Terug naar diensten
Lekkage verzekering

Lekkage verzekering

Het kan gebeuren dat je met een lekkage te maken krijgt. Bijvoorbeeld een daklekkage of een lekkage in de badkamer. Weet je niet waar de lekkage vandaan komt? Dan kun je eerst een lekdetectie overwegen. Een lekkage opsporen wordt vaak gedekt door de verzekering. 

Tips om waterschade te voorkomen

Voor het repareren van de geleden schade en het voorkomen van toekomstige schade wil je graag een vakman inschakelen. Dit kan echter aardig in de papieren lopen. Daarom is het een goed idee om uit te zoeken welke verzekeringen er bestaan en of de geleden schade als gevolg van lekkage wordt gedekt door jouw verzekering.

Schade als gevolg van waterlekkage wordt vaak vergoed door de opstalverzekering en de inboedelverzekering. Maar wat is het verschil tussen deze verzekeringen? En wanneer worden de kosten niet vergoed? In dit artikel vertellen we je alles over en geven we bruikbare tips om waterschade te voorkomen. 

Lekkage verzekering | Wat wordt er wel en niet gedekt?

Wat dekt de opstalverzekering bij lekkage? 

De opstalverzekering, ook wel woonhuisverzekering genoemd, is een verzekering waarbij je jouw huis verzekert tegen schade door brand, storm en inbraak. Met een opstalverzekering ben je ook verzekerd tegen schade als gevolg van lekkage. De opstalverzekering dekt schade aan spullen die bij jouw huis horen. De opstal bestaat dus uit jouw woning en de onroerende goederen die bij de woning horen. Een schuur, schuttingen, leidingen, zonnepanelen maar ook de centrale verwarming en het sanitair vallen onder de opstalverzekering.

Als u een opstalverzekering afsluit, dan moet allereerst de waarde van de opstal worden vastgesteld. Dit is het totaalbedrag dat nodig is om de verzekerde woning te herbouwen zodat het in de dezelfde staat verkeert. De kosten van je opstalverzekering worden beïnvloed door bijvoorbeeld het bouwjaar, de staat van onderhoud, uw woonplaats en de hoogte van het eigen risico. 

Het gros van de opstalverzekeringen onderscheidt drie oorzaken van waterschade. Opstalverzekeringen dekken over het algemeen de schade wanneer deze veroorzaakt wordt door neerslag, indirecte neerslag of leidingwater. In veel gevallen wordt acute schade ontstaan door bijvoorbeeld regenval vergoed door je inboedelverzekering. Randvoorwaarde voor de vergoeding van deze schade is dat het wel gaat om onvoorziene schade. Dit betekent dat je de schade niet had kunnen voorkomen.

Als de lekkage bijvoorbeeld het gevolg is van achterstallig onderhoud, dan wordt de schade niet vergoed. De opstalverzekering vergoedt dus de schade aan spullen die bij jouw huis horen en beschadigd zijn door de lekkage. Echter, reparatiekosten aan bijvoorbeeld het dak of de dakgoot worden niet vergoed door de opstalverzekering. De opstalverzekering dekt in de meeste gevallen wel de kosten die verbonden zijn aan het opsporen van lekkage middels een lekdetectie.

Verzekeraars kunnen onderling nogal verschillen wat betreft de dekking in geval van lekkage. Daarom is het verstandig om te controleren wat jouw opstalverzekering precies dekt door de polisvoorwaarden te controleren. 

Lekkage verzekering | Wat wordt er wel en niet gedekt?

Waterschade door lekkage als gevolg van neerslag

Regen, hagel, sneeuw en smeltwater kunnen flinke schade veroorzaken aan je huis. Als de neerslag onvoorzien je woning binnendringt, wordt dit zoals voorgaand beschreven vaak gedekt door de opstal- en inboedelverzekering. Zoals eerder vermeld moet het wel om onvoorziene schade gaan. Heb je bijvoorbeeld het raam open laten staan tijdens een hevige regenbui? Dan wordt de schade dus niet vergoed. 

Waterschade door indirecte neerslag

Schade kan ook ontstaan door indirecte neerslag. Met indirecte neerslag wordt schade bedoeld die indirect het gevolg zijn van neerslag. Bijvoorbeeld het overlopen van kades en sloten als gevolg van hevige regenval. Deze schade wordt in de meeste gevallen gedekt door zowel de opstal- als de inboedel verzekering. 

Waterschade door een lekkage in een waterleiding 

Schade kan ook ontstaan door indirecte neerslag. Met indirecte neerslag wordt schade bedoeld die indirect het gevolg zijn van neerslag. Bijvoorbeeld het overlopen van kades en sloten als gevolg van hevige regenval. Deze schade wordt in de meeste gevallen gedekt door zowel de opstal- als de inboedel verzekering

Wat dekt de inboedelverzekering bij lekkage?

