Terug naar diensten

Lekkage verzekering

Het kan gebeuren dat je met een lekkage te maken krijgt. Bijvoorbeeld een lekkage bij het dak of een lekkage in de badkamer. Weet je niet waar de lekkage vandaan komt? Dan kun je eerst een lekdetectie lekdetectie overwegen.

Voor het repareren van de geleden schade en het voorkomen van toekomstige schade wil je graag een vakman inschakelen. Dit kan echter aardig in de papieren lopen. Daarom is het een goed idee om uit te zoeken welke verzekeringen er bestaan en of de geleden schade wordt gedekt door jouw verzekering.

 Schade als gevolg van waterlekkage wordt vaak vergoed door de opstalverzekering en de inboedelverzekering. Maar wat is het verschil tussen deze verzekeringen? En wanneer worden de kosten niet vergoed?

Wat dekt de opstalverzekering? 

De opstalverzekering, ook wel woonhuisverzekering genoemd, is een verzekering waarbij je jouw huis verzekert tegen schade door brand, storm en inbraak. Met een opstalverzekering ben je ook verzekerd tegen schade als gevolg van lekkage. De opstalverzekering dekt schade aan spullen die bij jouw huis horen. De opstal bestaat dus uit jouw woning en de onroerende goederen die bij de woning horen. Een schuur, schuttingen, leidingen, zonnepanelen maar ook de centrale verwarming en het sanitair vallen onder de opstalverzekering. Als u een opstalverzekering afsluit, dan moet allereest de waarde van de opstal worden vastgesteld. Dit is het totaalbedrag dat nodig is om de verzekerde woning te herbouwen zodat het in de dezelfde staat verkeert. De kosten van je opstalverzekering worden beïnvloed door bijvoorbeeld het bouwjaar, de staat van onderhoud, uw woonplaats en de hoogte van het eigen risico.

Het gros van de opstalverzekeringen onderscheidt drie oorzaken van waterschade. Opstalverzekeringen dekken over het algemeen de schade wanneer deze veroorzaakt wordt door neerslag,  indirecte neerslag of leidingwater. In veel gevallen wordt acute schade ontstaan door bijvoorbeeld regenval vergoed door je inboedelverzekering. Randvoorwaarde voor de vergoeding van deze schade is dat het wel gaat om onvoorziene schade. Dit betekent dat je de schade niet had kunnen voorkomen. Als de lekkage bijvoorbeeld het gevolg is van achterstallig onderhoud, dan wordt de schade niet vergoed. De opstalverzekering vergoedt dus de schade aan spullen die bij jouw huis horen en beschadigd zijn door de lekkage. Echter, reparatiekosten aan bijvoorbeeld het dak of de dakgoot worden niet vergoed door de opstalverzekering. De opstalverzekering dekt in de meeste gevallen wel de kosten die verbonden zijn aan het opsporen van lekkage middels een lekdetectie.

Verzekeraars kunnen onderling nogal verschillen wat betreft de dekking in geval van lekkage. Daarom is het verstandig om te controleren wat jouw opstalverzekering precies dekt door de polisvoorwaarden te controleren. 

Waterschade door neerslag

Regen, hagel, sneeuw en smeltwater kunnen flinke schade veroorzaken aan je huis. Als de neerslag onvoorzien je  woning binnendringt, wordt dit zoals voorgaand beschreven vaak gedekt door de opstal- en inboedelverzekering. Zoals eerder vermeld moet het wel om onvoorziene schade gaan. Heb je bijvoorbeeld het raam open laten staan tijdens een hevige regenbui? Dan wordt de schade dus niet vergoed. 

Waterschade door indirecte neerslag

Schade kan ook ontstaan door indirecte neerslag. Met indirecte neerslag wordt schade bedoeld die indirect het gevolg zijn van neerslag. Bijvoorbeeld het overlopen van kades en sloten als gevolg van hevige regenval. Deze schade wordt in de meeste gevallen gedekt door zowel de opstal- als de inboedel verzekering. 

Waterschade door leidingwater

Schade kan ook ontstaan door indirecte neerslag. Met indirecte neerslag wordt schade bedoeld die indirect het gevolg zijn van neerslag. Bijvoorbeeld het overlopen van kades en sloten als gevolg van hevige regenval. Deze schade wordt in de meeste gevallen gedekt door zowel de opstal- als de inboedel verzekering. 

Wat dekt de inboedelverzekering?

Naast het huis zelf, kan waterschade natuurlijk ook veel spullen van waarde aantasten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schade aan je televisie, smartphone of audioapparatuur. Dit zijn dure spullen en hierdoor lopen de kosten snel op. De inboedelverzekering dekt net als de opstalverzekering acuut ontstane schade als gevolg van neerslag, indirecte neerslag en leidingwater. Ook hier wordt de randvoorwaarde gesteld dat het om onvoorziene schade moet gaan.  Lekkage die ontstaan is door achterstallig onderhoud wordt niet vergoed. Onder de inboedelverzekering vallen alleen spullen die losstaan van de woning. Denk hierbij aan een bank, tafels of apparatuur.

Het is van belang om in geval van waterschade zo snel mogelijk de oorzaak van de schade aan te pakken. Hiervoor kun je een vakman inschakelen. Daarnaast is het belangrijk om de schade zo snel mogelijk telefonisch of per mail te melden bij je verzekeraar.  Het is daarbij verstandig om foto’s te maken van de geleden schade. De verzekeraar zal vervolgens beoordelen of je recht hebt op een vergoeding van de schade. Ook de inboedelverzekering dekt in de meeste gevallen niet de reparatiekosten van bijvoorbeeld het daklekkage  of de dakgoot.

Gevolgschade badkamer

Schade aan bijvoorbeeld je badkamermuur of vloer die ontstaat als gevolg van een lekkage noemen we gevolgschade. Deze gevolgschade wordt vergoed door uw opstalverzekering onder voorwaarde dat u de schade niet had kunnen voorkomen. Ook de kosten voor hak- en breekwerk dat nodig is voor het opsporen van de lekkage worden in de meeste gevallen vergoed. De kosten voor de bijkomende reparatie van de lekkage worden echter meestal niet vergoed. 

Gevolgschade vloer

Water kan vervelende gevolgschade toebrengen aan uw vloer. Zo kan het laminaat opbollen en kan waterschade leiden tot houtrot. De kosten voor het repareren van uw vloer of  het leggen van een nieuwe vloer kunnen hoog uitvallen. De schade aan uw vloer wordt in de meeste gevallen vergoed door de opstalverzekering als het om onvoorziene waterschade gaat. De verzekering vergoedt vaak die dagwaarde van de vloer. Een expert zal langs komen om de dagwaarde en de uitkering vast te stellen. Mocht de verzekering geen experts sturen, dan is het verstandig om een zelf een contra-expert in te schakelen om de dagwaarde van uw vloer te bepalen. Dit is aanbevolen omdat een door de verzekeraar ingehuurde schade expert vaak niet onafhankelijk is in het beoordelen van de geleden schade.