de praktijkgerichte opleiding is ook veel aandacht voor de preventie van plaagdieren en de advisering. Tevens wordt kennis aangereikt over de mogelijke bestrijdingsmiddelen en –methoden, en een veilig gebruik van gif en bestrijdingsapparatuur. Het is in ons land wettelijk verplicht dat specialisten, die zich bezig houden met de bestrijding van plaagdieren door middel van biociden, in het bezit zijn van het certificaat ‘beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen’.

WIST U DAT?

…er geen biologische definitie van ‘plaagdier’ bestaat?
Een plaagdier is een in grote aantallen voorkomend dier met eigenschappen die door mensen als beschadigend, lastig of om andere redenen ongewenst worden beschouwd. Er is echter geen biologische definitie van een plaagdier. Wat wel of niet ongedierte is, hangt dus af van de situatie en de persoonlijke definitie die men eraan geeft. Hierdoor kan het zijn dat een dier op de ene plaats als plaagdier wordt gezien, terwijl het op een andere locatie als nuttig wordt beschouwd.

… het gemiddelde salaris 2.000 euro bedraagt?
Er is voldoende vraag naar ongediertebestrijders. Als de cursus met succes is afgelegd is er de mogelijk om een eigen bedrijf te starten, of in loondienst te treden bij een zelfstandig ondernemer. De salarissen liggen tussen de 1300 en 2400 euro bruto per maand op basis van een 38-urige werkweek. Er is voldoende vraag naar nieuwe ongediertebeheersers. De kans op werk is dus groot.

… men tegenwoordig liever over 'plaagdierbeheersing' spreekt?
In het verleden werd er bij een plaag in huis direct naar rattengif of muizenvallen gegrepen. Tegenwoordig wordt er ook aan dierenwelzijn gedacht en naar het ecologisch evenwicht. Pas als preventie en verjaging niet mogelijk zijn, zal een specialist overgaan tot verdelging of bestrijding van het ongedierte. Daarom spreekt men liever van ‘plaagdierbeheersing’ in plaats van 'plaagdierbestrijding'.

… steenmarters een aparte status hebben?
De steenmarter is een roofdier. Het zoogdier wordt steeds vaker rondom woningen gesignaleerd. Het fraai ogende beest staat bekend om zijn aanpassingsvermogen, maar kan in de woning en in de tuin voor enorme overlast zorgen, zoals geur- en geluidsoverlast. Steenmarters laten uitwerpselen en dode dieren achter en zorgen voor luid ‘gestamp’, wanneer ze zich schuilhouden in het huis. In de tuin vreten ze aan planten en gewassen. Bovendien vallen ze soms kippen aan. Steenmarters houden zich ook graag op onder de motorkap van een auto. Daar bijten ze de slangen door. De steenmarter is echter een beschermde diersoort: vangen of doden is dus illegaal. Verjagen met ultrasone geluiden lijkt de beste oplossing. Vraag het beste om advies bij een specialist.

… je zelf ook veel kan doen om ongedierte in de tuin te bestrijden?
Ongedierte in de tuin kan het tuingenot behoorlijk verpesten: plantjes die onder de luis zitten, blaadjes die stukgevreten zijn door de slakken, en wespen die het eetplezier vergallen. Gelukkig zijn er simpele maatregelen waarmee het ongedierte eenvoudig geweerd kan worden. In deze blog geven we de nodige tips, zodat er weer ongestoord genoten kan worden van het tuinleven.

MYGO MATCHMAKER

Heef u een ongediertebeheerser nodig? Via de MyGo Matchmaker komt u heel gemakkelijk in contact met een beschikbare ondernemer bij u in de regio. Neem gerust contact op voor een afspraak of vrijblijvende offerte. Ook de medewerkers van het servicecentrum staan graag voor u klaar.