Naast het huis zelf, kan waterschade natuurlijk ook veel spullen van waarde aantasten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schade aan je televisie, smartphone of audioapparatuur. Dit zijn dure spullen en hierdoor lopen de kosten snel op. De inboedelverzekering dekt net als de opstalverzekering acuut ontstane schade als gevolg van neerslag, indirecte neerslag en leidingwater. Ook hier wordt de randvoorwaarde gesteld dat het om onvoorziene (gevolg)schade moet gaan. Lekkage die ontstaan is door achterstallig onderhoud wordt niet vergoed. Onder de inboedelverzekering vallen alleen spullen die losstaan van de woning. Denk hierbij aan een bank, tafels of apparatuur.

Het is van belang om in geval van waterschade zo snel mogelijk de oorzaak van de schade aan te pakken. Hiervoor kun je een vakman inschakelen. Daarnaast is het belangrijk om de schade zo snel mogelijk telefonisch of per mail te melden bij je verzekeraar. Het is daarbij verstandig om foto’s te maken van de geleden schade. De verzekeraar zal vervolgens beoordelen of je recht hebt op een vergoeding van de schade. Ook de inboedelverzekering dekt in de meeste gevallen niet de reparatiekosten van bijvoorbeeld het daklekkage  of de dakgoot.

Lekkage verzekering | Wat wordt er wel en niet gedekt?

Gevolgschade lekkage badkamer

Schade aan bijvoorbeeld je badkamermuur of vloer die ontstaat als gevolg van een lekkage noemen we gevolgschade. Deze gevolgschade wordt vergoed door uw opstalverzekering onder voorwaarde dat u de schade niet had kunnen voorkomen. Ook de kosten voor hak- en breekwerk dat nodig is voor het opsporen van de lekkage worden in de meeste gevallen vergoed. De kosten voor de bijkomende reparatie van de lekkage worden echter meestal niet vergoed. 

Gevolgschade lekkage vloer

Water kan vervelende gevolgschade toebrengen aan uw vloer. Zo kan het laminaat opbollen en kan waterschade leiden tot houtrot. De kosten voor het repareren van uw vloer of  het leggen van een nieuwe vloer kunnen hoog uitvallen.

De schade aan uw vloer wordt in de meeste gevallen vergoed door de opstalverzekering als het om onvoorziene waterschade gaat. De verzekering vergoedt vaak die dagwaarde van de vloer. Een expert zal langs komen om de dagwaarde en de uitkering vast te stellen.

Mocht de verzekering geen experts sturen, dan is het verstandig om een zelf een contra-expert in te schakelen om de dagwaarde van uw vloer te bepalen. Dit is aanbevolen omdat een door de verzekeraar ingehuurde schade expert vaak niet onafhankelijk is in het beoordelen van de geleden schade.

Tips om waterschade te voorkomen

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen, daarom vind je hieronder een aantal tips om waterschade te voorkomen: 

 • Laat een waterslot tussen de kraan en de (vaat)wasmachine plaatsen
 • Houd een periodieke dakinspectie
 • Zorg ervoor dat er een waterdetector aanwezig is in de kelder die alarm slaat bij overstroming
 • Houd een periodieke controle van de kitranden in de keuken, badkamer en bij het toilet. Vervang deze indien nodig, de verzekeraar kan dit namelijk beschouwen als nalatigheid als dit niet gebeurt
 • Pas om met chemische ontstoppers, deze kunnen bij veelvuldig gebruik lekkage veroorzaken
 • Verschoon de dakgoten regelmatig om verstopping te voorkomen
 • Zorg er voor dat je naast tegels ook het nodige 'groen' in je tuin hebt, zodat het water weg kan lopen
 • Plaats een regenton in je tuin om te voorkomen dat het riool overbelast raakt met als gevolg water dat richting het huis stroomt
 • Sluit 's winters de buitenkraan af
 • Laat de verwarming minimaal op 15 graden staan, zoo voorkom je dat de leidingen bevriezen.

Tot slot nog een laatste tip: Meld de schade direct bij de verzekering, als je de schade zelf herstelt dan loop je het risico dat de verzekeraar niet- of minder vergoedt.

Waarom MyGo?
 • Direct een specialist geregeld
 • Snel een offerte binnen
 • Alleen betrouwbare bedrijven!
Lees meer ...
Onze belofte aan jou:
 • Bedrijven die tijd hebben voor jouw klus
 • Direct hulp via ons service center
 • Nauwkeurige bedrijfsselectie
Hulp nodig? Max staat voor je klaar!

Hulp nodig? Ons service team staat voor je klaar!