Terug naar diensten
Vloerverwarming onderhouden

Vloerverwarming onderhouden

Een vloerverwarming is vaak een dure investering, en daarom een die je graag zo lang mogelijk goed wilt houden. Bovendien is het functioneren en rendement van een vloerverwarming afhankelijk van een zuiver cv-systeem. Vervuilingen of beschadigingen kunnen zomaar een hogere energierekening tot gevolg hebben. Dat is niet alleen jammer maar ook onnodig. Een professionele monteur kan het probleem snel verhelpen.

Vloerverwarming onderhouden verstopt

Een terugkerend probleem bij vloerverwarmingen is het verstopt raken van de interne mechaniek. De oorzaak hiervan ligt meestal bij het water in het cv-systeem. Afhankelijk van de samenstelling van dit water kunnen buizen namelijk langzaam dichtslibben. Monteurs gebruiken het woord ‘’slib’’ als verzamelterm voor alle ongewenste stoffen in het cv-water. Zulke vervuiling is helaas lastig te voorkomen en het is een van de redenen om de vloerverwarming goed te onderhouden.

Wat eventueel zou kunnen helpen is het plaatsen van een waterontharder, wat kalkaanslag aanzienlijk vermindert. Dit geldt niet alleen voor de vloerverwarming en de cv installatie, maar voor alle apparaten die aangesloten staan op leiding water. Voor al deze apparaten geldt dat de levensduur wordt verlengd wanneer 'zacht water' wordt gebruikt.

Vloerverwarming onderhouden

Vloerverwarming onderhouden spoelen

De beste oplossing voor een dichtgeslibde vloerverwarming is de buizen grondig te laten spoelen. Op deze manier wordt de circulatie binnen het systeem geoptimaliseerd, wordt de levensduur van de verwarming significant verlengd, en behoren ongewenste storingen tot het verleden. Een monteur zal ter plaatse een korte meting van het cv-water verrichten, om te kijken welke stoffen het systeem belasten. Vervolgens zal het water tijdens de spoelprocedure worden gezuiverd, om de waterkwaliteit (en daarmee de efficiëntie van het systeem) opnieuw naar het hoogste niveau te tillen. Op Mygo kun je zelf contact opnemen met een geschikte monteur. Bel direct naar: 085 106 1600.